سلفی سردار آزمون با دختری معروف

سردار آزمون در کمپ تیم ملی فوتبال از فرصت پیش آمده استفاده کرد و با فرشته کریمی عکس سلفی گرفت. سردار آزمون و فرشته کریمی هر دو فوتبالیستند.

سردار آزمون که چند روز است به اردوی تیم ملی بزرگسالان ایران پیوسته از فرصت حضور در کمپ استفاده کرد و با فرشته کریمی ستاره فوتسال بانوان عکس سلفی گرفت. فرشته کریمی یکی از مشهورترین بازیکنان تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان ایران است که عنوان بهترین بازیکن آسیا را نیز به همراه دارد. این دو از همزمانی تمرینات تیم آقایان و بانوان استفاده کردند و یک عکس یادگاری در کمپ تیم ملی گرفتند.

عکس سردار آزمون و فرشته کریمیستاره
Logo