پست جدید سوشا مکانی در اینستاگرام + عکس

سوشا مکانی عکسی جدید از خود در گلزار شهدا به اشتراک گذاشت.

سوشا مکانی با انتشار عکس زیر نوشت:

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست!
زندگی هزاران پنجره دارد یادم هست
روزی از پنجره نا امیدی به زندگی نگاه کردم ،
و احساس کردم میخواهم گریه کنم
و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ،
و احساس کردم می خواهم دنیا را تغییر دهم !! عمر کوتاه است …
فرصت نگاه کردن از تمامی پنجره های زندگی را ندارم…
تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره به زندگی نگاه کنم و آن هم پنجره عشق خداست…

سوشا مکانی-عکس سوشا مکانی-عکس جدید سوشا مکانی


ستاره
Logo