واکنش محمود شهریاری به پوشیدن لباس سپاه توسط مسئولین (فیلم)

محمود شهریاری، مجری و هنرمند پرحاشیه کشور، در واکنش به پوشیدن لباس سپاه توسط برخی از مسئولین برای حمایت از آن، ویدیویی انتقادی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – زندگی برخی از فرزندان مسئولین در کشورهای اروپایی و آمریکایی موجب بوجود آمدن انتقادهایی به آنان در جامعه شده است. 


ستاره
Logo