غزل شماره ۱۶۳ حافظ: گل بی رخ یار خوش نباشد

غزل شماره ۱۶۳ حافظ حاصل مرحله‌ای است که شاعر به طرف کمال سیر می‌کند. این شعر در آغاز بهار سروده شده است و حافظ گل را بدون چهره محبوب و بهار را بدون شراب خوش نمی‌داند. همه در بهاران به دشت و صحرا می‌روند ولی حافظ عقیده دارد این کار بدون حضور لاله‌رخان عبث است. شاعر در بیت پنجم این غزل عقل را در برابر عشق محکوم می‌کند.
غزل شماره ۱۶۳ حافظ

تعبیر و تفسیر این غزل در فال حافظ شما

انسانی که تنهاست، حتی اگر تمام خوشی‌ها را در اختیار داشته باشد، دلخوش نیست. همیشه این را بدان که سیرت مهمتر از صورت است پس فقط به ظواهر تکیه مکن و منش و کردار را نیز مد نظر داشته باش. هیچ انسانی بی عیب نیست. تو سعی کن که ایرادات و مشکلاتت را برطرف کنی. در انتخاب‌هایت بسیار دقت کن که تشخیص درست و غلط با توست. 

 

 

 

غزل شماره ۱۶۳ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

 

متن غزل شماره ۱۶۳ حافظ

گل بی رخ یار خوش نباشد
بی باده بهار خوش نباشد
طرف چمن و طواف بستان
بی لاله عذار خوش نباشد
رقصیدن سرو و حالت گل
بی صوت هزار خوش نباشد
با یار شکرلب گل اندام
بی بوس و کنار خوش نباشد
هر نقش که دست عقل بندد
جز نقش نگار خوش نباشد
جان نقد محقر است حافظ
از بهر نثار خوش نباشد

 

معنی و تفسیر غزل شماره ۱۶۳ حافظ

بیت اول

گل بی رخ یار خوش نباشد
بی باده بهار خوش نباشد

تماشای گل در بوستان اگر چهره محبوب را نبینم، خوشایند و دلپذیر نیست. بدون نوشیدن شراب، بهار نیز دلپذیر نیست. یعنی فقط با یار و شراب می‌توان از زیبایی طبیعت لذت برد.

خرید آنلاین دیوان حافظ
خرید آنلاین دیوان حافظ
این کتاب دیوانی است کامل و جامع با تفأل و معنی لغات کلیدی و ابیات مشکل و ترجمه ی ابیات به زبان انگلیسی همراه با مقدمه ای خواندنی از زندگینامه و عرفان و سبک و سیاق خواجه ی شیراز...
168.000 تومان 210.000 تومان


 

✦✦✦✦

 

بیت دوم

طرف چمن و طواف بستان
بی لاله عذار خوش نباشد

بودن در کنار چمن و گردش در باغ و بوستان، بدون یار گل‌چهره خوشایند نیست.

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

رقصیدن سرو و حالت گل
بی صوت هزار خوش نباشد

رقصیدن سرو و حالات زیبای گل، بدون آواز بلبل هزاردستان دلنشین نیست.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

با یار شکرلب گل اندام
بی بوس و کنار خوش نباشد

در خلوت بودن با محبوب شیرین‌لب و گل‌پیکر بدون بوس و آغوش او لطفی ندارد.

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم

هر نقش که دست عقل بندد
جز نقش نگار خوش نباشد

مهر تصویری که دست عقل آن را ترسیم کند هرچیزی بجز نقش محبوب باشد، زیبا نیست.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

جان نقد محقر است حافظ
از بهر نثار خوش نباشد‌

ای حافظ، جان همانند سکه‌ای کوچک و بی‌ارزش است که برای فدا کردن در راه جانان شایسته نیست.


ستاره
Logo