ستاره عمومی

اوقات شرعی

۱ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی تهران رمضان 99 + ساعات افطار

اوقات شرعی تهران رمضان 99 + ساعات افطار
ماه رمضان ۹۹ از روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه آغاز شده و روز یکشنبه ۴ خرداد خاتمه می‌یابد. در این بخش، اوقات شرعی تهران رمضان ۹۹ (ساعات افطار رمضان ۹۹) را از ابتدای ماه مبارک تا پایان آن به همراه ساعات افطار مشاهده خواهید کرد.
شروع ماه رمضان در آمریکا، استرالیا، کانادا و اروپا
تاریخ شروع ماه رمضان در آمریکا در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲۴ آپریل و روز جمعه است. همچنین تاریخ شروع ماه رمضان در اروپا، کانادا و استرالیا نیز در همین روز ذکر شده است که ممکن است تغییر یابد. ماه رمضان در سال ۹۹ و در ایران در روز ۶ اردیبهشت (شنبه) آغاز می‌شود.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی بافق

اوقات شرعی بافق
اوقات شرعی به افق بافق شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق بافق، اذان ظهر به افق بافق و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق بافق است. زاویه انحراف قبله در شهر بافق در حدود 57.5 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی شهر همدان

اوقات شرعی شهر همدان
اوقات شرعی به افق همدان شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق همدان، اذان ظهر به افق همدان و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق همدان است. زاویه انحراف قبله در شهر همدان در حدود 31.9 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی ملایر

اوقات شرعی ملایر
اوقات شرعی به افق ملایر شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق ملایر، اذان ظهر به افق ملایر و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق ملایر است. زاویه انحراف قبله در شهر ملایر در حدود 33.9 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی نهاوند

اوقات شرعی نهاوند
اوقات شرعی به افق نهاوند شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق نهاوند، اذان ظهر به افق نهاوند و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق نهاوند است. زاویه انحراف قبله در شهر نهاوند در حدود 32.7 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی کیش

اوقات شرعی کیش
اوقات شرعی به افق کیش شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق کیش، اذان ظهر به افق کیش و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق کیش است. زاویه انحراف قبله در شهر کیش در حدود 71.4 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی بندرعباس

اوقات شرعی بندرعباس
اوقات شرعی به افق بندرعباس شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق بندرعباس، اذان ظهر به افق بندرعباس و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق بندرعباس است. زاویه انحراف قبله در شهر بندرعباس در حدود 73.7 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی میناب

اوقات شرعی میناب
اوقات شرعی به افق میناب شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق میناب، اذان ظهر به افق میناب و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق میناب است. زاویه انحراف قبله در شهر میناب در حدود 73.7 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی قشم

اوقات شرعی قشم
اوقات شرعی به افق قشم شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق قشم، اذان ظهر به افق قشم و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق قشم است. زاویه انحراف قبله در شهر قشم در حدود 73.2 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی بندر لنگه

اوقات شرعی بندر لنگه
اوقات شرعی به افق بندر لنگه شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق بندر لنگه، اذان ظهر به افق بندر لنگه و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق بندر لنگه است. زاویه انحراف قبله در شهر بندر لنگه در حدود 72.7 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی ابوموسی

اوقات شرعی ابوموسی
اوقات شرعی به افق ابوموسی شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق ابوموسی، اذان ظهر به افق ابوموسی و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق ابوموسی است. زاویه انحراف قبله در شهر ابوموسی در حدود 75.4 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی جاسک

اوقات شرعی جاسک
اوقات شرعی به افق جاسک شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق جاسک، اذان ظهر به افق جاسک و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق جاسک است. زاویه انحراف قبله در شهر جاسک در حدود 79.3 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی ساوه

اوقات شرعی ساوه
اوقات شرعی به افق ساوه شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق ساوه، اذان ظهر به افق ساوه و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق ساوه است. زاویه انحراف قبله در شهر ساوه در حدود 36.9 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی تفرش

اوقات شرعی تفرش
اوقات شرعی به افق تفرش شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق تفرش، اذان ظهر به افق تفرش و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق تفرش است. زاویه انحراف قبله در شهر تفرش در حدود 36.6 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی اراک

اوقات شرعی اراک
اوقات شرعی به افق اراک شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق اراک، اذان ظهر به افق اراک و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق اراک است. زاویه انحراف قبله در شهر اراک در حدود 37 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی محلات

اوقات شرعی محلات
اوقات شرعی به افق محلات شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق محلات، اذان ظهر به افق محلات و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق محلات است. زاویه انحراف قبله در شهر محلات در حدود 39.6 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی شازند

اوقات شرعی شازند
اوقات شرعی به افق شازند شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق شازند، اذان ظهر به افق شازند و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق شازند است. زاویه انحراف قبله در شهر شازند در حدود 36.4 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی رامسر

اوقات شرعی رامسر
اوقات شرعی به افق رامسر شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق رامسر، اذان ظهر به افق رامسر و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق رامسر است. زاویه انحراف قبله در شهر رامسر در حدود 34.1 درجه است.
۲ سال پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی تنکابن

اوقات شرعی تنکابن
اوقات شرعی به افق تنکابن شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق تنکابن، اذان ظهر به افق تنکابن و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق تنکابن است. زاویه انحراف قبله در شهر تنکابن در حدود 34.9 درجه است.
بیشتر