عکس نوستالژيک ستاره اسکندری

ستاره اسکندری عکسی از خود در کنار محمدرضا فروتن در نمایش رمئو و ژوليت به اشتراک گذاشت.

ستاره اسکندری با انتشار عکس زیر نوشت:

رمئو و ژوليت … اجرا شده در تالار وحدت سال٧٩… زمان چقدر تند مى دود.

ستاره اسکندری-عکس ستاره اسکندری-عکس جدید ستاره اسکندری


ستاره
Logo