احسان خواجه امیری در بیمارستان بستری شد + عکس

احسان خواجه امیری در بیمارستان بستری شد. احسان خواجه امیری با انتشار عکسی از خود در بیمارستان، علت بستری شدن خود را آلودگی هوای تهران بیان کرد.
احسان خواجه امیری در بیمارستان با انتشار عکسی از خود نوشت:

من و سرم یهویی
گفتم هوا بده بیرون نرین خودم عمل نکردم…

احسان خواجه امیری در بیمارستان


ستاره
Logo