استخاره آنلاین
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۲
کد خبر: ۱۱۴۰۴
باطل کردن عمدی روزه اگر روزه واجب باشد کفاره دارد اما باطل کردن عمدی روزه قضا تا قبل از ظهر ایرادی ندارد ولی پس از آن کفاره خاص خودش را دارد

ستاره | سرویس مذهبی - باطل کردن عمدی روزه در ماه رمضان حرام است . کسی که روزه واجب ماه رمضانش را عمدا باطل نماید کفاره باید بدهد. کفاره روزه در شرایط مختلف فرق می کند. در این مقاله به احکام مربوط به باطل کردن عمدی روزه پرداخته ایم.

 

کفاره باطل کردن عمدی روزه ماه مبارک رمضان چیست؟

آیت الله وحید خراسانی:

کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان یکی از موارد زیر است:

 • یک بنده آزاد کند
 • دو ماه روزه بگیرد
 • شصت فقیر را سیر کند
 • به هر کدام یک مدّ (که تقریباً ده سیر یا معادل 750 گرم است) طعام، یعنی گندم یا آرد یا نان یا خرما و مانند اینها بدهد

چنانچه اینها برایش ممکن نباشد بنابر احتیاط واجب بین تصدق (صدقه دادن) به هر اندازه که می تواند و استغفار جمع نماید، و اگر امکان تصدق نبود استغفار کند، اگرچه یک مرتبه بگوید «استغفرالله» و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفاره بدهد.

باطل کردن عمدی روزه کفاره روزه نگرفتن عمدی


آیت الله سیستانی:

 • باطل کردن عمدی روزه ماه رمضان با خوردن، آشامیدن، جماع، استمناء یا باقی ماندن بر جنابت، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا، کفاره هم بر او واجب می‏شود.
 • احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه گفته شد باطل کند، اضافه بر قضا، کفاره هم بدهد.
 • اگر کسی چیزی از آنچه را که گذشت انجام دهد، در حالی که عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی‏کند، کفاره بر او واجب نیست. و همچنین است کسی که نمی‏دانسته روزه بر او واجب است، مانند کودکان در اوائل بلوغ.
 • در کفاره افطار روزه ماه رمضان، کافی است شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً «۷۵۰» گرم است، طعام (یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها) بدهد.

 

حکم باطل کردن عمدی روزه قضا

 • اگر کسی قضای روزه ماه مبارک را گرفته ولی در طول روز عمداً کاری انجام داده که روزه باطل می شود آیا کفاره ای بر عهده اوست و کفاره در این شرایط چقدر است؟
 • در قضای روزه ماه مبارک رمضان می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید ولی اگر وقت قضا تنگ باشد (بنابر احتیاط واجب) نمی تواند روزه را باطل نماید.
 • در صورت باطل کردن عمدی روزه در بعد از ظهر، باید به ده فقیر هر کدام یک مدّ طعام بدهد و اگر نمی تواند باید سه روز روزه بگیرد و احوط (احتیاط واجب) آن است که پی در پی باشد.

امام خمینی:

 • کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضای روزه او تنگ نباشد می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل کند.
 • کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، باید به ده فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر نمی تواند بنا بر احتیاط واجب باید سه روز پی در پی روزه بگیرد.

آیت الله بهجت:

 • کسی که قضای روزه ماه رمضان را گرفته است، در صورت وسعت وقت پیش از ظهر می تواند افطار کند و آن قضا را در وقت دیگری انجام دهد ولی افطار بعد از ظهر حرام است و اگر بعد از ظهر افطار کند باید کفاره بدهد و کفاره او اطعام ده فقیر و در صورت عدم توانایی سه روز روزه گرفتن است.

آیت الله سیستانی:

 • روزه قضای ماه رمضان را قبل از اذن ظهر باطل کند کفاره ندارد و اگر بعد از اذان طهر عمدا باطل کند کفاره دارد ولی نه مثل ماه رمضان بلکه کفاره اش طعام دادن به ده فقیر است به هر کدام یک مد (750گرم) و اگر نمی تواند باید سه روز روزه بگیرد.

 

باطل کردن عمدی روزه حکم خوردن روزه قضا


باطل کردن عمدی روزه با استمنا

 • اگر فرد با آگاهی و عمد در ماه رمضان استمنا کرده باشد، باید کفاره جمع بدهد؛ یعنی برای هر روز ۶۰ روز، روزه بگیرید و ۶۰ فقیر را هم اطعام نمایید.
 • اگر نمی‏تواند روزه بگیرد، فقط قضای روزه‏ها را بگیرد و برای هر روز ۶۰ فقیر را اطعام کند.
 • اگر واقعا نه می تواند روزه بگیرد و نه اطعام بدهد هر مقدار می‏توانید صدقه بدهد و استغفار کند.
 • اگر از دادن صدقه (اطعام فقرا) نیز ناتوان است، استغفار نماید.
 • به هر روی به نظر می‏رسد تکلیف شما توبه و استغفار و عزم بر عدم انجام دوباره گناه است.
 • اگر منی‌ بی‌ اختیار بیرون‌ آید روزه‌ باطل‌ نیست‌؛ ولی‌ اگر عمداً کاری‌ کند (مثل‌ استمنا) که‌ بی‌ اختیار منی‌ از او بیرون‌ آید روزه اش‌ باطل است‌ در صورتی‌ که‌ بداند یا اطمینان‌ داشته‌ باشد که‌ به‌ سبب‌ آن‌ کار، منی‌ بی‌اختیار خارج‌ خواهد شد.

 

قضای روزه ای که عمدی باطل شده است

آیت الله خامنه ای:

 • روزه ای را که عمدا باطل کرده اید اگر در همان سالی که باطل کردن عمدی روزه رخ داده قضایش را گرفته اید کفاره تاخیر ندارد و اگر در همان سال قضایش را نگرفته اید یک کفاره تاخیر (که 750 گرم گندم یا برنج می باشد که باید به فقیر بدهید) دارد.
 • و اما چون عمدا روزه را باطل کرده اید یک کفاره عمد علاوه بر کفاره تاخیر باید پرداخت کنید که عبارت است از: 60 روز روزه گرفتن که 31 روز آن پشت سر هم باشد یا 60 نفر فقیر را اطعام کردن.

 

باطل کردن عمدی روزه حکم شکستن روزه واجب کفاره روزه عمد


گرفتن روزه مستحب زمانی که روزه واجب قضا داریم

آیت الله خامنه ای:

با داشتن روزه واجب (مثل: قضا و کفاره و...) روزه مستحبی صحیح نیست البته در مورد كفاره چون شخص مخیر است اگر كفاره را اطعام 60 نفر فقیر قصد كرد و پرداخت كرد می تواند روزه مستحبی بگیرد و تا قبل از پرداخت كردن آن نمی تواند روزه مستحبی بگیرد.

اگر کسی با داشتن روزه واجبی بر عهده اش، روزه مستحبی گرفت ولی مساله را فراموش کرده بود و بعد از اذان مغرب متوجه شد روزه مستحبی اش صحیح است.

آیت الله تبریزی:

کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضای روزه او تنگ نباشد می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید.

کسی که قضای روزه رمضان را گرفته اگر بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد باید به ده فقیر هر کدام یک مد که تقریباً ده سیر است طعام بدهد و اگر نمی تواند سه روز روزه بگیرد.

آیت الله فاضل لنکرانی:

کسی که قضای روزه ماه رمضان را گرفته اگر وقت قضای روزه او تنگ نباشد می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل کند.

کسی که قضای روزه رمضان را گرفته اگر بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد باید به ده فقیر که هر کدام یک مد که تقریباً ده سیر است طعام بدهد و اگر نمی تواند سه روز روزه بگیرد و بنابر احتیاط مستحب شصت فقیر را طعام بدهد.

آیت الله مکارم شیرازی:

کسی که روزه قضای ماه رمضان را به جا می آورد می تواند پیش از ظهر روزه را افطار کند به شرط این که وقت برای قضای روزه تنگ نباشد ولی بعد از ظهر جایز نیست، همچنین اگر قضای روزه غیر معیّنی مانند قضای روزه نذر را گرفته باشد احتیاط واجب آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.

کسی که روزه قضای ماه رمضان را بعد از ظهر عمداً باطل کند باید به ده نفر فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر نمی تواند سه روز پی در پی روزه بگیرد.

 

حکم باطل کردن عمدی روزه مستحبی

 • اگر کسی روزه مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به آخر رساند بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کند و در بین روز افطار نماید.

 

حکم باطل کردن عمدی روزه نذری

 • اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد چنانچه در آن روز عمدا روزه خود را باطل کند باید یک بنده آزاد نماید یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد. ولی اگر نذر مطلق (نذر مطلق آن است که انسان بدون هیچ قید و شرطی بگوید نذر می‌کنم برای خدا، یا برای...) باشد می تواند در روزی که قصد کرده روزه بگیرد، افطار نماید چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.