ضرب المثل با حرف ل؛ ضرب المثل های فارسی با حرف ل

انواع ضرب المثل با حرف ل: مفهوم و معنی ضرب المثل فارسی و ایرانی مانند لقمه را باید به اندازه دهان برداشت، لی‌لی به لالای کسی گذاشتن، لفت و لعاب دادن، لب چشمه می‌روم خشکه می‌شه و ... که با حرف ل شروع می‌ شوند.

ضرب المثل با حرف ل
موتور جستجوی ضرب المثل 💭
ضرب المثل بر اساس حروف الفبا

دانشمندان هنوز در مورد ضرب المثل‌ها نتوانسته‌اند تعریف کامل و جامعی پیدا کنند. البته در این خصوص تحقیقات زیادی صورت گرفته و تفاسیر معتبری هم ارائه گردیده است. ساده ترین تعریف به این صورت است که ضرب المثل اشاره به جمله یا شعری دارد که پند و اندرزی در آن مخفی است. در این بخش از مجموعه ضرب المثل‌های فارسی به بررسی معنی و مفهوم انواع ضرب المثل با حرف ل خواهیم پرداخت.

 

لیست ضرب المثل های حرف ل به همراه معنی

 

فهرست انواع ضرب المثل با حرف ل

 لام تا کام صحبت نکردن

کم‌ترین سخنی بر زبان نیاوردن.

 

لب چشمه می‌روم خشکه می‌شه

بسیار بدشانس و بدقدم بودن.

ضرب المثل با حرف ل

ضرب المثل با حرف ل

 

لفت و لعاب دادن

وسواس به خرج دادن و تشریفات بیهوده در مورد چیزی، طول و تفصیل دادن کاری.

 

لق لقه زبان

بر زبان آوردن مکرر کلمه و موضوعی، به طوری که مدام فقط راجع به همان چیز صحبت شود.

 

لقمه را باید به اندازه دهان برداشت

در انجام و انتخاب کار یا همسر، باید به اندازه وسع و توان و شأن خود پیش رفت و قدم برداشت.

 

لقمه را دور سر چرخاندن (از پشت سر در دهان گذاشتن)

پیچاندن و سخت کردن کار و آن را از مسیر درست و کوتاه انجام ندادن.

 

لنترانی گفتن

در اصطلاح یعنی متلک و بد و بی‌راه گفتن به کسی، اما ریشه لغوی آن بر می‌گردد به کلمه عربی لَن ترانی: یعنی مرا نخواهی دید. حضرت موسی از خداوند خواست تا بتواند او را با چشم ظاهر ببیند و خداوند در جواب این درخواست غیر ممکن و ردّ آن به موسی لَن ترانی گفت یعنی: هرگز نمی‌توانی مرا ببینی.

 

لُنگ انداختن

هنگامی که کسی یا چیزی در مقابل کس یا چیز برتر و بالاتر کم بیاورد.

 

لولو سر خرمن

آدم بی‌مصرف، در حد مترسک.

 

لی‌لی به لالای کسی گذاشتن

لوس کردن و به دل کسی را آمدن.

 

ضرب المثل با حرف ل

ضرب المثل با حرف ل

 

لیلی زن بود با مرد؟!

طعنه به آدم گیج و خنگی که مطلب واضحی را نداند و از آن چیزی سر در نیاورد.

از اینکه با مطالعه مجموعه “ضرب المثل با حرف ل” همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با انواع ضرب المثل‌های فارسی و ایرانی با ما به اشتراک گذارید.


ستاره
Logo