لیست ضرب المثل های حرف ج به همراه معنی

جانماز آب کشیدن، جنگ اول به از صلح آخر، جواب ابلهان خاموشی است، جوانی کجایی که یادت بخیر، جوجه را آخر پاییز می‌شمارند و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ج شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.

لیست ضرب المثل های حرف ج به همراه معنی

فهرست انواع ضرب المثل ایرانی که با حرف ج آغاز می‌گردند

 •  جا تره بچه نیست

      وقتی چیزی یا کسی در محل مورد انتظار نباشد.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • جانا سخن از زبان ما می‌گویی

      حرف دل خود را از زبان طرف صحبت شنیدن.


 

 • جان به لب رسیدن

      تحمل رنج و سختی زیاد.

 

 • جانماز آب کشیدن

      خشکه مقدسی و تظاهر به تقدس و ایمان، در حدی که پاکی جانماز شک کند.

 

 • جای سوزن انداختن نیست

      شلوغی و ازدحام و فشردگی جمعیت است که به اندازه پایین آمدن سوزن جا وجود ندارد.

 

 • جایی نمی‌خوابه آب زیرش بره

      آدم زرنگ و زیرکی کگه کاملاً مواظب است و کاری نمی‌کند که باعث ضرر و زیانش شود.

 

 • جسته گریخته

      حرف یا موضوعی که کم و بیش پراکنده و ناقص گفته یا شنیده شود.

 

 • جلوی حرف مردم را نمی‌توان گرفت

      سفارش در مورد بی‌اعتنایی به حرف مردم.

 

 • جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است

      در هر مرحله بتوان به ضرر و زیان خاتمه داد کم‌ترین فایده‌اش ضرر کردن بیشتر است.

 

 • جلوی کسی گاو زمین زدن

     نهایت مهمان‌نوازی و خیر مقدم از رودربایستی.

 

 • جمعتان جَمعه، یکی‌تون کَمه

     معمولاً کسی که تازه وارد جایی شود خطاب به جمع می گوید.

 

 • جنس ارزان را پولدارها می‌خرند

      چون جنس ارزان بی‌عیب و یا با دوام نیست، لذا باید مجدداً خریداری شود یا پولی صرف تعمیرش گردد.

 

 • جنگ اول به از صلح آخر

     وقتی تمام حرف‌ها و قرار مدارها و حساب کتاب‌ها در همان ابتدای کار گفته شود بعداً دلخوری و ناراحتی پیش نمی‌آید.

 

 • جنگ زرگری

      جنگ و جدال ساختگی برای گول زدن و سود بردن.

 

 • جواب ابلهان خاموشی است

      با نادان و یا کسی که خود را به نفهمی زده نباید هم کلام شد و جوابش را داد.

 

 • جواب‌ های! هوی

     جواب فحش و بد زبانی، خشونت و بدزبانی و جواب خوبی و خوش زبانی، ملایمت و خوش‌زبانی است.

 

 • جوان است و جویای نام آمده

      تازه‌کار یا جوانی که غرور و جسارت و هارت و پورت زیادی داشته و به دنبال کسب شهرت و مقام باشد.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • جوان‌ها در قفسند، پیرها در هوسند

      معروف است که پیرها بیشتر از جوان‌ها سر وگوششان می‌جنبد.

 

 • جوانی کجایی که یادت بخیر

     کسی که به پیری رسیده باشد و با تاسف و حسرت دوران جوانی و نشاط خود را بیاد آورد.

 

 • جوانیه و نادانی

      تبرئه جوان و توجیه حرکات و اعمال ناپسندش.

 

 • جو بده منزل عوض کن

      امر به آماده شدن برای رفتن و جا عوض کردن و مرخص شدن از جایی.

 

 • جوجه را آخر پاییز می‌شمارند

       نتیجه کار آخرش مشخص می‌شودنباید از ابتدا زیاد دلخوش و امیدوار بود.

 

 • جور استاد به ز مهر پدر

      خشونت و سخت‌گیری و آزار معلم و استاد از محبت و نوازش پدر هم بهتر و مفیدتر است.

 

 • جوش نزن شیرت خشک می‌شه

      به کسی که در مورد چیزی یا در مشاجره سر و صدا می‌کند و حرص می‌خورد می‌گویند.

 

 • جو فروش گندم نما

       کسی که ظاهری خوب و باطنی نازیبا دارد.

 

 • جون به جون کسی کردن

       برای فهماندن مطلب به شخص نفهم، لجوج یا بد جنس و یا برای کار آمدن و جذب او از جان مایه گذاشتن وآخر هم نتیجه نگرفتن.

 

 • جون به عزرائیل نمی‌ده

      سخت‌گیر، خسیس.

 

 • جـون تو جـون خونه، علی‌الخصوص صندوق‌خونه

      کسی که بخواهد خانه‌اش را به کسی بسپارد به شوخی این سفارش را می‌کند.

 

 • جهود بازی در آوردن

      سر و صدا و بی‌آبرویی کردن.

 

 • جهوده خون دیده

      کسی که از اندک خون و جراحت بترسد. ترسو

تبلیغات در ستاره

 

 • جیب گدا ته نداره

       اشاره به اشخاصی که برای جمع‌آوری پول حرص می‌زنند.

 

 • 3جیبش را تار عنکبوت زده

      بی‌پول و فقیر شدید.

 

ضرب المثل‌های ایرانی، طنز، حکایت، داستان‌های شیرین، لغت نامه دهخدا، کاریکاتور، گلستان سعدی، بوستان سعدی

 

 • جیک نزدن

      کوچک‌ترین حرفی نزدن، صدایی از کسی در نیامدن.

 

 • جیک و پیکشون یکی است

      همه حرف‌ها و راز و رمزشان پیش هم است.

 

 • جیگر جیگره، دیگر دیگره

      عشق و محبت نسبت به جگر گوشه با عشق و محبت دیگران فرق می‌کند.

 

 • جیم شدن

      گریختن و ترک کردن جایی به طور پنهانی و ناگهانی.

 

لیست سایر ضرب المثل‌ های فارسی و ایرانی به ترتیب حروف الفبا:

الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ
 ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف
 ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی    

 
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo