ویشکا آسایش یخ زد + عکس

ویشکا آسایش عکس جدیدی از خود به اشتراک گذاشت. ویشکا آسایش عکسی از خود در کنار کوه‌های پوشیده از برف منتشر کرد.

ویشکا آسایش با انتشار عکس زیر نوشت:

هواى خوب، برف خوب، آسمان آبى ، منظره بى نظير فقط يخخخخخ زدم

ویشکا آسایش-عکس جدید ویشکا آسایش


ستاره
Logo