چگونه جعبه کادو های متفاوت و جذاب بسازیم؟

جعبه کادوهای متفاوت از ایده پردازی ها ذهن و سپس کشیدن الگوی آن روی کاغذ و مقوا نشات می گیرد. در این آموزش روش ساختن 3 جعبه کادوی زیبا با مدل های خانه، توت فرنگی و قیفی یاد داده شده است.

وقتی ایده ساخت یک مدل جعبه کادو به ذهنتان می آید ابتدا آن را روی کاغذ بکشید سپس قسمت های دیواره، قسمت هایی که باید تا بخورد و نحوه بستن آن را مشخص کنید و بعد شروع کنید به ساختن.

حال ستاره 3 مدل خاص زیبای جعبه کادو را همراه با الگو های درست کردن آن را به شما ارائه می دهد.

 

1- جعبه کادو خانه ای بسازید

عکس جعبه کادو خانه ای
 

این جعبه کادو های زیبا تنها با مقوا و ربان به وجود آمده اند.

 

 1. ابتدا طبق الگوی زیر، الگوی جعبه کادو را روی مقوا بکشید. سپس قسمت هایی که خط کامل را بریده و بعد قسمت های خط چین را تا بزنید.
  عکس الگوی درست کردن جعبه کادو خانه ای
 2. ربان 1 سانتی متری را از دو طرف کف دیواره ها مطابق تصویر رد کنید. و قلب که با مقوا در آوردید را روی پنجره خانه بچسبانید.
  عکس روش درست کردن جعبه کادو خانه ای
 3. دیواره های خانه را به هم بچسبانید و بعد از آن ربان را از داخل خانه از بالای دیواره ها بیرون آورید.
  عکس روش درست کردن جعبه کادو خانه ای
 4. از دو مستطیلی که برای سقف خانه بریدید، یکی را مطابق با تصویر روی نصف سقف خانه بچسبانید و ربان را از پایین مستطیل بیرون آورید.
  عکس روش درست کردن جعبه کادو خانه ای
 5. سپس مستطیل دیگر را نیز به همین شکل قرار دهید ولی ان را روی خانه نچسبانید.
 6. برای بستن جعبه کادو تنها کافی است که دو سمت ربان را به هم گره بزنید.

  عکس روش درست کردن جعبه کادو خانه ای
 7.  
 

2- روش درست کردن جعبه کادوی پارچه ای

عکس جعبه کادوی پارچه ای

 

 1. ابتدا الگوی زیر را روی دو تکه پارچه در آورید. یکی از پارچه ها داخل و دیگری برای خارج کار استفاده می شود.
  عکس الگوی درست کردن جعبه کادوی پارچه ای
 2. درزهای پارچه ها را مطابق تصویر به هم بدوزید.
  عکس روش درست کردن جعبه کادوی پارچه ای
 3. حال یکی از پارچه ها را داخل دیگری قرار دهید و بعد سرهای آن را به داخل برده و بدوزید.
 4. بالای جعبه را یک قیطان یا هر نوع نخ دیگری بدوزید و دکمه را نیز به فاصله حدود 3 سانتی متری از سر جعبه بدوزید.
 5. حال جعبه کادوی پارچه ای شما آماده استفاده است.
  عکس روش درست کردن جعبه کادوی پارچه ای
 
 
 

 


3- جعبه کادو مدل توت فرنگی

عکس جعبه کادو مدل توت فرنگی

 

 1. برای درست کردن جعبه کادوی توت فرنگی ابتدا الگوی های زیر را روی مقوا های رنگی بکشید.( الگوی بزرگتر روی مقوای قرمز و الگوی کوچکتر روی مقوای سبز)
  عکس درست کردن جعبه کادو مدل توت فرنگی
 2. وقتی الگو ها را کشیدید آنها را بریده و طبق خط چین ها تا بزنید.
  عکس درست کردن جعبه کادو مدل توت فرنگی
 1. همان طور که در الگو مشخص است روی سر هر گلبرگ توت فرنگی یه سوراخ ایجاد کنید و نخ را از داخل آنها رد کنید. بعد کاسبرگی که با مقوای سبز ساختید را نیز ار داخل نخ ها رد کرده و بالای نخ را گره بزنید.

 

عکس درست کردن جعبه کادو مدل توت فرنگی

 

 
 
 

طبقه بندی:


ستاره
Logo