نماینده نطنز درگذشت

مرتضی صفاری نطنزی نماینده نطنز در مجلس شورای اسلامی دار فانی را وداع گفت.

            #setare_fall_ajax{position: fixed;width: 150px; padding: 10px 0;text-align: center;left: 50%;top: 40%;margin-left: -75px;background: rgba(0, 0, 0, 0.8);border-radius: 5px;color: #FFF;display: none;}.fall_view{display: inline-block;padding: 10px 30px;background: rgb(255,7,224);background: linear-gradient(0deg, rgba(255,7,224,1) 0%, rgba(103,6,96,1) 100%);color: #FFF;font-size: 16px;font-weight: bold;text-decoration: none;border-radius: 30px;}.fall_prev , .fall_next{display: inline-block;padding: 3px 5px;color: #000;font-size: 14px;border: solid 6px #333;border-radius: 30px;cursor: pointer;font-weight: bold;position: relative;margin-bottom: 10px;margin-top: 10px;}.fall_prev{border-right: solid 40px #333;float: left;}.fall_next{border-left: solid 40px #333;float: right}.fall_prev::after , .fall_next::after{display: block;position: absolute;background-color: #FFF;color: #000;font-size: 16px;top: 0px;border-radius: 30px;padding: 2px;font-weight: bold;}.fall_next::after{content: “>>”;left: -30px;}.fall_prev::after{content: “<<";right: -30px;}.re-fall{display: inline-block;cursor: pointer;padding: 15px 80px;color: #FFF;font-size: 28px;font-weight: bold;background-color: #ff711d;direction: rtl !important;}#setare_fall_ajax{position: fixed;width: 150px; padding: 10px 0;text-align: center;left: 50%;top: 40%;margin-left: -75px;background: rgba(0, 0, 0, 0.8);border-radius: 5px;color: #FFF;display: none;}#setare_fall_content{padding: 10px 7px;border: solid 1px #666;border-radius: 10px;display: none;margin-top: 25px;}#setare_fall_content  *{direction: rtl !important;}@media only screen and (max-width: 470px) {  .fall_view {    clear: both !important;    display: block !important;    max-width: 190px !important;    margin: auto !important;  }}.fall_keys{padding: 10px 0px;}    function setareGetFall(fallType,indx){        $(“#setare_fall_ajax”).show();        var url=”https://www.setare.com/fall/index.php?action=”+fallType+”&indx=”+indx+”&rand=”+Math.random();        $.getJSON(url, function (data, textStatus, jqXHR) {                        var html_fall=”

“+data[‘text’];            html_fall+=’

مشاهده جزئیات کامل غزل‘;            html_fall+=’غزل قبلی‘;            html_fall+=’غزل بعدی

‘;                        html_fall+=’

دوباره فال بگیر !

‘;            $(“#setare_fall_content”).html(html_fall);        }).done(function() {            window.location.href = “#setare_fall_content”;            $(“#setare_fall_ajax”).hide();            $(“#setare_fall_content”).show();        });    }

فال حافظ - تعبیر فال حافظ - فال حافظ آنلاین
لطفا منتظر بمانید

ستاره
Logo