حرکات ورزشی ماهیچه پشت بازو سه سر (Triceps)

ماهیچه پشت بازو یا سه‌سر ماهیچه‌ای است که در قسمت پشت بازو قرار گرفته و از شانه تا آرنج ادامه دارد و حدود 3/2 کل بازو را تشکیل می‌دهد.

ماهیچه سه‌سر ماهیچه‌ای است که پشت بازو قرار گرفته و از شانه تا آرنج ادامه دارد. ماهیچه سه‌سر همان‌طور که از نام آن پیداست دارای سه قسمت یا سه سر است و حدود 3/2 کل بازو را تشکیل می‌دهد. وظیفه اصلی عضلات سه‌سر بازوبسته‌کردن آرنج‌هاست و نمونه فعالیت این عضله را می‌توانید موقع پرتاب توپ بسکتبال و یا پاس دادن توپ با دست ببینید.

 

تمرینات ورزشی مخصوص عضله سه سر بازو (Triceps Exercise)

1. پشت بازو پارالل نشسته

2. پشت بازو سیم کش خوابیده


3. پشت بازو سیم کش دست برعکس تک دست

4. پشت بازو سیم کش از پشت ایستاده (با دسته طنابی جفت دست)

5. پشت بازو هالتر پرسی

6. پشت بازو دمبل جفت خوابیده شیب منفی

7. پشت بازو هالتر ez خوابیده شیب منفی

8. پشت بازو پارالل (دیپ)

9. پشت بازو هالتر میز شیب دار

10. پشت بازو سیم کش دست برعکس نشسته (تک دست)

11. پشت بازو سیم کش خمیده

12. پشت بازو سیم کش از پشت خوابیده روی میز با دسته طنابی

13. پشت بازو هالتر پشت سر

14. پشت بازو هالتر خوابیده

15. پشت بازو پلاور دمبل

16. پشت بازو خوابیده پرسی

17. .پشت بازو دمبل خوابیده جفت دست رو به بدن

18. پشت بازو تک دست خوابیده کف دست رو به پایین

19. پشت بازو تک دست خوابیده کف دست رو به بدن

20. شنا دست جمع

21. پشت بازو سیم‌کش معکوس رو به پایین

22. پشت بازو پرس معکوس روی نیمکت

23. پشت بازو دمبل تک دست نشسته رو به عقب

24. پشت بازو دمبل جفت دست نشسته رو به عقب

25. .پشت بازو هالتر بالای سر نشسته

26. پشت بازو دمبل تک جفت دست نشسته

27. پشت بازو پرس اسمیت

28. پشت بازو دمبل تک دست ایستاده رو به عقب

29. پشت بازو دمبل جفت دست ایستاده رو به عقب

30. پشت بازو دمبل جفت پشت سر

تبلیغات در ستاره


31. پشت بازو سیم کش از پشت ایستاده تک دست

32. پشت بازو دمبل تک پشت گردن

33. پشت بازو هالتر بالای سر ایستاده

34. پشت بازو دمبل جفت دست خوابیده

35. پشت بازو سیم کش دسته طنابی

36. پشت بازو سیم کش دسته V

 

 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo