لیست ضرب المثل های حرف ش به همراه معنی

شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، شل کن سفت کن در آوردن، شتر و گاو پلنگ، شپش تو جیبش چارقاب می‌زنه و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ش شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.

لیست ضرب المثل های حرف ش به همراه معنی

فهرست انواع ضرب المثل که با حرف ش آغاز می‌گردند

 •  شال و کلاه کردن

       آماده رفتن شدن.

 

 • شاه می‌بخشه شیخعلی خان نمی‌بخشه

       هنگامی بالادست یا صاحب حق چیزی را ببخشد اما زیر دست خساست کرده و از بخشیدن خودداری کند.

 

 • شانه خالی کردن

      از زیر کاری در رفتن و آن را به عهده نگرفتن.

 

 • شاهنامه آخرش خوشه

       باید منتظر نتیجه شد و آخر کار را دید و به پیروزی‌های موقتی امیدوار نبود.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • شپش تو جیبش چارقاب می‌زنه

      نهایت بی‌پولی و فقر.

 

 • شتر با بارش گم ‌می‌شود

      جایی که خیلی شلوغ و درهم برهم باشد.

 

 • شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لُپ لُپ خورد گه دانه دانه

      حساب‌های خوش خیالانه پیش خود کردن، آرزوهای دور و دراز.

 

 • شتر دیدی، ندیدی

      سفارش به راز نگهداری و دیده را نادیده گرفتن.

 

 • شتر سواری دولا دولا نمی‌شود

       استفاده از وسیله نامناسب جهت پوشاندن عیب و پنهان داشتن گناه و تقصیر.

 

 • شتر و گاو پلنگ

      هر چیز نامعلوم و غیر مشخصی که از آن نتوان سر در آورد. عدم تناسب اجزاء تشکیل دهنده یک چیز. کنایه از زرافه.

 

 • شتره شلخته

      آدم نامنظم، کسی که در انجام کارها یا از لحاظ سر و وضع یا خانه و زندگی، به هم ریخته و شوریده باشد.

 

 • شتری است که در خانه همه می‌خوابد

      مسئله یا موردی است که برای همه پیش می‌آید (مثل ازدواج و مرگ).

 

 • شریک دزد و رفیق قافله

      دورو و منافق، کسی که در ظاهر دوستی کند اما در باطن دشمن یا کمک و همراه دشمن باشد.

 

 • شست پات تو چشمت نره

      جمله تمسخرآمیز به شخص ناشی و دست و پا چلفتی.

 

 • شستم خبردار شد

      مطلع و با خبر شدن از موضوعی پوشیده و پنهان، پی‌بردن به رمز و راز، متوجه و ملتفت چیزی شدن.

 

 • شکرآب شدن

      بین دو نفر کدورت و اختلاف بوجود آمدن.

 

 • شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند

      تشکر از خدا بخاطر نعمت‌های فراوانش موجب لطف و بخشش بیشتر اوست و گله و ناسپاسی موجب از دست رفتن نعمت‌ها خواهد شد.

 

 • شکمش گوشت نو بالا آورده

      کسی که با رونق گرفتن وضع کار و زندگی، خود را بگیرد و ناز و ادا داشته باشد.

 

 • شکم گرسنه دین و ایمان ندارد

      آدم فقیر و گرسنه دیگر به فکر دین و آخرت نیست و برای رفع گرفتاری خود ممکن است دست به هرکاری بزند.

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 • شُل بدی سفت می‌خوری

      باید در برابر زور و قُلدری محکم ایستاد و نرمی و ملایمت را کنار گذاشت. مقابله با سختی‌ها با ابزار مناسب.

 

 • شل کن سفت کن در آوردن

      هر لحظه تغییر حالت و عقیده دادن.

 

 • شلم شوربا

      درهم برهم و آشفته، چیز یا جای بی‌سرو سامان.

 

 • شمر جلودارش نیست

      کسی که در عصبانیت یا هنگام قدرت یکه تاز، شرور و نابکار و خود مختار باشد.

 

 • شمشیر از رو بستن

      آماده برای جنگ و جدال.

 

 • شمشیر را غلاف کردن

      ترک مجادله و مخاصمه، آشتی کردن.

 

 • شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند

      کسی که وارد جمعی، به خصوص جمع دوستان شود می‌گوید.

 

 • شنونده باید عاقل باشه

      هر حرفی را که از دیگران شنیده می‌شود نباید فوراً باور و قبول کرد بلکه باید با عقل و منطق آن ار سنجید.

 

 • شنیدن کی بود مانند دیدن

      توصیف اشخاص و اشیاء و اماکن دیدنی نمی‌تواند به اندازه دیدن آن‌ها مفید باشد.

 

 • شورش را در آوردن

      از حد گذراندن هر چیز.

 

 • شهر فرنگه، از همه رنگه

      در وصف احوال عجیب غریب یا چیز‌ها جورواجور را می‌گویند.

 

 • شیرم را حرامت می‌کنم

      هنگامی که مادر از فرزند خود رضایت نداشته باشد یا بخواهد او را از انجام کاری منع و منصرف کند می‌گوید.

 

 • شیرین بیا، شیرین برو

      کم بیا، کم برو تا شیرین و عزیز باشی.

 

 • شیری یا روباه؟

      به کسی که بعد از انجام امری یا آوردن پیغامی برگشته باشد می‌گویند یعنی مثل شیر پیروز و کامروا با دست پُر بازگشته‌ای یا شکست خورده و با دست خالی، مثل روباه؟

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • شیله پیله نداشتن

      درست‌کاری و با خلوص نیت، ساده و بی‌کلک.


لیست سایر ضرب المثل با توضیح به ترتیب حروف الفبا:

الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ
 ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف
 ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی    


ستاره
Logo