لیست ضرب المثل های حرف ح به همراه معنی

حرف باد هواست، حرف، حرف می‌آورد، حرف حق تلخه، حساب حسابه، کاکا برادر، حسود هرگز نیاسود و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ح شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.

لیست ضرب المثل های حرف ح به همراه معنی

فهرست انواع ضرب المثل که با حرف ح آغاز می‌گردند

 •  حاجی حاجی مکه

      کسی که برای شانه خالی کردن از انجام کاری برود و دیگر پیدایش نشود.

 

 • حاشا و کلاّ

      اصرار و لجاجت، یکدندگی و پافشاری رو حرف خود.

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • حرف باد هواست

      اشاره به کسانی که روی قولشان نتوان حساب کرد و حرفشان اعتبار چندانی نداشته باشد.

 

 • حرف مفت، کفشت جفت

      کسی که مزاحمی را جواب کرده، عذرش را بخواهد و راه خروج را نشانش بدهد.

 

 • حرف تو دهن کسی گذاشتن

      نظر خود را به دیگری القا کردن و حرفی را که نگفته از قول او گفتن.

 

 • حرف، حرف می‌آورد

      به هنگام سخن گفتن از چیزی، حرف به موضوعات دیگر کشیده شده و حرف‌های جدیدی بوجود می‌آید.

 

 • حرف حساب جواب ندارد

      سکوت در برابر حرف حق و درست و به جا.

 

 • حرف حق تلخه

      چون بسیاری از حرف‌های درست و به حق، واقعیتی تلخ و غیر قابل انکار را بیان می‌کند و ممکن است به ضرر بعضی تمام شود.

 

 • حرف دهنت را بفهم

      به کسی که هنگام صحبت به دلیلی از ادب خارج شده و حرف نامربوطی زده و به مخاطب توهین کند.

 

 • حرف راست را باید از بچه شنید

      از آنجا که بچه‌ها فطرتی پاک و دست نخورده دارند و دروغ و ریا را نمی‌شناسند و از طرفی قوه تشخیص خوب و بد یا نفع و ضرر را ندارند هرچه می‌گویند عین حقیقت و از ته دل می‌باشد.

 

 • حرف گل انداختن

      گرم شدن صحبت.

 

 • حرف مردم تمامی ندارد

      اشاره به اینکه: هر کار کنی مردم بالاخره چیزی می‌گویند.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • حرف مرد یکی است

      مرد یا جوانمرد کسی است که حرف خود را عوض نکند و روی حرفی که زده بایستد و به قول خود پایدار و پایبند باشد.

 

 • حرمت امام‌زاده با متوالی است

      هرکس بزرگ‌ترش و همچنین نزدیکان و اطرافیانش را بزرگ بدارد و احترام کند، دیگران نیز به او و وابستگان او احترام می‌گذارند.

 

 • حساب به دینار، بخشش به خروار

      در هنگام کَرم و بخشش دقت و حساب‌گری وجود ندارد، اما در حساب و کتاب باید دقیق بود و حتی یک دینار را حساب کرد.

 

 • حساب حسابه، کاکا برادر

      حساب و کتاب به جای خود، دوستی و برادری هم به جای خود.

 

 • حساب سر انگشتی

     حساب سطحی و سرسری و نه چندان دقیق.

 

 • حسرت به دل کچل خدیجه، مُردم ندیدم نوه و نتیجه

      حرف آدم حسود یا حسرت‌کس در مورد کسی که به مقصود خود رسیده و دق می‌کند اما خود از مثل آن محروم است.

 

 • حُسن خدا داده را حاجت مشاطه نیست

       کسی که زیباست دیگر نیازی به آرایش و آب رنگ اضافی ندارد.

 

 • حسنی به مکتب نمی‌رفت وقتی می‌رفت جمعه می‌رفت

      کنایه از وقت نشناسی و انجام کار بی‌موقع.

 

 • حسود هرگز نیاسود

      حسود هیچ‌گاه آرامش و آسایش ندارد همیشه از خوشی و پیشرفت دیگران ناراحت و در رنج و حسرت است.

 

 • حق به حق‌دار می‌رسد

      سرانجام حق به صاحب و سزاوار حق می‌رسد.

 

 • حق گرفتنی است نه دادنی

      نباید منتظر رسیدن حق و حقوق خود شد بلکه باید به دنبال آن رفت و آن را مطالبه کرد؛ زیرا کسی آن را به آدم تعارف نمی‌کند.

 

 • حلال زاده به دائیش می‌رود

      اشاره به اینکه معمولاً بیشتر اشخاص طرز رفتار و حرکاتشان موروثی است.

 

 • حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی

      در جواب کسی می‌گویند که از وضعیت یا از فرد یا چیزی سؤال کند، یعنی: قابل شرح و تعریف نیست و خودت باید امتحان کنی.

 

 • حمام زنانه

      جای شلوغی که صدای همه در آن پیچیده باشد.

 

 • حمومک مورچه داره، بشین و پاشو خنده داره

      شعری که در مورد بچه ناآرام و بی‌قرار یا کسی که از کار زیاد و بشین و پاشو گله دارد، می‌خوانند.

 

 • حناش رنگ ندارد

      کسی که نزد دیگران آبرو نداشته و قول عملش بی‌ارزش باشد، کسی که قبولش نداشته باشد.

 

 • حیا را خورده، آبرو را قی کرده

      آدم بی‌شرم و بی‌آبرو و بی‌ادب، کسی که اختیار زبان خود را نداشته باشد و هرچه بخواهد می‌گوید و یا هر کار می‌خواهد انجام می‌دهد.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی

      هنگامی که پول و هزینه زیادی صرف کسی یا چیزی شود که ارزش و نتیجه نداشته و به درد نخورد.

 


سایر انواع ضرب المثل‌ های فارسی و ایرانی به ترتیب حروف الفبا:

الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ
 ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف
 ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی    

گروه سرگرمی ستاره


ستاره
Logo