۳۰ متن، اس ام اس و پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی با ترجمه

اگر قصد دارید امسال عید نوروز با پیام‌های انگلیسی به دوستان خود تبریک بگویید، ما در این مطلب ۳۰ پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی برای شما آماده کرده ایم. این پیام‌ها و متن‌ها می‌توانند گزینه مناسبی برای شما باشند.

تبریک عید نوروز به انگلیسی
 
ستاره | سرویس سرگرمی – اس ام اس های انگلیسی برای تبریک سال نو گزینه‌‌های مناسبی هستند مخصوصا اگر شخصی که به او اس ام اس می‌دهید در زبان انگلیسی متبحر بوده یا اینکه زبان‌آموز باشد. اگر شما هم از تبریک‌های تکراری خسته شده‌اید بهتر است نگاهی به این پیام‌ها بیندازید.
 

پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی با ترجمه

1. You stand in sunshine a world away and you remembered to send best wishes. Thanks for thinking of me at this special time. This time to start again write resolutions make lists have plans. May your New Year be filled with happiness, Love and joy.
 
از آن سوی دنیا زیر نور آفتاب می‌ایستی و خاطرت هست که برایم بهترین‌ها را آرزو کنی. از اینکه در این زمان بخصوص با من هستی سپاسگزارم. اکنون زمان شروع دوباره است. نوشتن تصمیمات جدید، تهیه لیست و برنامه‌ریزی. امیدوارم که سال جدید برایت پر از شادی، عشق و خوشی باشد.
 
♣♣ پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی ♣♣
 
2. new year is the time to bid farewell to the old
Year and welcome the coming year.
It is the time to forget and get past memories
That are no longer useful or worth pondering upon.
Let us
Forget and forgive
Happy New Year

سال نو زمان وداع با گذشته و استقبال از سال جدید است. موقع فراموش کردن خاطراتی است که ماندن در آن‌ها هیچ ثمری ندارد. بیا فراموش کنیم و ببخشیم. سال نو مبارک!


3. May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year!

 آرزو می‌کنم که سال جدید برایت سرشار از موفقیت و بهروزی باشد. سال نو مبارک!
 
 
عکس نوشته تبریک عید نوروز به انگلیسی
 
4. Two words will open all doors Love and Smile. So Keep Smiling and spread love this year. The coming year will bless you with all happiness. Happy New Year.

گشاینده تمامی قفل‌ها این دو کلمه است: “عشق” و “لبخند”. پس در این سال بخند و عشق بورز. برایت در این سال شادمانی آرزو می‌کنم. سال نو مبارک!
 
♣♣ پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی ♣♣
 
5. May God spread prosperity and joy in your life on this New Year and fulfill all your dreams.

 امیدوارم که خداوند در سال جدید زندگیت را غرق در کامیابی و شادمانی سازد و تو را به آرزوهایت برساند.
 
 
پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی با ترجمه
 
6. A new year is like a. blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

سال نو، چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!


7. May the year ahead brings you fortune, success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.

امیدوارم سال نو سال خوش‌اقبالی، موفقیت و سرشار از عشق باشد. سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!


8. Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.
برایت سالی سرشار از برکات عشق، شادمانی، محبت و لبخند آرزو می‌کنم.
 
 
 
پیام‌ های انگلیسی تبریک عید نوروز
 
9. May each day of the New Year
Bring happiness, good cheer
And sweet surprises…
To you and all your dear ones!
Happy New Year!
امیدوارم سال نو هر روزش برای شما و عزیزانتان توام با شادمانی، سرور و لحظات شیرین باشد. سال نو مبارک!
 
♣♣ پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی ♣♣
 
10. “In every thing there must be a reason
a time to come and a time to go.
I pray that this New Year brings
to you happiness and joy for ever and ever.”
در هر چیز باید دلیلی وجود داشته باشد
یک زمان برای آمدن و یک زمان برای رفتن
دعا می‌کنم که این سال نو را برای شما شادی
و لذت دائمی را به ارمغان بیاورد.


11. Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice, much like the river, moments never pass you by again, so cherish every moment that life gives you and have a wonderful New Year.

زمان همچون رودی خروشان است که هرگز دوبار از زیر پای تو عبور نمی‌کند. لحظات نیز، چون آب جوی دیگر باز نمی‌گردند. پس از هر لحظه‌ای که به تو هدیه می‌شود لذت ببر و سال نو را شگفت انگیز تجربه کن!
 
 
 
عکس نوشته تبریک سال نو به انگلیسی
 
12. As the New Year makes its way
Through the cold winter…
Sending you a warm ‘Hello’
and wishing you a Happy New Year!
 همچنان که سال نو از دل زمستان سرد گذر می‌کند درود صمیمانه به تو می‌فرستم و سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می‌کنم.


13. Wishing you a year that is filled with all the fragrance of roses, illuminated with all the lights of the world and be blessed with all the smiles on the planet. Hope this year will be the year when all your dreams come true. Happy New Year 1399.

سالی معطر به روایح گل‌های رز، مزین به انوار و لبخند‌های دنیا برایت آرزو می‌کنم. امیدوارم که در این سال رویاهایت به تحقق بپیوندند. سال نو مبارک!
 
♣♣ پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی ♣♣
 
14. Wishing you good health, happiness, and success in the coming year. Happy New Year!
در سال نو برایتان آرزوی سلامتی، شادمانی و توفیق دارم. سال نو مبارک!
 
 
پیام های انگلیسی برای تبریک عید نوروز
 
15. I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.

 از صمیم قلب سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می‌کنم. امیدوارم که خداوند به تو شادمانی و نیرویی عطا کند تا به ناکامی‌های گذشته غلبه کنی.
 
♣♣ پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی ♣♣
 
16. Wishing you a year of health,
wealth, happiness, luck, warmth…
And loads of love of your dear ones!
Hope the New Year
showers you with…
All that is beautiful!
Happy New Year!

برایتان سالی سرشار از سلامتی، ثروت، شادمانی، نیک اختری و محبت… و عشق وافر به دلبندانتان دارم. امیدوارم سال نو شما را با تمام زیبایی‌ها در آغوش بگیرد. سال نو مبارک!


17. Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year. Happy New Year!

گرچه در کنارت نیستم لیکن در سال نو آرزوهایم در کنار توست. سال نو مبارک!


18. Two words will open all doors Love and Smile. So Keep Smiling and spread love this year. The coming year will bless you with all happiness .I wish you Happy New Year.

گشاینده تمامی قفل‌ها این دو کلمه است: “عشق” و “لبخند”. پس در این سال بخند و عشق بورز. برایت در این سال شادمانی آرزو می‌کنم. سال نو مبارک!
 
 
عکس نوشته تبریک عید نوروز به انگلیسی
 
19. May the gift of love, happiness, peace, and warmth be yours as you make a new start. Happy New Year!

آرزو می‌کنم با شروعی جدید نصیب تو هدیه عشق، شادمانی، آرامش و محبت باشد. سال نو مبارک!

♣♣ پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی ♣♣
 
20. May the New Year bring to you Warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. Happy New Year!
آرزو می‌کنم ارمغان سال نو گرما و نورعشق باشد تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد. سال نو مبارک!


21. May this new year bring you much joy and fun. May you find peace, love and success. Sending my heartiest new year wish for you!

باشد که این سال جدید شادی و سرگرمی زیادی را برای شما به ارمغان آورد؛ امیدوارم که آرامش، عشق و موفقیت پیدا کنید. دلچسبترین سال نو آرزوی تو برای شما!


22. I hope that the new year will be the best year of your life. May all your dreams come true and all your hopes be fulfilled!

امیدوارم سال جدید بهترین سال زندگی شما باشد. باشد که همه رویاهایتان به حقیقت پیوسته و تمام امیدهای شما برآورده شود!


23. I love you more today than I loved you yesterday. And I will love you more tomorrow than I love you today. Happy New Year!

امروز بیش از آنچه دیروز دوست می داشتم دوستت دارم. و فردا بیشتر از آنچه امروز… سال نو مبارک!

♣♣ پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی ♣♣

24. I want to have a new year as bright as your eyes, as sweet as your smile and as happy as our relations is. Happy new year! Wishing you a great new year!

آرزو می‌کنم سال جدید به اندازه چشم‌های تو روشن، به اندازه لبخندت شیرین و به همان اندازه کنار هم خوشحال باشیم. سال نو مبارک! برای شما سال نو آرزو می‌کنم.


25. I wish to have a year filled with happiness and strength to overcome all the dark hours. You are a true blessing. Happy New Year, love.

آرزو می‌کنم سالی پر از خوشبختی و قدرت برای غلبه بر تمام ساعات تاریک داشته باشی. تو یک نعمت واقعی هستی. سال نو مبارک عشقم.


26. Your presence in my life is like an open door that welcomes happiness and joy in abundance. I have never felt so alive before. Happy new year!

حضور تو در زندگی من مانند درهای بازی است که از خوشبختی و شادی به وفور استقبال می‌کند. من هرگز قبل از تو احساس زنده بودن نکرده‌ام. سال نو مبارک!


27. Life is full of ups and downs but thanks to you guys, I can never feel down. Thanks for being my support. I love you so much, Happy New Year. May God bless you.

زندگی پر از فراز و نشیب است اما به لطف تو من هرگز احساس در ماندگی نمی‌کنم. ممنون از حمایت‌هایت. خیلی دوستت دارم، سال نو مبارک.


♣♣ پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی ♣♣

۳۰ متن، اس ام اس و پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی با ترجمه

 

28. Wave a goodbye to the old and embrace the new with full of hope, dream and ambition. Wishing you a happy new year full of happiness!

با سال قدیمی خداحافظی کنید و سال جدید را پر از امید، رویای و همت و تلاش کنید. سالی پر از خوشبختی برای‌تان آرزو می‌کنم و سال نو مبارک!


29. Its time to decorate your life with the colors that this new year has brought for you. May your life shine brighter than a thousand lightning stars!

زمان آن رسیده است که زندگی خود را با رنگ‌هایی که سال جدید برای شما به ارمغان آورده است تزئین کنید. باشد که زندگی شما از هزار ستاره درخشان تر باشد!


30. May this upcoming year be as much glorified as you wish for it to be. Make this year more memorable than ever by accomplishing all your goals. Have a safe and happy new year.

باشد که سال پیش رو به همان اندازه که می‌خواهید برای‌تان افتخارآفرین باشید. با تحقق تمام اهداف خود امسال را به یاد ماندنی تر از همیشه کنید. سالی پر از سلامت و شاد داشته باشید.

 
شما برای تبریک عید نوروز امسال از چه پیامی استفاده می‌کنید؟ به ما بگویید کدام یک از پیام‌های بالا را بیشتر دوست داشتید و زیباترین پیام تبریکی که برای سال نو دریافت کردید چه بوده است؟

ستاره
Logo