لیست ضرب المثل های حرف گ به همراه معنی

گذر پوست به دباغخانه می‌افتد، گربه را باید دم حجله کشت،گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی، گل بود به سبزه نیز آراسته شد و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ر شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.

لیست ضرب المثل های حرف گ به همراه معنی

 

فهرست انواع ضرب المثل با حرف گ

 • گاوبندی

      هم‌دستی و تبانی دو نفر برای کلاه گذاشتن طرف مقابل.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • گاو پیشانی سفید

      کسی که همه و در هر کجا او را می‌شناسند و معروف است.

 

 • گاوش زائید

      گرفتاری و بدبختی یا ضرری برایش پیش آمد.

 

 • گاو نُه من شیرده

      خوبی و خدمت کردن اما در آخر با یک کار یا حرف آزار دهنده زحمت خود را پایمال کردن و از بین بردن.

 

 • گاهی به اداگاهی به اصول، گاهی به خدا گاهی به رسول

      کسی که بی‌عقیده است و بنابر مصلحت رنگ عوض می‌کند و خود را با تغییر موقعیت و با هر عقیده‌ای هماهنگ و همسو می‌کند.

 

 • گدا به گدا رحمت به خدا

      کمک و دستگیری یا راهنمایی فقیری به مستحق‌تر از خود، پناه بردن بی‌نوا به بی‌نوای دیگر.

 

 • گذر پوست به دباغخانه می‌افتد

      به کسی می‌گویند که به دیگری بدی کرده، اما بالاخره روزی با همان شخص سرو کار پیدا می‌کند و احتیاجش به او می‌افتد.

 

 • گربه دستش به گوشت نمی‌رسه میگه بو میده

      کسی که از بدست آوردن یا انجام خواسته و موقعیت مورد نظرش محروم و ناامید شده روی آن چیز عیب می‌گذارد و اینطور خود یا دیگران را قانع می‌کند که مناعت طبع دارد.

 

 • گربه را باید دم حجله کُشت

     همان اول کار باید از طرف زهره چشم گرفت تا حساب کار خودش را بکند.

 

 • گربه رقصاندن

      بازی در آوردن، کسی را سر دواندن و بازی دادن.

 

 • گربه شور

      تمیز و درست و حسابی نشُستن، شستشوی سرسری و ناقص (مثل گربه‌ای که خود را فقط در آب می‌غلتاند).

 

 • گردنم از مو باریک‌تر

      در مقابل حرف حق و سخن به جا تسلیم هستم و آن را می‌پذیرم.

 

 • گرسنگی نکشیدی عاشقی یادت بره

      فقیر و درمانده‌ای که از کم‌ترین امکانات و رفع احتیاجات خود محروم است، دیگر نمی‌تواند به عشق و عاشقی فکر کند.

 

 • گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

      با صبر و حوصله کم‌کم کارها درست می‌شود، به طوری که حتی می‌توان ازغوره ترش حلوای شیرین به دست آورد.

 

 • گرگ باران دیده

      اشاره به شخص بسیار با تجربه.

 

 • گرگ در لباس میش

      ظاهری در فریبنده و مظلوم نمایانه برای آسیب رساندن و نابودی.

 

 • گرم گرفتن

      تحویل گرفتن کسی و با او خودش و بش کردن و صمیمی شدن.

 

 • گل از گُلش شکفت

      خوشحال و خندان شد (اشاره به غنچه که بر اثر نسیم صبحگاهی شکفته شده و تبدیل به گل می‌شود).

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 • گُل گفتن و گل شنیدن

      رد و بدل شدن حرف‌های خوب، زیبا و صمیمانه بین دو نفر.

 

 • گل بود به سبزه نیز آراسته شد

      در ظاهر یعنی: خوب بود خوب‌تر هم شد، اما غالباً برعکس و به طعنه در مورد زیادتر شدن عیب کار گفته می‌شود یعنی: خیلی کم عیب و مشکل داشت یکی دیگر هم اضافه شد.

 

 • گل بی‌خار نمی‌شود

      به دو معنا بکار می‌رود:

        1- هیچ کس و هیچ چیز بی‌عیب و نقص نیست حتی گُل.

        2- برای رسیدن به هدف و مطلوب خود باید بهایی پرداخت و متحمّل رنج و زحمت شد.

 

 • گل بی‌عیب خداست

      همه انسان‌ها عیب و نقطعه ضعف دارند، فقط خدا از هر گونه عیب و نقص مبرّاست.

 

 • گل پشت و رو ندارد

      به کسی می‌گویند که به ناچار پشت بر شخص یا جمعی کرده و معذرت می‌خواهد.

 

 

 • گل سر سبد

      بهترین و عزیزترین فرد یا چیز در میان بقیه.

 

 

 • گل گفتی اما شل گفتی

      توی ذوق زدن کسی که اظهار نظر بی‌ارزش و نه چندان درست و حسابی بکند.

 

 

 • گله دست گرگ افتاده

      عده‌ای که گیر حکم و سرپرست حریص و بی‌رحم افتاده باشند.

 

 

 • گلیم خود را از آب بیرون کشیدن

      از پس کارهای هر چند سخت خود بر آمدن و برای رفع مشکلات، درمانده و محتاج کسی نشدن.

 

 

 • گنجشک را رنگ می‌کنه جای قناری می‌فروشه

      آدم نادرست و متقلّب و فریب‌کار.

 

 

 • گندم برشته شدن

      به جِلز و وِلز افتادن، ناشکیبایی.

 

 

 • گندم نمای جو فروش

      کاسب متقلّب که جنس مرغوبی را نشان داده اما موقع تحویل، نامرغوب آن‌ها را تحویل دهد.

 

 • گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری

      هنگامی که تاوان گناه و خطای کسی را دیگری پس بدهد.

 

 

 • گورم کجا بود که کفنم باشه

      بی‌چیز و فقیر و تهی‌دست.

 

 

 • گوز را به شقیقه زدن

      دو چیز و دو موضوع بی‌ربط را به هم مربوط ساختن.

 

 

 • گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالة ماست/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

      کسی که نسبت به درخواست‌ها و نصایح دیگران بی‌توجه و بی‌اعتناس و یا عمداً نمی‌خواهد آن‌ها را بشنود و بپذیرد، بنابراین با زور و داد و فریاد هم نمی‌توان به او فهماند.

 

 • گوش به زنگ

      آماده و منتظر شنیدن خبری یا وقوع امری بودن.

 

 

 • گوشت از دهان گرگ کشیدن

      کار بسیار سخت و خطرناکی را با مهارت و شجاعت و از جان گذشتگی انجام دادن.

 

 

 • گوشتش زیر دندونشه

      کسی را می‌گویند که جگر گوشه‌اش تحت اراده و اختیار کسی دیگری است و باید در برخورد با او احتیاط و مدارا کند.

 

 

 • گوش خواباندن

      منتظر فرصت شدن.

 

 

 • گوشش بدهکار نیست

      به نصایح، ایرادها و خواسته‌های دیگران گوش نمی‌دهد و توجهی ندارد، نسبت به اوضاع و احوال پیرامونش بی‌تفاوت و بی‌خیال است.

 

 

 • گوش شیطان کر، چشم شیطان کور

      هنگامی که بخواهند از روبراه شدن وضعیتی خبر بدهند می‌گویند.

 

 

 • گوشی دست کسی آمدن

      حقیقت موضوعی را فهمیدن و حواس خود را جمع کردن.

 

 

 • گیرم پدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تو را چه حاصل؟

      ارزش و اعتبار هر فرد به علم و هنر سرمایه وجودی خود اوست نه به فضائل پدر یا اصل و نسبش.

 

 

 • گیوه را ور کشیدن

      آماده شدن و راه افتادن برای اقدام و دست زدن به کاری.

 


سایر ضرب المثل‌ ها به ترتیب حروف الفبا:

الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ
 ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف
 ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی    


ستاره
Logo