روزه ماه رجب؛ روزه گرفتن در ماه رجب چه ثوابی دارد؟

روزه ماه رجب از جمله اعمال مستحبی است که بسیار توصیه شده است. روزه ماه رجب از اعمال مستحبی است که انجام آن در این ماه دستور داده شده است.

ستاره | سرویس مذهبی – امام موسى بن جعفر (ع) فرموده اند رجب نام نهرى است در بهشت كه از شير سفيدتر و از عسل شيرين‏‌تر است، هر كس يك روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند از آن نهر به او می‌نوشاند.

 

روزه ماه رجب؛ روزه گرفتن در ماه رجب چه ثوابی دارد؟

 

ثواب روزه یک روز ماه رجب

هر كس يك روز از رجب را از روى ايمان و براى خشنودى خدا روزه بگيرد، در خور بزرگ‏ترين خشنودى خدا خواهد شد، و روزه او در آن روز خشم خدا را خاموش خواهد كرد، و درى از درهاى دوزخ را به روى او خواهد بست…

 

ثواب دو روز روزه ماه رجب

هر كس دو روز از رجب را روزه بگيرد، هيچ كس از اهل آسمان و زمين نمی تواند كرامتى را كه او نزد خدا دارد وصف كند، و براى او پاداشى نوشته می شود مانند پاداش ده نفر از راستگويانى كه در دوران عمر خود (هر چند طولانى باشد) يك دروغ هم نگفته‏ اند…

 

ثواب سه روز روزه ماه رجب

هر كس سه روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند ميان او و آتش دوزخ، خندق يا ديوارى قرار می دهد كه طول آن به اندازه فاصله هفتاد سال راه است…

 

ثواب چهار روز روزه ماه رجب

هر كس چهار روز از رجب را روزه بگيرد، از تمام بلاها از قبيل ديوانگى و خوره و پيسى و فتنه دجّال در امان خواهد بود، و از عذاب قبر ايمان می گردد…

 

ثواب پنج روز روزه ماه رجب

هر كس پنج روز از رجب را روزه بگيرد، بر عهده خداست كه روز قيامت او را خشنود سازد، و روز رستاخيز در حالى مبعوث می شود كه چهره ‏اش مانند ماه شب چهارده می درخشد، و به شمار توده‏ هاى شن براى او حسنه نوشته می شود، و بی حساب او را به بهشت در می آورند و به او می گويند: هر چه می خواهى از خدا درخواست كن.

 

ثواب شش روز روزه ماه رجب

هر كس شش روز از رجب را روزه بگيرد، از قبر خود بر می خيزد در حالى كه نور چهره ‏اش درخشان‏تر از نور خورشيد است… و از نارضايتى پدر و مادر و قطع رحم مصون می ماند.

 

ثواب هفت روز روزه ماه رجب

هر كس هفت روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند در برابر روزه هر روز، درى از درهاى هفت‏گانه دوزخ را به روى او می بندد و بدنش را بر آتش دوزخ حرام می گرداند.

 

ثواب هشت روز روزه ماه رجب

هر كس هشت روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند در برابر روزه هر روز، درى از درهاى هشت‏گانه بهشت را به روى او می گشايد و به او می گويد: از هر درى از درهاى آن می خواهى وارد شو.

 

ثواب نه روز روزه ماه رجب

هر كس نه روز از رجب را روزه بگيرد، از قبر خود در حالى بيرون مى‏آيد كه زبانش به ذكر «لا اله الّا اللَّه» گوياست، و هيچ چيز مانع ورود او به بهشت نيست و با چهره‏اى نورانى از قبر خود بيرون می آيد…

بنر-هومکا-ستاره

 

ثواب ده روز روزه ماه رجب

هر كس ده روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند دو بال سبز آراسته به مرواريد و ياقوت به او عطا می كند كه با آن دو بال مانند برق جهنده بر صراط می ‏گذرد و وارد بهشت می ‏شود…

 آیا میدانید اعمال واجب ماه رجب چیست؟

 

روزه ماه رجب روزه اول ماه رجب

 

ثواب یازده روز روزه ماه رجب

هر كس يازده روز از رجب را روزه بگيرد، روز قيامت هيچ بنده‏اى بيشتر از او از خدا پاداش نخواهد گرفت، مگر كسى كه مانند او روزه بگيرد يا بر روزه‏ هاى خود بيفزايد.

 

ثواب دوازده روز روزه ماه رجب

هر كس دوازده روز از رجب را روزه بگيرد، روز قيامت دو حلّه سبز رنگ از ديباى نازك و ضخيم به او می ‏پوشانند و او را بدان می ‏آرايند…

 

ثواب سیزده روز روزه ماه رجب

هر كس سيزده روز از رجب را روزه بگيرد، روز قيامت در سايه عرش خدا ميزى از ياقوت سبز براى او می ‏نهند كه پايه‏ هايش از مرواريد است و وسعت آن هفتاد برابر دنياست…

 

ثواب چهارده روز روزه ماه رجب

هر كس چهارده روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند در پاداش او به قدرى از كاخهاى بهشتى به او عطا می ‏كند كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و بر فكر كسى خطور نكرده است، و آن كاخها همه از مرواريد و ياقوت ساخته شده ‏اند.

 

ثواب پانزده روز روزه ماه رجب

هر كس پانزده روز از رجب را روزه بگيرد، جايگاهش در روز قيامت جايگاه كسانى خواهد بود كه از عذاب خدا در امانند…

 

ثواب شانزده روز روزه ماه رجب

هر كس شانزده روز از رجب را روزه بگيرد، در زمره نخستين كسانى خواهد بود كه بر مركب هايى از نور سوار می شوند و در فضاى وسيع بهشت به سوى سراى رحمت رهسپار می ‏گردند.

 

ثواب هفده روز روزه ماه رجب

هر كس هفده روز از رجب را روزه بگيرد، روز قيامت هفتاد هزار چراغ براى او در صراط می ‏نهند تا به نور آن چراغها از صراط عبور كند و وارد بهشت شود، و فرشتگان با خوشامدگويى و سلام او را بدرقه می ‏كنند.

 

ثواب هجده روز روزه ماه رجب

هر كس هيجده روز از رجب را روزه بگيرد، در بهشت جاودان روى تختهايى از مرواريد و ياقوت در قبّه ابراهيم (ع) قرين آن حضرت خواهد بود.

 

ثواب نوزده روز روزه ماه رجب

هر كس نوزده روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند كاخى از مرواريد رخشان در بهشت جاودان در كنار قصر آدم و ابراهيم (ع) براى او بنا خواهد كرد…

 

ثواب بیست روز روزه ماه رجب

هر كس بيست روز از رجب را روزه بگيرد، گويى بيست هزار سال خدا را عبادت كرده است.

 

روزه ماه رجب چه روزهایی از ماه رجب روزه بگیریم

 

ثواب بیست و یک روز روزه ماه رجب

هر كس بيست و يك روز از رجب را روزه بگيرد، روز قيامت شفاعتش در باره گروهى بسيار از خطاكاران و گناهكاران كه شمارشان به تعداد افراد قبيله ربيعه و مضر است پذيرفته مى‏شود.

 

ثواب بیست و دو روز روزه ماه رجب

هر كس بيست و دو روز از رجب را روزه بگيرد، منادى از آسمان ندا می ‏كند: اى دوست خدا، مژده باد تو را به كرامتى عظيم از جانب خدا، و همنشينى با پيامبران و راستى پيشگان و شهيدان و شايستگان كه خدا بر آنان نعمت ارزانى داشته و نيكو رفيقانى هستند.

 

ثواب بیست و سه روز روزه ماه رجب

هر كس بيست و سه روز از رجب را روزه بگيرد، از آسمان به او ندا می ‏رسد: خوشا به حال تو اى بنده خدا كه رنجى اندك بردى و از نعمتهاى فراوان برخوردار شدى…

 

ثواب بیست و چهار روز روزه ماه رجب

هر كس بيست و چهار روز از رجب را روزه بگيرد، فرشته مرگ به صورت جوانى كه حلّه‏ اى از ديباى سبز پوشيده و سوار بر اسبى از اسبهاى بهشت است بر او نازل می ‏شود…

 

ثواب بیست و پنج روز روزه ماه رجب

هر كس بيست و پنج روز از رجب را روزه بگيرد، هنگامى كه از قبر خارج می ‏شود هفتاد هزار فرشته كه به دست هر يك پرچمى از مرواريد و ياقوت است، با زيورها و لباسهايى بهشتى او را استقبال می ‏كنند و می ويند: اى دوست خدا، به سوى پروردگارت بشتاب…

 

ثواب بیست و شش روز روزه ماه رجب

هر كس بيست و شش روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند براى او در سايه عرش يك صد قصر از مرواريد و ياقوت بنا می ‏كند كه بالاى هر قصرى خيمه ‏اى سرخ از حرير بهشتى قرار دارد، و او در كمال رفاه و نعمت در آن خيمه‏ ها ساكن می ‏شود، در حالى كه مردم هنوز گرفتار حساب خويش هستند.

 

ثواب بیست و هفت  روز روزه ماه رجب

هر كس بيست و هفت روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند قبر او را به گستردگى چهار صد سال راه وسعت می ‏بخشد، و همه اين مسافت را از مشك و عنبر پر می ‏كند.

 

ثواب روزه بیست و هشت  روز ماه رجب

هر كس بيست و هشت روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند ميان او و آتش دوزخ نه خندق را حايل می كند كه فاصله هر خندقى تا خندق ديگر، مانند فاصله ميان آسمان و زمين است كه پانصد سال راه است.

 

ثواب روزه بیست و نه روز ماه رجب

هر كس بيست و نه روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند او را هر چند باجگير باشد می ‏آمرزد. و اگر زنى هفتاد بار زنا كرده باشد و با اين روزه‏ ها خشنودى خدا و رهايى از دوزخ را بطلبد، قطعا خدا او را خواهد بخشيد.

 

ثواب سی روز روزه ماه رجب

هر كس سى روز ماه رجب را روزه بگيرد، مناديى از آسمان ندا می كند: اى بنده خدا، گناهان گذشته تو آمرزيده شد، اينك عمل خود را از سر گير و مراقب آينده ‏ات باش…


ستاره
Logo