۱۱ معما کوتاه با جواب (آن چیست که …)

معما کوتاه با جواب

ستاره | سرویس سرگرمی – در این مطلب ۱۱ چیستان یا معما کوتاه با جواب برای شما گردآوری کرده ایم که سنجش اطلاعات عمومی و پاسخ دادن به آن‌ها خالی از لطف نیست و می‌توانید در دورهمی‌ها یا برای مدارس و … از آن ها استفاده کنید. 

معما کوتاه با جواب

۱. آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیز می‌شود؟

 

۲. آن چیست که ۳ بار به یک شخص داده می‌شود؟ ۲ بار رایگان و بار سوم با پرداخت پول.

 

۳. آن چیست که در هر قرن یک بار و در هر دقیقه دوبار می آید ولی درسال هیچ وقت نمی آید؟

 

۴. آن چیست که وقتی میبینیدش نمیخریدش. اگه بخرید نمیپوشیدش. اما اگر بپوشید نمیبینیدش؟

 

۵. آن چیست که مورچه دارد ، اما مار ندارد؟

 

۶. آن چیست که شهرهایی دارد اما هیچ خانه‌ای ندارد. کوه دارد اما درخت ندارد. آب دارد، اما درونش ماهی ندارد؟

 

۷. آن چیست که می‌توانید در دست راست خود نگه دارید، اما هیچ وقت در دست چپ شما نیست؟

 

بنر-هومکا-ستاره

۸. آن چیست كه فکر می كنیم ما او را می‌خوریم اما در حقیقت او ما را می‌خورد؟

 

۹. آن چیست که گرگ دو تا دارد اما سگ یکی؟

 

۱۰.  آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین هست و نمی‌رود به هیچ جا؟

 

۱۱. آن چیست که اگر غذا به آن بدهی زنده است و اگر آب به آن بدهی می‌میرد؟

 

چیستان و معما کوتاه با جواب

چیستان و معما کوتاه با جواب

جواب چیستان ها

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

۱. قیچی

۲. دندان

۳. حرف «ق»

۴. کفن

۵. نقطه

۶. نقشه

۷. دست چپ شما

۸. غصه

۹. حرف «گ»

۱۰. خاک

۱۱. آتش

امیدواریم از این معما کوتاه با جواب خوشتان آمده باشد شما می‌توانید چیستان با جواب برای کودکان را نیز در ستاره بخوانید. 


ستاره
Logo