غزل شماره ۴۶۴ حافظ: بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

غزل شماره ۴۶۴ حافظ غزلی عاشقانه بوده که در ایام جوانی شاعر و در زمان هجران سروده شده است. شاعر به جای کلمه جسم که به معنای پیکر است کلمه شخص را به معنای پیکر با جان برگزیده است. حافظ می‌گوید جمال و زیبایی تو همانند عشق و اشتیاق من به حد کمال رسیده است. خوش باش زیرا از این پس هرگز زیبایی تو و عشق من نابود نخواهند شد.
غزل شماره ۴۶۴ حافظ

تعبیر و تفسیر این غزل در فال حافظ شما

بخت و اقبال همراه تو بوده و به زودی در کارهای تو پیشرفتی بزرگ حاصل می‌شود که همیشگی خواهد بود. بهتر است که فرصت‌ها را غنیمت بدانی و همه سعی و تلاش خودت را در راه رسیدن به هدف بکنی. نگران مباش، زیرا که به هدف و مقصود دلخواهت خواهی رسید. البته بدون سعی و تلاش این مقصود حاصل نمی‌شود. گله و شکایت را کنار بگذار و برای برآورده شدن حاجاتت به خداوند توکل داشته باش.

 

 

 

غزل شماره ۴۶۴ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

 

متن غزل شماره ۴۶۴ حافظ

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی
در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل
آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی
شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را
هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی
آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی
وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی
چون من خیال رویت جانا به خواب بینم
کز خواب می‌نبیند چشمم به جز خیالی
رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت
شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی
حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی
زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی

 

 

خرید آنلاین دیوان حافظ
خرید آنلاین دیوان حافظ
این کتاب دیوانی است کامل و جامع با تفأل و معنی لغات کلیدی و ابیات مشکل و ترجمه ی ابیات به زبان انگلیسی همراه با مقدمه ای خواندنی از زندگینامه و عرفان و سبک و سیاق خواجه ی شیراز...
168.000 تومان 210.000 تومان


معنی و تفسیر غزل شماره ۴۶۴ حافظ

بیت اول

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی

کار و بار زیبایی تو مانند عشق من به سر حد کمال و بالاترین اندازه رسیده است؛ دلشاد باش، چرا که این هر دو را نابودی و نقصانی در پی نیست.

 

✦✦✦✦

 

بیت دوم

در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل
آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی

در خیال نمی‌گنجد که عقل به هیچ وجه بتواند مثال و مانندی در زیبایی از این بهتر را در نظر مجسم کند.

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را
هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی

اگر فقط یک روز از روزهای زندگی وصل تو نصیب و قسمت ما شود، لذت و بهره تمام از عمر حاصل شده است.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی
وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی

آن زمان که با تو به سر برم، یک سال آن به کوتاهی یک روز است و آن زمان که بدون تو برآرم یک لحظه آن به درازی یک سال می‌گذرد.

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم

چون من خیال رویت جانا به خواب بینم
کز خواب می‌نبیند چشمم به جز خیالی

چگونه من تصویر روی تو را در عالم رؤیا ببینم که چشمانم از خواب و خفتن جز تصوری و خیالی بیشتر نمی‌بینند.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت
شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی

بر دل من رحم کن زیرا به سبب مهرورزی بر چهره زیبای تو، جسم ناتوان من مانند ماه شب اول خمیده و لاغر شده است.

 

✦✦✦✦

 

بیت هفتم

حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی
زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی‌

ای حافظ، اگر خواستار وصال دوست هستی اینقدر گله و شکایت مکن، در تحمل بار فراق بیش از این باید بردبار باشی.

 

منبع: شرح جلالی بر حافظ با تصرف و تلخیص.


ستاره
Logo