عکس جالب از فقیهه سلطانی در کرمانشاه

فقیهه سلطانی زاده ۱۳۵۳ در همدان بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون ایرانی است. عکس جالب فقیهه سلطانی در کرمانشاه در صفحه رسمی‌ فقیهه سلطانی منتشر شد.

فقیهه سلطانی با انتشار عکس زیر در صفحه رسمی‌اش نوشت:


روزتان پر از لبخند خداوند

اینجا کرمانشاه… شهر باستانی و سرسبز میهن پر شکوهمان است… 

فقیهه سلطانی ،عکس جالب از فقیهه سلطانی در کرمانشاه


ستاره
Logo