تعبیر خواب نماز و نماز خواندن

با تعبیر خواب نماز خواندن، تعبیر خواب نماز خواندن مرده، تعبیر خواب انواع نمازها و تعبیر خواب اعمال نماز (رکوع و سجده و تشهد) همراه ما باشید.
تعبیر خواب نماز
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – نماز از اعمالی که در بیداری روح آدمی را صیقل داده و به معبود خویش نزدیک می‌نماید بنابراین دیدن آن نیز در خواب نشانه ایمنی از خطر و شادی است. البته به گفته معبرین دیدن هر نماز به طور خاص تعابیری جداگانه خواهد داشت.

 

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران - تعبیر خواب نماز خواندن با چادر سفید - تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین- تعبیر خواب نماز خواندن در حرم امام رضا - تعبیر خواب نماز خواندن در امامزاده

 

تعبیر خواب نماز

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی نماز را خواندی و تمام کردی، تعبیرش این است که دعای تو مورد قبول واقع می‌شود، ‌‌‌‌‌ولی اگر تمام نکردی دعای تو مورد قبول واقع نمی‌شود.

تعبیرهای نماز خواندن عبارت‌اند از:

بنر-هومکا-ستاره

 1. ایمنی

 2. شادی

 3. عزت و جاه

 4. درجه و رتبه و مرتبه

 5. رستگاری

 6. رسیدن به خواسته

 7. نقصان

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نماز را قطع کردی و شکستی یا اصلاً نماز را به جا نیاوردی دنبال آن چیزی که هستی نمی‌رسی، همچنین اگر ببینی نماز می‌خوانی ولی وضو نگرفته‌ای دین و ایمان تو ضعیف می‌باشد و مال و اموالی را که در اختیار داری از دست می‌دهی و یا دنبال آن چیزی که هستی نمی‌رسی.

جابر مغربی می‌گوید: 

 • اگر ببینی نشسته نماز می‌خوانی دشمن بر تو پیروز می‌شود،‌‌‌‌‌

 • اگر ببینی در تاریکی نماز می‌خوانی از غم و اندوه رها می‌شوی.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: شخص گناهکار را کمک خواهی کرد و از تو نمی‌پذیرد.

در واقع تعبیر دیدن نماز در خواب نمادی از پذیرش طریقت است و اگر به همراه سجده کردن باشد به معنای تسلیم و سرسپاری به هدف است.

 

تعبیر خواب نمازهای مختلف

جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی نماز صبح می‌خوانی، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی.

 • اگر ببینی نماز ظهر می‌خوانی به خداوند نزدیک می‌شوی.

 • اگر ببینی نماز عصر می‌خوانی شاد و خوشحال می‌شوی.

 • اگر ببینی نماز عشا می‌خوانی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.

 • اگر ببینی نماز جمعه می‌خوانی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
 • اگر ببینی نماز واجب می‌خوانی به حج می‌روی.

 • اگر ببینی نماز مستحب می‌خوانی به مردم شفقت و دلسوزی می‌کنی.

 • اگر ببینی نماز نافله می‌خوانی راستگو خواهی بود.

 

تعبیر خواب نماز خواندن مرده

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر شخص مرده‌ای را در خواب ببینی که نماز می‌خواند آن شخص مرده زمانی که در دنیا بوده خیلی استغفار می‌کرده است.

 

تعبیر خواب رکوع و سجده

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای رکوع و سجده عبارت‌اند از:

 1. رسیدن به خواسته
 1. جمعیت

 2. نصرت و یاری

 3. پیروزی

 4. به جا آوردن دستور خداوند

 

تعبیر خواب تشهد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تشهد نماز نشسته‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی.

 

تعبیر خواب قنوت

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دعای قنوت را می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند، ‌‌‌‌‌ 

جابر نیز می‌گوید: قنوت تعبیرش برای مردم درستکار، برآورده شدن حاجت و خواسته و همچنین گشایش و رو به راه شدن امور دینی توسط بزرگان می‌باشد.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo