شعر عید فطر؛ مجموعه بهترین اشعار درباره عید فطر

شعر عید فطر که بزرگ‌ترین عید مسلمانان محسوب می‌شود، شعر بندگیست. در مطلب حاضر انواع متعدد شعر عید فطر از شاعران بزرگ همچون شعر عید فطر مولوی، صائب، حافظ و... شعر عید فطر فارسی از شاعران آیینی معاصر، شعر کوتاه عید فطر و همچنین شعر کودکانه عید فطر برای مخاطبان ستاره گردآوری شده‌اند.
شعر عید فطر - اشعار عید فطر
 
ستاره | سرویس سرگرمی – شعر عید فطر با شادمانی فراوانی همراه است، چرا که در عید فطر مسلمانان ماه رمضان و یک ماه روزه‌داری را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون احساس سبکبالی دارند. شاعران نیز در اشعار خود دیدگاه خود را به عید فطر بصورت منظوم درآورده‌اند. شعرهایی فارسی که درباره عید فطر سرده شده در چهار دسته شعر شاعران بزرگ، شعر معاصر، شعر کوتاه و شعر کودکانه درباره عید فطر را به مخاطبان ستاره تقدیم می‌کنیم.
 
آنچه در ادامه خواهید خواند:

زیباترین اشعار عید فطر از شاعران بزرگ

بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد
بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد

آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد
معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد

شد جنگ و نظر آمد شد زهر و شکر آمد
شد سنگ و گهر آمد شد قفل و کلید آمد

جان از تن آلوده هم پاک به پاکی رفت
هر چند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد

از لذت جام تو دل ماند به دام تو
جان نیز چو واقف شد او نیز دوید آمد


بس توبه شایسته بر سنگ تو بشکسته
بس زاهد و بس عابد کو خرقه درید آمد

باغ از دی نامحرم سه ماه نمی‌زد دم
بر بوی بهار تو از غیب دمید آمد
شعر عید فطر؛ مولانا

✿✿✿

افسوس که ایام شریف رمضان رفت
سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت

افسوس که سی پاره این ماه مبارک
از دست به یکبار چو اوراق خزان رفت

ماه رمضان حافظ این گله بد از گرگ
فریاد که زود از سر این گله شبان رفت

شد زیر و زبر چون صف مژگان، صف طاعت
شیرازه جمعیت بیداردلان رفت

بیقدری ما چون نشود فاش به عالم؟
ماهی که شب قدر در او بود نهان، رفت

برخاست تمیز از بشر و سایر حیوان
آن روز که این ماه مبارک ز میان رفت

تا آتش جوع رمضان چهره برافروخت
از نامه اعمال، سیاهی چو دخان رفت

با قامت چون تیر درین معرکه آمد
از بار گنه با قد مانند کمان رفت

برداشت ز دوش همه کس بار گنه را
چون باد، سبک آمد و چون کوه، گران رفت

چون اشک غیوران به سراپرده مژگان
دیر آمد و زود از نظر آن جان جهان رفت

از رفتن یوسف نرود بر دل یعقوب
آنها که به صائب ز وداع رمضان رفت
شعر عید فطر؛ صائب تبریزی

✿✿✿

روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست

عید است و آخر گل و یاران در انتظار
ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار

دل برگرفته بودم از ایام گل ولی
کاری بکرد همت پاکان روزه دار

روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل
صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی
شعر عید فطر؛ حافظ

✿✿✿

دیگران را عید اگر فرداست ما را این دمست
روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست
شعر عید فطر؛ سعدی

✿✿✿

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت

این با طرب و خرمی و فرخی آمد
وان باکرم و محنت و رنج و مرضان رفت

عید آمد و عیش ‌آمد و شد روزه و شد غم
زین آمد و شد جان و دلی دارم خرم

ماه رمضان‌گرچه مهی بود مبارک
شوال نکوتر که مهی هست مکرّم
شعر عید فطر؛ قاآنی

✿✿✿

عید باکوکبه خویش درآمد به جهان
وز جهان با سپه خویش برون شد رمضان
امیرمعزی

✿✿✿

رمضان موکب رفتن زره دور آراست
علم عید پدید آمد و غلغل برخاست
شعر عید فطر؛ ازرقی هروی

✿✿✿

عید آمد و ساز پارسایی بشکست
گل نیز چو روزه رخت برخواهد بست
کمال اسماعیل

✿✿✿

رمضان رفت و رهی دور گرفت اندر بر
خنک آن کو رمضان را بسزا برد بسر

بس گرامی بود این ماه ولیکن چکنم
رفتنی رفته به و روی نهاده بسفر

سبکی کرد و بهنگام سفر کرد و برفت
تا نگویند فروهشت بر ما لنگر

رمضان پیری بس چابک و بس باخردست
کار بخرد همه زیبا بود و اندر خور

رمضان گر بشد از راه فراز آمد عید
عید فرخنده ز ماه رمضان فرخ تر

گاه آن آمد کز شادی پر گردد دل
وقت آن آمد کز باده گران گردد سر

روز عید رمضانست و سر سال نوست
عید او فرخ و فرخنده و فرخ سرماه
فرخی سیستانی

✿✿✿

ماه رمضان رفت و مرا رفتن او به
عید رمضان آمد، المنه لله

آنکس که بود آمدنی آمده بهتر
و آنکس که بود رفتنی او رفته بده به

برآمدن عید و برون رفتن روزه
ساقی بدهم باده، بر باغ و به سبزه
شعر عید فطر؛ منوچهری

 
 
اشعار عید فطر - شعر درباره عید فطر
← اشعار زیبا درباره عید فطر →

شعر عید فطر از شاعران معاصر

دردا که ماه رحمت حق باز هم گذشت
با آن که لحظه لحظه او مغتنم گذشت

درهای مغفرت به روی ما گشوده بود
مهمانی خدا به وسعت جود و کرم گذشت

شب‌های قدر او چقدر باشکوه بود
ساعات غرق عفو گنه دمبدم گذشت

برخرمن گناه من آتش کشید دوست
با آن که دید معصیتم از رقم گذشت

دست مرا گرفت خدا و نجات داد
وقتی ز پا فتادم و آب از سرم گذشت

ای دل بهوش باش پس از ماه مغفرت
ماهی که میزدند گنه را قلم گذشت

هرکس نبُرد بهره از این چشمه زلال
باور کنید زندگیش در عدم گذشت

در عیدفطر خوان کرم چیده می‌شود
گرماه رحمت و کرم ذوالکرم گذشت

یارب به وصل دوست سروری به ما ببخش
این روزهای هجر که با درد و غم گذشت

همسایه رضاست «وفائی» و می‌سرود
اوقات خوب ما همه دراین حرم گذشت
سیدهاشم وفایی
 
✿✿✿

تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است 
میهمانی شد به پایان و نگارم رفته است 

با گل این باغ تازه انس پیدا کرده ام 
گرم گل بودم که دیدم گل گزارم رفته است 

بذر قرآن رابه دل گرچه به دستم کاشتند 
وقت محصولش که شد دیدم بهارم رفته است 

در سحر تیر دعا سیل اجابت می‌نمود 
با که گویم درد خود وقت شکارم رفته است 

سفره پر رزق مهمانی رحمت جمع شد 
درد در سینه نشسته سفره دارم رفته است 

دلبر من هر سحر بر دیدنم مشتاق بود 
آن که بوده هر سحر چشم انتظارم رفته است 

شرح حال خویش را با یک کلام افشا کنم 
ورشکسته هستم و دار و ندارم رفته است

✿✿✿

همه رفتند، گدا باز گدا مانده هنوز
شب عید است و خدا عیدی ما مانده هنوز

دهه آخر ماه اول راه سحر است
بعد از این زود نخوابیم، دعا مانده هنوز

عیب چشم است اگر اشک ندارد، ور نه
سر این سفره تو حال و هوا مانده هنوز

کار ما نیست به معراج تقرّب برسیم
یا علیّ دگری تا به خدا مانده هنوز

گوئیا سفره او دست نخورده مانده است
او عطا کرد، ولی باز عطا مانده هنوز

گریه ام صرف تهی بودن این اشکم نیست
دستم از دامن محبوب جدا مانده هنوز

وای بر من که ببینم همه فرصت‌ها رفت
باز در نامه من جرم و خطا مانده هنوز
شعر عید فطر؛ علی اکبر لطیفیان

✿✿✿

ماه خدا رفته و عید آمده
بر همگان فطر سعید آمده

مزد به طاعت بدهد روز عید
این ز خداوند نوید آمده

باد مبارک به همه مومنین
روز درخشان امید آمده

هر که شده صائم ماه خدا
حال به اوصاف حمید آمده

بنده حق ناز کند بر همه
حق بنگر بهر خرید آمده

عید شده رو به نماز و ببین
محشر کبرا به پدید آمده
اسماعیل تقوایی

✿✿✿

عید فطر است و اول شوال
نور عشق است و شور و جذبه و حال

بهر توفیق درک ماه خداست
قلب‌ها از نشاط، مالامال

جشن قرآن و جشن غفران است
عید اسلام و روز فخر و جلال

رمضان، ای مه نماز و دعا
ای ره اکتساب فضل و کمال

رمضان، ای گناه شوی بشر
زآن‌ همه چشمه‌های اشک زلال

رمضان، ای فضای رحمت حق
که زند مرغ دل، به اوج تو بال

رمضان، ای که روز نیمه‌ی توست
مطلع آفتاب عشق و جمال

عید مسعود زاد روز حسن
مجتبای محمدی تمثال

رمضان، ای که در شب قدرت
لطف یزدان، برون ز حد مقال

ماه غفران و ماه توحیدی
ماه قرآن و ماه احمد و آل
شعر عید فطر؛ حبیب الله چایچیان

✿✿✿

الا ای دوستان عید صیام است
چه بنشستید این عید قیام است

طلوع صبحدم را این روایت
هلال ماه نور این پیام است

خوشا حال تمام روزه داران
که حسرت شد نصیب روزه خواران

ره صدق و صفا پویید امشب
جمال یار را جویید امشب

وضو گیرید با عطر بهشتی
به مهدی تهنیت گویید امشب

خوش آن عیدی که با دلدار باشیم
همه با هم کنار یار باشیم

اگر چه عید فیض و عید نور است
اگر چه عید شوق و عید شور است

اگر چه عید مجد است و سعادت
تمام عیدها روز ظهور است

بدون یار، گل خار است خار است
گل نرگس اگر آید بهار است
غلامرضا سازگار

✿✿✿

آمدیم از سفر دور و دراز رمضان
پی نبردیم به زیبایی راز رمضان

هر چه جان بود سپردیم به آواز خدا
هر چه دل بود شکستیم به ساز رمضان

سر به آیینه «الغوث» زدم در شب قدر
آب شد زمزمه راز و نیاز رمضان

دیدم این «قدر» همان آینه «خلّصنا»ست
دیدم آیینه‌ام از سوز و گداز رمضان

بیش از این ناز نخواهیم کشید از دنیا
بعد از این دست من و دامن ناز رمضان

نکند چشم ببندم به سحرهای سلوک
نکند بسته شود دیده باز رمضان

صبح با باده شعبان و رجب آمده بود
آن که دیروز مرا داد جواز رمضان

شام آخر شد و با گریه نشستم به وداع
خواب دیدم نرسیدم به نماز رمضان
شعر عید فطر؛ علیرضا قزوه

 
شعر درباره عید فطر
← اشعار عید فطر →

شعر کوتاه عید فطر

عیدِ رمضان آمده، یاران همه شادند
دل در کفِ اربابِ خرد زان که نهادند

تبلیغات در ستاره


تا جامِ طهوری بزنند از مِیِ کوثر
بر خاکِ درِ ساقیِ میخانه فتادند

عید فطر است و خدا عیدیِ جانانه دهد
بهرِ ما حضرت حق باده و پیمانه دهد

زان که سی شب ز غم و یادِ علی ضجه زدیم
از سرِ لطف، به ما ، منصبِ شاهانه دهد
سیروس بداغی

✿✿✿

هلال عید بغل در وداع روزه گشاد
صلاح و تقوا پا در رکاب عزل نهاد

گذشت موسم شبگیر طاعت و باید
سحور را به صبوحی بدل کنند، عِباد
شعر عید فطر؛ کلیم همدانی

✿✿✿

رسید عید و ز ما ماه روزه کرد گُذَر
وداع باید کردش که کرد رایِ سفر

به ما مقدمه عید فرخجسته رسید
براند روزه فرخنده ساقه شکر

برفت زود ز نزدیک ما و نیست شگفت
که زود رَوَد آن چیز کو گرامی‌تر
مسعود سعد سلمان

✿✿✿

عید فطر آمد و ماه رمضان گشت تمام
بر شما همسفران سفر روزه سلام

روزه‌هاتان همه در نزد خداوند قبول
روزگار خوشتان، مظهرِ توفیقِ مُدام

عزّت و همّتتان شاهد تأیید و ظَفَر
عیدتان خُرّم و شیرینیتان باد به کام
شعر عید فطر؛ محمد روحانی

✿✿✿

فرصت توبه گذشت و گریه می‌بارم هنوز
حسرت اوقات غفلت را به دل دارم هنوز

بعد از آن شب‌های بهتر از تمام سال‌ها
در مسیر بندگی ای وای کم کارم هنوز
جواد حیدری

✿✿✿

رمضان رفت و دلم حس غریبی دارد
چند روزی است از این سفره نصیبی دارد

عید فطر آمد و صد شکر اجل مهلت داد
ثانیه ثانیه‌اش شور عجیبی دارد
شعر عید فطر؛ محسن زعفرانیه

 
شعر کودکانه عید فطر - شعر کوتاه عید فطر
← اشعار زیبا درباره عید فطر →
 

شعر کودکانه عید فطر

با دیدن ماه نو عید میاد دوباره
این قشنگ‌ترین عید مسلمین جهانه

ماه رمضان رفته، پاک شدیم دوباره
بعد از روزه‌داری‌ها اوّل شواله

خیلی همه خوشحالند شوال هم بهاره
هرجا خوبی باشه زندگی‌ها باحاله
سیما شمال نصب

✿✿✿

 رسیده موسم شادی دل روزه دارا 
گلای خنده شکفته رو لب فرشته‌ها

می‌باره بارون رحمت خدا تو دلامون
خدایا قبول کن از ما نماز و روزه‌هامون

عید اومد با بوی یاس و نسترن اقاقیا
عید فطره عید پاکی هدیه خوب خدا

عید اومد چه باشکوهه روی سجاده خواهش
زیر گنبد نیایش خدا رو کنیم ستایش

مژده که عید اومده نور بارونه آسمون
بر شما بادا مبارک عید ماه رمضون

در پایان عید سعید فطر را به همه مسلمانان و روزه‌داران تبریک می‌گوییم و امیدواریم از اشعار فوق استفاده برده باشید.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور