بهاره رهنما سال نو میلادی را تبریک گفت

بهاره رهنما عکسی جدید از خود به اشتراک گذاشت و همچنین آن آغاز سال نو میلادی را تبریک گفت.

بهاره رهنما عکسی جدید از خود به اشتراک گذاشت و نوشت:
شروع سال جديد ميلادي كه فقط بكي دو ماه با سال جديد خودمون تفاوت زماني داره ميتوني شروع كلي انفاقات و تغيرات خوب باشه به شرط اينكه قرارش رو با خودمون بگذاريم،از خودمون بپرسين ٢٠١٦قراره براي شما چي بياره؟ و چي بهتون أضافه يا ازنون كم كنه؟برنامه آش رو بريزيد ،از ته قلب بخواهيد و به سمتش بريد
عكس:پيام ايرايي

بهاره رهنما-عکس جدید بهاره رهنما-عکس بهاره رهنما


ستاره
Logo