صیغه بدون دخول چیست و چه شرایطی دارد؟

صیغه بدون دخول در صورتی صحیح است که شرایط عقد به طور کامل رعایت شود. مهمترین شرط برای صیغه حتی بدون دخول اذن پدر یا جد پدری دختر می باشد.

ستاره | سرویس مذهبی – صیغه بدون دخول چیست و چه شرایطی دارد؟ پاسخ را در ادامه بخوانید.

 

حکم صیغه بدون دخول در عقد موقت

آیت الله وحید خراسانی:

چنانچه شرایط نکاح موقت از جمله اذن پدر (بنابر احتیاط واجب) و خواندن صیغه عقد به عربی صحیح (بنابر احتیاط واجب) و تعیین مدت دقیق عقد و تعیین مهریه و… رعایت شود، اشکال ندارد و چنانچه دخول از دُبُر (پشت) و یا از قُبُل (جلو) صورت نگرفته باشد، بر دختر عده لازم نیست.

شایان ذکر است زنى كه متعه مى شود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى تواند لذت هاى ديگر از او ببرد ولى اگر بعد به نزديكى راضى شود، شوهر مى تواند با او نزديكى نمايد.

 

شرط عدم دخول یعنی چه؟

شرط عدم دخول به آن معناست که اگر در ازدواجی دخول صورت نگیرد این ازدواج بعد از پایان، عده ندارد اما اگر دخول صورت بگیرد زن باید عده نگه دارد.

 

عکس زن و شوهر

 

صیغه بدون دخول عده دارد؟

آیت الله مکارم شیرازی:

در صورتی که صیغه با شرط عدم دخول باشد عده ای ندارد.

 

صیغه بدون اذن پدر

اگر دو نفر به عنوان مثال همکار باشند یا با یکدیگر روابط تحصیلی داشته باشند و برای این که روابط آن ها از نظر شرعی اشکال نداشته باشد و به گناه کشیده نشوند نمی توانند بدون اذن پدر یا جد پدری دختر صیغه محرمیت بخوانند.

آیت الله سیستانی:

اگر دختری را فقط برای محرمیت و بدون ازاله بکارت بخواهید صیغه کنید در این صورت اجازه پدر یا جد پدری شرط است و اگر دختر به سنی رسیده باشد که صلاح و مصلحت خودش را تشخیص بدهد و در شئون زندگی خود مستقل باشد بنا بر احتیاط واجب اجازه لازم است.

 

اذن پدر در صیغه بدون دخول

اجازه پدر یا جد پدری برای عقد دختر باکره چه به قصد دخول و چه بدون قصد دخول:

آیات عظام خمینی، سیستانی، نوری همدانی و تبریزی:

باید با اجازه پدر یا جد پدری باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.

آیات عظام خامنه ای، صافی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی:

بنا بر احتیاط واجب باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنا بر احتیاط واجب عقد باطل است.

آیات عظام بهجت و فاظل لنکرانی:

از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند عقد باطل نیست.

 

کجا اذن پدر لازم نیست؟

در مورد دختر غیرباکره که بکارتش در اثر رابطه جنسی زائل شده برای ازدواج دائم یا موقت، اجازه پدر دختر لازم نیست.

در صورتی که دختر باکره پدر یا جد پدری ندارد و بالغ و رشیده است (یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد) اذن کسی لازم نیست. همچنین اگر پدر یا جد پدری غائب باشند و دسترسی به آن ها ممکن نباشد و دختر نیاز ضروری و فوری به ازدواج دارد و شوهری که از هر جهت شایسته است را پیدا کرده می تواند بدون اذن عقد کند.

 

شرایط تحقق عدم دخول در صیغه

شرط عدم دخول به دو صورت محقق می شود:

1. به صورت شرط ضمن عقد (در عقد ازدواج شرط می شود که دخولی صورتت نپذیرد)

در این صورت وفای به شرط لازم است و در صورت تخلف، شوهر گناهکار است.

2. شرط خارج از عقد (که رابطه ای با عقد ازدواج ندارد)

در این صورت گرچه شرط ضمن عقد را ندارد اما از نظر اخلاقی و شرعی باید انسان نسبت به آن ها متعهد می شود پایبند بماند و بر خلاف آن عمل نکند.

لازم است یادآوری شود که در هر دو صورت دخول از طریق مقعد اشکالی ندارد.


ستاره
Logo