دفاتر پلیس +10 تبریز (آدرس و تلفن)

لیست دفاتر پلیس +10 تبریز به همراه آدرس، شماره تلفن و اطلاعات این مراکز در سطح شهر تبریز
شهر تبریز
فهرست زیر شامل مراکز خدمات پلیس +10 شهر تبریز به همراه نشانی و شماره تماس این دفاتر می‌باشد.

دفاتر پلیس +10 تبریز

1. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۱
آدرس: تبریز – چهارراه لاله – اول خیابان شهیدزبردست (سالاری)
کدپستی: ۵۱۷۳۹۹۳۱۶۶
تلفن: ۳۴۷۸۹۵۲۵ – ۳۴۷۸۳۵۵۵ – ۳۴۷۸۶۰۹۸(۰۴۱) – نمابر:۳۴۷۸۹۵۲۵(۰۴۱)

2. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۲
آدرس: تبريز – تبریز خ آزادی بالاتراز چ مارالان روبروی كلینیك شیخ الرئیس
کدپستی: ۵۱۶۳۹۴۸۸۴۳
تلفن: ۳۵۴۱۹۵۲۰ – ۳۵۴۱۵۸۵۰ – ۰۰۰۰۰۰(۰۴۱) – نمابر:۰۰۰۰۰(۰۴۱)

3. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۴
آدرس: تبریز – كوی ولیعصر-بلوار فروغی-خیابان قطران-پلاك ۱/۱۱
کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۸۵۱۵
تلفن: ۳۳۲۹۴۸۱۴ – ۳۳۲۹۴۸۱۳(۰۴۱)

4. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۵
آدرس: تبریز- خیابان جمهوری- روبروی مسجد انگجی
کدپستی: ۵۵۶۱۷۵۱۳۳۶
تلفن: ۳۵۵۵۹۸۵۴ – ۳۵۵۳۰۸۵۴ – ۳۵۵۵۴۵۰۰(۰۴۱) – نمابر:۳۵۵۵۹۸۵۴(۰۴۱)

5. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۶
آدرس: تبریز- دروازه تهران – نرسیده به اتش نشانی
کدپستی: ۵۱۶۷۶۳۵۶۶۱
تلفن: ۳۳۲۹۰۳۰۷ – ۳۳۲۹۰۳۰۸(۰۴۱) – نمابر:۳۳۲۹۰۳۰۶(۰۴۱)

6. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۷
آدرس: تبریز – تقاطع ۱۷شهریور جدید و شریعتی – نبش ۴راه ۱۷شهریور – جنب پاساژ اطلس پ۹ ط۱ دفتر پلیس + ۱۰ هفده شهریور
کدپستی: ۵۱۳۸۸۵۳۴۳۱
تلفن: ۳۵۵۴۵۰۷۱ – ۳۵۵۷۱۵۸۵ – ۳۵۵۷۱۵۸۶(۰۴۱) – نمابر:۳۵۵۴۵۰۷۰(۰۴۱)

7. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۸
آدرس: تبريز – ششگلان روبروی بانك ملی ایران
کدپستی: ۵۱۳۶۸۷۳۷۶۷
تلفن: ۳۵۲۵۱۸۹۸ – ۳۵۲۴۳۴۴۵ – ۳۵۲۵۴۸۱۷(۰۴۱) – نمابر:۳۵۲۴۳۴۴۵(۰۴۱)

8. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۹
آدرس: تبریز -خیابان عباسی-بالاتر از ایستگاه طاق-جنب كوچه شهید محمدی-پ ۸
کدپستی: ۵۱۵۵۷۱۳۴۳۷
تلفن: ۳۶۵۸۸۵۸۲مديريت – ۳۶۵۸۸۵۸۳مركزتلفن – ۶۵۸۸۵۷۷مركزتلفن(۰۴۱)

9. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۱
آدرس: تبريز – خیابان راه آهن- كوی گلستان – طبقه همكف -پلاك ۲۲
کدپستی: ۵۱۷۸۸۵۶۳۷۷
تلفن: ۳۴۳۹۱۱۱۳ – ۳۴۳۹۱۱۱۴ – ۳۴۳۹۱۱۱۵(۰۴۱) – نمابر:۳۴۳۹۱۱۱۵(۰۴۱)

10. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۲
آدرس: تبریز – خیابان آذربایجان – نرسیده به چهارراه آخونی – ساختمان تعاونی ۴۳۲ ط همكف
کدپستی: ۵۱۸۴۸۵۶۹۸۳
تلفن: ۳۲۸۷۵۰۳۴ – ۳۲۸۷۵۰۸۶ – ۳۲۸۷۵۰۸۷(۰۴۱) – نمابر:۳۲۸۷۳۳۸۶(۰۴۱)

11. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۴
آدرس: تبریز م قونقا اول خیام اول شهریار پاساژ شهریار
کدپستی: ۵۱۷۳۶۷۵۵۴۵
تلفن: ۳۵۵۱۳۷۹۷ – ۳۵۵۱۳۷۹۸ – ۳۵۵۱۸۱۰۵(۰۴۱) – نمابر:۳۵۵۱۳۷۹۸(۰۴۱)

12. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۵
آدرس: تبريز – شهرك باغمیشه
کدپستی: ۵۱۵۸۷۱۸۵۷۴
تلفن: ۳۶۶۶۴۱۷۱ – ۳۶۶۶۴۱۸۱ – ۳۶۶۶۴۱۶۱(۰۴۱) – نمابر:۳۶۶۶۴۱۹۱(۰۴۱)

13. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۶
آدرس: تبريز – خیابان شمس تبریزی – ایستگاه بالاحمام – روبروی فرزانگان پلاك۴۱۸
کدپستی: ۵۱۳۵۷۶۴۹۷۵
تلفن: ۳۵۲۴۵۵۸۷ – ۳۵۲۴۵۵۲۱(۰۴۱)

14. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۷
آدرس: تبریز – گشهر – خ ۳۵ متری سینا
کدپستی: ۵۱۶۷۷۳۸۳۵۸
تلفن: ۳۳۸۵۴۲۵۳ – ۳۳۸۶۵۲۲۵(۰۴۱)

15. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۸
آدرس: تبریز-شهرك ارم-میدان انقلاب(پل ارم)بطرف خلیل اباد-جنب چلوكبابی آراز-پ
کدپستی: ۵۱۴۷۶۷۶۶۷۴
تلفن: ۳۲۳۱۲۸۲۱ – ۳۲۳۱۳۲۳۷ – ۳۲۳۱۲۶۶۵(۰۴۱)

16. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۹
آدرس: تبریز – انتهای خیابان جلالیه(شهید صمدی)-جنب بانك سپه و ملی-پلاك ۳۰
کدپستی: ۵۱۷۷۶۷۷۸۷۳
تلفن: ۳۴۴۷۵۱۹۳(۰۴۱)

17. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۱
آدرس: تبریز – بلوار ملاصدرا نرسیده به دانشگاه پیام نور طبقه فوقانی اتونیایش
کدپستی: ۵۱۶۴۶۷۸۷۳۳
تلفن: ۳۵۴۱۷۵۱۹ – ۵۴۱۷۸۰۳ – ۵۴۱۷۸۰۱(۰۴۱) – نمابر:۵۴۱۷۵۱۹(۰۴۱)

18. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۲
آدرس: تبريز – م ش چمران خ امام اول كوی تعاون
کدپستی: ۵۱۷۹۹۳۸۹۱۳
تلفن: ۳۴۲۶۲۳۷۴ – ۳۴۲۶۲۵۹۸ – ۳۴۲۶۲۷۳۸(۰۴۱)

19. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۳
آدرس: تبريز – چایكنار به سمت آبرسان- بالاتر از بیمه تامین اجتماعی- روبروی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
کدپستی: ۵۱۵۴۷۹۷۸۴۷
تلفن: ۳۳۲۵۰۵۰۰ – ۳۳۲۵۰۵۰۲ – ۳۳۲۵۰۵۰۱(۰۴۱) – نمابر:۳۳۲۵۰۵۰۲(۰۴۱)

20. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۴
آدرس: تبريز – شهرك امام(ره) (خانه سازی سابق) – بالاتر از كلانتری ۱۸ – روبروی ورزشگاه – بلوك ۸۰

کدپستی: ۵۱۸۴۹۷۵۸۱۳
تلفن: ۳۲۸۹۴۵۱۶ – ۳۲۸۹۲۱۲۶(۰۴۱) – نمابر:۳۲۸۹۴۵۱۶(۰۴۱)

21. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۵
آدرس: تبريز – م ستارخان جنب بانك قوامین
کدپستی: ۵۱۴۶۸۱۴۴۶۸
تلفن: ۳۲۶۷۴۱۸۵ – ۳۲۶۷۴۱۸۷(۰۴۱) – نمابر:۳۲۶۷۴۱۸۶(۰۴۱)

22. دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۶
آدرس: تبریز- خیابان امام خمینی(ره)- روبروی موزه آذربایجان- پلاك ۱۶۵
کدپستی: ۵۱۵۷۶۷۳۳۸۱
تلفن: ۳۵۵۷۵۱۹۸ – ۳۵۵۹۵۳۰۵(۰۴۱) – نمابر:۳۵۵۷۵۱۹۸(۰۴۱)نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور