سلفی عجیب نادر سلیمانی با فرزندانش + عکس

نادر سلیمانی عکسی جدید از خود در کنار فرزندانش به اشتراک گذاشت.

نادر سلیمانی با انتشار عکس زیر در کنار فرزندانش نوشت:

با بچه هامون رفيق باشيم

سلفی عجیب نادر سلیمانی با فرزندانش + عکس


ستاره
Logo