رضا قوچان‌نژاد در حرم امام رضا (ع) + عکس

رضا قوچان‌نژاد عکسی از خود در حرم امام رضا (ع) به همراه دلنوشته‌ای منتشر کرد.

رضا قوچان‌نژاد با انتشار عکس زیر نوشت:

تا وقتی تشنگی نباشد آب معنا ندارد، تا وقتی مرگ نباشد زندگی معنا ندارد، تا وقتی صداقت نباشد دوستی معنا ندارد،چقدر انسان عجیب است که وقتی در این دنیا می ترسد از آن چیزی می گریزد ولی وقتی از خداوند می ترسد به اون نزدیک تر می شود.
رضا قوچان نژاد-عکس رضا قوچان نژاد-عکس جدید رضا قوچان نژاد


ستاره
Logo