عکس یادگاری حساب نواب صفوی با یک ببر

حسام نواب صفوی عکسی جدید از خود در کنار یک ببر به اشتراک گذاشت.
حسام نواب صفوی با انتشار عکسی از خود در کنار یک ببر نوشت:

ميگن ببر درنده خو است وهر كس كه وارد حريمش شود تعارف ندارد او را ميدرد، من با صداقت كامل به حريم او رفتم هر لحظه ميتوانست مرا تكه تكه كند اما چون به قدرت خودش اطمينان داشت نه تنها ناراحت نشد بلكه اجازه داد باهاش عكس سلفي بگيرم بعد با هم دوست شديم و توافق كرديم با هم دوست بمانيم وتا آخر زير توافقش نزد پس نتيجه ميگيريم موجو داتي كه قدرتمند هستند زير توافق خود نميزنند ،كاش بعضي از دوستان همسايه و دوستان دور كمي از مرام قوي ترين موجود جهان ياد بگيرند.

حسام نواب صفوی-عکس حسام نواب صفوی-عکس جدید حسام نواب صفوی


ستاره
Logo