عکس دیده نشده مرتضی پاشایی در دوران سربازی

عکس دیده نشده مرحوم مرتضی پاشایی در لباس سربازی - مرتضی پاشایی در دوران سربازی - عکس مرتضی پاشایی در زمان خدمت وظیفه
عکس دیده نشده و به یاد ماندنی از دوران خدمت سربازی مرتضی پاشایی به مناسبت سالروز درگذشت او. مرتضی پاشایی دوران خدمت سربازی رو در سفارت سابق آمریکا گذروند و مسئول دبیرخانه بود.

عکس مرتضی پاشایی در لباس سربازی - مرنضی پاشایی در سربازی، عکس مرتضی پاشایی خواننده در دوران خدمت


ستاره
Logo