لیست ضرب المثل های حرف ر به همراه معنی

راه باز است و جاده دراز، رفت آنجا که عرب نی انداخت، روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد، روزی افتاده دست قوزی و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ر شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.

لیست ضرب المثل های حرف ر به همراه معنی

فهرست انواع ضرب المثل که با حرف ر آغاز می‌گردند

 • راه گم کردی؟

      به عنوان گله یا تعجب به کسی که پس از مدت‌ها پیدایش شده و نزد کسی برود می‌گویند.

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 • راه باز است و جاده دراز

      مانعی برای رفتن وجود ندارد، معمولاً در مواقع قهر و یا هنگامی که کسی نصیحت و ممانعت برای عدم انجام کار ناصلاح را بپذیرد، به طرف مقابل می‌گویند.

 

 • رَب و رُب را یاد کردن

      در رنج و سختی شدید قرار گرفتن، با ناراحتی و مشقت فراوان مواجه شدن.

 

 • رحم خوب است اگر در دل کافر باشد

      سفارش و تمجید از رحم و مرّوت و مهربانی.

 

 • رخت بعد از عید به درد گَل منار می‌خورد

      چیزی یا کمکی که بعد از موقع لزوم بدست آید و به موقع و به جا نباشد دیگر به درد نمی‌خورد.

 

 • رستم است و همین یک دست اسلحه

      نظیر: امام‌زاده است و همین یک قندیل.

 

 • رطب خورده منع رطب چون کند؟

      کسی که دیگری را نصیحت کرده و از انجام کاری باز می‌دارد اما خود رعایت نکرده و آن کار را انجام دهد مسلماً نصیحتش بی‌اثر خواهد بود.

 

 • رفت آنجا که عرب نی انداخت

      جای نامعلوم و ناشناخته، کسی که در مکان نامشخصی غیب یا گم شده و یا از بین رفته باشد.

 

 • رفتنش با خودشه آمدنش با خدا

      کسی را که از زمان بازگشتش بی‌اطلاع باشند می‌گویند.

 

 • رگ خواب

      قلق و لمِ و خلق و خوی که از آن طریق بتوان در کسی نفوذ کرد و او را در اختیار گرفت.

 

 • رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ ضمیر

      چهره و رنگ و رو و سر و وضع شخص نشان دهندة احوال درونی اوست (مثلاً رنگ زرد نشان دهندة کسالت و بیماری است، رنگ سرخ نمایانگر خجالت و یا عصبانیت و یا بی‌حوصلگی و نامرتب بودنش گویای آشفتگی و پریشان حالی اوست).

 

 • روت نمی‌شه غربیل بگیر جلوت

      به مسخره به کسی می‌گویند که از انجام کاری یا رفتن به جایی و یا در بیان مطلبی بی‌مورد و بی‌دلیل خجالت بکشد.

 

 • رو دست خوردن

      فریب خوردن.

 

 • روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد

      مبالغه برای نشان دادن شدت گرسنگی.

 

 • روده درازی کردن

      پر حرفی و پر چانگی.

 

 • رو راستی

      صداقت و یکرنگی.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • روز از نو روزی از نو

      به صورت اول در آمدن و بازگشتن به حالت نخست. تکرار کاری را از اول.

 

 • روزه شک دار گرفتن

      کاری را از روی شک و تردید انجام دادن و چندان به نتیجه‌اش مطمئن و امیدوار نبودن.

 

 • روزی افتاده دست قوزی

      هنگامی که یار اختیار معاش دست نالایق یا ناشی بیفتد.

 

 • روزی دست خداست

      رزق و روزی و مقدار آن را خداوند معین می‌کند و هیچ آفریده‌ای را بی‌نصیب نمی‌گذارد.

 

 • روزی مهمان پیش پیش می‌آید

      نباید از آمدن میهمان ناراحت شد چون بنا بر عقیده مسلمانان، رزق و روزی معین خود را به همراه می‌آورد و یا حتی قبل از آمدنش روزی‌اش می‌رسد.

 

 • روغن ریخته را نذر امام‌زاده کردن

      بخشیدن مال یا چیزی که از دست رفته یا به درد نخور و غیر قابل استفاده باشد، بخشش چیز به هدر رفته.

 

 • رو که نیست سنگ پای قزوینه

      پر رویی و وقاحت.

 

 • روی پای خود بند نشدن

      از فرط شور و شوق آرام و قرار نداشتن.

 

 • روی پر قو خوابیده

      کسی که در ناز و نعمت و در آسایش و راحتی خیال به سر می‌برد.

 

 • روی دست کسی زدن (بلند شدن)

       از کسی پیشی گرفتن، به رقابت با کسی برخاستن.

 

 • روی یک آجر صد چرخ می‌خورد

       شخصی بسیار فعال و پر انرژی که با امکانات کم کارهای مختلفی را انجام می‌دهد.

 

 • ریش گرو گذاشتن

       غیرت و شرافت و مردانگی را گرو گذاشتن و ضمانت کردن.

 

 • ریش و قیچی را دست کسی دادن

       اختیار تام و کامل در مورد چیزی یا کاری به کسی دادن.

 

 • ریگ به کفش داشتن

        کسی که به همان‌گونه که ظاهرش نشان می‌دهد نیست و عیب و علت و خلاف و ناخالصی در کار یا نیتش وجود دارد.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی


سایر ضرب المثل های ایرانی و فارسی به ترتیب حروف الفبا:

الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ
 ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف
 ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی    

گروه سرگرمی ستاره


ستاره
Logo