اطلاعات دفاتر پلیس +10 استان کرمان

لیست کامل دفاتر پلیس +10 استان کرمان شامل شهرهای (کرمان، رفسنجان، سیرجان، زرند و...) به همراه آدرس، شماره تلفن و اطلاعات این مراکز در استان کرمان.

ستاره | سرویس عمومی – استان کرمان، با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر، پهناورترین استان ایران است. در این استان، 36 مرکز پلیس +10 وجود دارد که در ادامه لیست کلیه این مراکز به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها آورده شده است.

دفاتر پلیس +10 استان کرمان

۱. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۲

آدرس: کرمان – ابتدای بلوار جمهوری – خیابان شهید لاری نجفی – نبش ۳

کد پستی: ۷۶۱۹۶۵۴۶۹۹

تلفن: ۲۴۷۷۵۰۱ (۰۳۴)

فکس: ۲۴۵۲۵۵۹ (۰۳۴)

۲. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۳

آدرس: کرمان – انتهای بلوار ترمینال – نرسیده به فروشگاه معلم

کد پستی: ۷۶۱۷۷۶۹۷۹۵

تلفن: ۲۵۲۴۹۲۵ (۰۳۴)

فکس: ۲۵۲۴۹۲۵ (۰۳۴)

۳. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۴

آدرس: کرمان – خیابان امام – خیابان پیروزی (سام) – جنب دفتر اسناد رسمی شماره ۱ – روبروی آژانس جنوب شرق

کد پستی: ۷۶۱۳۹۴۳۴۴۵

تلفن: ۳۲۲۶۴۹۷۹ (۰۳۴)

فکس: ۳۲۲۳۴۳۲۲ (۰۳۴)

۴. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۵

آدرس: کرمان – بلوار جهاد

کد پستی: ۷۶۱۹۸۴۴۵۵۴

تلفن: ۲۷۲۵۱۲۳ (۰۳۴)

فکس: ۲۷۲۵۱۲۳ (۰۳۴)

۵. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۷

آدرس: کرمان – خیابان سرباز – روبروی شرکت زمزم

کد پستی: ۷۶۱۶۶۷۸۴۱۷

تلفن: ۳۳۴۳۸۶۸ (۳۴)

فکس: ۳۳۴۳۸۶۸ (۰۳۴)

۶. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۸

آدرس: کرمان – بلوار هوانیروز – نبش کوچه ۲۶

کد پستی: ۷۶۱۸۹۶۸۳۵۱

تلفن: ۲۸۱۴۳۳۷ (۰۳۴)

فکس: ۲۸۱۶۰۸۸ (۰۳۴)

۷. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۹

آدرس: کرمان – خیابان شهید چمران

کد پستی: ۷۶۱۴۷۳۷۵۸۸

تلفن: ۳۲۲۵۱۱۸۷ (۰۳۴)

فکس: ۳۲۲۵۱۳۷۴ (۰۳۴)

۸. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۲۱

آدرس: کرمان – خیابان شهید مصطفی خمینی – ابتدای بلوار ولی عصر

کد پستی: ۷۶۱۷۶۵۸۵۶۸

تلفن: ۳۳۲۲۷۳۴۰ (۰۳۴)

فکس: ۳۳۲۲۷۳۴۰ (۰۳۴)

۹. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۲۲

آدرس: کرمان – شهرک باهنر – انتهای بلوار شیراز

کد پستی: ۷۶۱۹۶۸۹۸۳۶

تلفن: ۳۲۴۳۲۱۱۲ (۰۳۴)

فکس: ۳۲۴۳۰۱۲۷ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 استان کرمان (آدرس و شماره تلفن)

 

دفاتر پلیس +10 رفسنجان

۱. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۱۱

آدرس: رفسنجان – خیابان شهید بهشتی – دفتر پلیس +۱۰ محقق

کد پستی: ۷۷۱۷۶۶۸۹۱۱

تلفن: ۳۴۲۶۷۳۵۵ (۰۳۴)

۲. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۱۲

آدرس: رفسنجان – بلوار شهید مطهری – خیابان شهید وجدانی – نبش وجدانی ۱

کد پستی: ۷۷۱۸۷۶۳۶۹۳

تلفن: ۳۴۳۳۴۰۶۰ (۰۳۴)

فکس: ۳۴۳۳۲۱۷۲ (۰۳۴)

۳. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۹۱۳

آدرس: رفسنجان – خیابان معراج جنوبی – نبش معراج ۱۷

کد پستی: ۷۷۱۹۶۵۹۱۵۱

تلفن: ۳۴۲۲۸۵۱۲ (۰۳۴)

فکس: ۳۴۲۲۸۵۱۶ (۰۳۴)

۴. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۹۱۴

آدرس: رفسنجان – خیابان تختی – پلاک ۱۴۷

کد پستی: ۷۷۱۵۶۷۷۹۵۷

تلفن: ۴۲۲۱۷۹۸ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 سیرجان

۱. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۵۱

آدرس: سیرجان – میدان بلال – بلوار پیروزی

کد پستی: ۷۸۱۶۹۵۶۵۸۹

تلفن: ۴۲۲۵۳۳۱۶ (۰۳۴)

فکس: ۴۲۲۷۰۲۴۴ (۰۳۴)

۲. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۵۲

آدرس: سیرجان – بلوار قاآنی – جنب شورای اصناف

کد پستی: ۷۸۱۵۷۴۴۳۷۴

تلفن: ۴۲۳۳۶۰۰۰ (۰۳۴)

۳. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۲۴۵۴

آدرس: سیرجان – خیابان خواجو – روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

کد پستی: ۷۸۱۴۸۳۶۳۵۴

تلفن: ۴۲۲۰۴۳۹۵ (۰۳۴)

فکس: ۴۲۲۰۷۴۴۸ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 زرند

۱. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۳

آدرس: زرند – بلوار دانش – روبروی مسجد ام‌البنین

کد پستی: ۷۷۶۱۶۴۴۸۹۵

تلفن: ۳۳۴۳۶۳۱۲ (۰۳۴)

فکس: ۳۳۴۳۱۵۰۹ (۰۳۴)

۲. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۲۷

آدرس: زرند – خیابان شهدای محمد آباد – چهار راه علامه – خیابان فهمیده – کوچه ۱

کد پستی: ۷۷۶۱۹۵۴۹۱۷

تلفن: ۳۳۴۳۷۵۶۴ (۰۳۴)

فکس: ۳۳۴۳۷۵۶۴ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 بم

۱. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۴۱

آدرس: بم – بلوار معلم – روبروی خیابان تربیت

کد پستی: ۷۶۶۱۸۵۵۴۷۸

تلفن: ۴۲۵۱۴۶۱۵ (۰۳۴)

۲. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۴۲

آدرس: بم – خیابان پاسداران – روبروی بانک ملی

کد پستی: ۷۶۶۱۸۱۵۷۵۸

تلفن: ۴۴۳۱۴۰۴۷ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 جیرفت

۱. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۸۱

آدرس: جیرفت – بلوار جانبازان – قبل از بریدگی دوم

کد پستی: ۷۸۶۱۶۱۳۶۴۶

تلفن: ۴۳۳۱۸۴۲۲ (۰۳۴)

فکس: ۴۳۳۱۸۴۳۳ (۰۳۴)

۲. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۸۲

آدرس: جیرفت – میدان تامین اجتماعی – ابتدای خیابان کشاورزی

کد پستی: ۷۸۶۱۹۳۵۷۶۲

تلفن: ۸۲۲۱۱۰۲۲ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 بردسیر

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۱

آدرس: بردسیر – خیابان معلم – روبروی بنیاد شهید – دفتر خدمات الکترونیک

کد پستی: ۷۸۴۱۷۵۷۱۱۱

تلفن: ۳۳۵۲۳۳۷۳ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 راور

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۵

آدرس: راور – بلوار اربعین شرقی – روبروی صندوق قرض‌الحسنه رسالت

کد پستی: ۷۶۵۱۶۱۳۸۹۴

تلفن: ۳۳۷۲۹۷۵۷ (۰۳۴)

فکس: ۲۳۷۲۹۷۵۷ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 قلعه گنج

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۹۸

آدرس: قلعه گنج – بلوار جمهوری (سرتک) – روبروی جهاد کشاورزی

کد پستی: ۷۸۸۴۱۸۳۳۱۵

تلفن: ۴۳۳۹۰۹۶۰ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 کهنوج

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۱

آدرس: کهنوج – بلوار شهید بهشتی – خیابان شهرک صنعتی – بعد میدان تره بار

کد پستی: ۷۸۸۱۶۳۳۸۱۹

تلفن: ۴۳۲۰۲۱۹۱ (۰۳۴)

فکس: ۴۳۲۰۲۱۹۳ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 منوجان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۳

آدرس: منوجان – خیابان علی ابن ابیطالب

کد پستی: ۷۸۹۱۷۶۴۳۹۹

تلفن: ۴۳۳۰۲۵۰۰ (۰۳۴)

فکس: ۴۳۳۰۲۴۹۹ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 عنبرآباد

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۶

آدرس: عنبر آباد – خیابان امام حسین – نرسیده به میدان امام حسین – جنب مجتمع ارکیده

کد پستی: ۷۸۷۱۶۳۶۷۷۶

تلفن: ۴۳۲۹۰۱۵۰ (۰۳۴)

فکس: ۴۳۲۹۰۱۵۰(۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 رودبار جنوب

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۷

آدرس: رودبار جنوب – بلوار امام – جنب خیابان خیام – روبروی شیرینی فروشی

کد پستی: ۷۸۸۳۱۷۵۷۵۶

تلفن: ۴۳۳۶۷۶۶۱ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 شهر بابک

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۲۱

آدرس: شهر بابک – بلوار ۱۵ خرداد – روبروی بانک کشاورزی

کد پستی: ۷۷۵۱۸۱۷۱۳۹

تلفن: ۳۴۱۱۸۳۰۰ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 انار

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۲۲

آدرس: انار – خیابان امام – خیابان قدس – نبش کوچه شماره ۵

کد پستی: ۷۷۴۱۶۱۵۷۳۱

تلفن: ۳۴۳۸۶۶۶۲ (۰۳۴)

فکس: ۳۴۳۸۶۶۶۳ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 بافت

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۳۵۶۱۱۲

آدرس: کرمان – بافت

کد پستی: ۷۸۵۱۸۱۳۴۱۷

تلفن: ۴۲۴۲۹۷۰۶ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 کوهبنان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۲۶

آدرس: کوهبنان – بلوار آزادی – روبروی حمام قدیم

کد پستی: ۷۷۸۱۷۳۸۱۸۹

تلفن: ۳۳۴۹۵۹۲۰ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 ریگان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۶۱

آدرس: ریگان – بلوار امام خمینی – مقابل منازل سازمانی ناجا

کد پستی: ۷۶۹۱۶۱۳۵۳۵

تلفن: ۴۷۲۰۰۲۱ (۰۳۴)

فکس: ۴۷۲۰۰۲۰ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس +10 رابر

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۷۲

آدرس: رابر – میدان معلم – خیابان خیام – نرسیده به فرمانداری

کد پستی: ۷۸۵۶۱۱۴۹۱۶

تلفن: ۴۲۴۵۱۲۱۸ (۰۳۴)

 

دفاتر پلیس+10 ارزوئیه

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۷۳

آدرس: ارزوئیه – خیابان امام – جنب مصلی

کد پستی: ۷۸۵۹۱۳۱۳۶۶

تلفن: ۷۴۷۲۱۴۷۳ (۰۳۴)


لطفاً در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، در قسمت نظرات آن را با ما درمیان بگذارید تا اطلاعات مربوطه اصلاح گردد. با تشکر.

منبع: درگاه خدمات الکترونیک انتظامی

 

طبقه بندی:


ستاره
Logo