لیست ضرب المثل های حرف ق به همراه معنی

قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را؟، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ق شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.

لیست ضرب المثل های حرف ق به همراه معنی

فهرست انواع ضرب المثل با حرف ق

 •  قاپ کسی را دزدیدن

      کسی را تحت اختیار گرفتن و مال خود کردن.

 

 • قاطی مرغ‌ها شدن

      جوانی که داماد شده یا مجردی که متأهل شده باشد.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • قافیه را باختن

      جا زدن و تا آخر تحمل مشکلی را نکردن.

 

 • قال کار را کندن

      به آخر رساندن و تمام کردن کار یا هر چیز دیگر، ته کار یا قضیه‌ای را بالا آوردن.

 

 • قال گذاشتن

      کسی را که تنها یا به انتظار گذاشتن و به دنبال کار خود رفتن.

 

 • قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری

      قدر و ارزش هر کار و هنری را خبره و هنرمند در آن می‌داند.

 

 • قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید

      نعمت‌ها، خوشی‌ها و ایام سعادت و تندرستی همیشگی و پایدار نیستند و انسان وقتی ارزش واقعی آن‌ها را می‌داند که آن‌ها را از دست بدهد و دچار مشکل و گرفتاری شود.

 

 • قربون برم خدا رو، یک بام و دو هوا رو

       در یک مسئله و امری واحد بنا بر مصلحت دو گونه عقیده و دو برخورد متفاوت داشتن.

 

 • قربون بند کیفتم، تا پول داری رفیقتم

      دوستی‌های مادی، کسانی که به خاطر پول و مادیات با کسی دوستی می‌ورزند.

 

 • قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را؟

      به کسی می‌گویند که حقیقتی آشکار را انکار کند و برای تبرئه خود قسم بخورد.

 

 • قشقرق به پا کردن

      داد و قال و کولی‌گری، بر سر چیزی فتنه و آشوب به پا کردن.

 

 • قصاص قبل از جنایت

      محکوم و مجازات کردن پیش از مشخص شدن و اثبات خطا.

 

 • قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

      توصیه به توجه و اعتنا نسبت به هر چیز کم و اندک، سفارش به صرفه‌جویی که به مرور موجب جمع و قابل توجه شدن هر چیز می‌گردد.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • قمر در عقرب

      اوضاع ناجور و نامساعد.

 

 • قند توی دل آب کردن

      خوشحالی بیش از حد، ذوق‌زده شدن.

 

 • قوز بالا قوز

      گرفتاری روی گرفتاری اضافه شدن مشکل قبلی به طوری که کار پیچیده‌تر و خراب‌تر شود.

 

 • قوطی بگیر و بنشان

      پیغام پوچ و بی‌محتوی یا دستور کاری بیهوده به مزاحم دادن جهت رفع مزاحمت و از سر باز کردن.

 

 • قیمه و قرمه کردن

      زخمی و مجروح ساختن، لت و پار کردن.


لیست انواع ضرب المثل ایرانی و فارسی به ترتیب حروف الفبا:

الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ
 ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف
 ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی    


ستاره
Logo