ستاره عمومی

اطلاعات شهری

لیست مراکز تست کرونا در شهرهای ایران با آدرس و شماره تلفن
مراکز تست کرونا در ایران شامل مراکز تست کرونا در تهران و دیگر استان ها را به همراه آدرس و شماره تماس این مراکز در مطلب حاضر بخوانید.
لیست بیمارستان های خصوصی ارومیه (آدرس و تلفن)
فهرست کامل بیمارستان‌های خصوصی ارومیه ( بیمارستان‌های دکتر صولتی،شفا، آذربایجان و...) به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها.
لیست بیمارستان های دولتی ارومیه (آدرس و تلفن)
فهرست کامل بیمارستان‌های دولتی ارومیه (طالقانی، شهید مطهری، رازی و...) به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها.
لیست بیمارستان های خصوصی کرمانشاه (آدرس و تلفن)
فهرست کامل بیمارستان‌های خصوصی کرمانشاه ( بیمارستان‌های دکتر پرندیان، سجاد و...) به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها.
لیست بیمارستان های دولتی کرمانشاه (آدرس و تلفن)
فهرست کامل بیمارستان‌های دولتی کرمانشاه ( بیمارستان‌های امام خمینی، رازی، امام علی (ع)، شهدا و...) به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها.
لیست بیمارستان های دولتی قم (آدرس و شماره تلفن)
فهرست کامل بیمارستان‌های دولتی قم ( بیمارستان‌های ایزدی، شهید بهشتی و...) به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها.
۶ ماه پیش
عمومی > اطلاعات شهری

لیست بیمارستان های خصوصی قم (آدرس و تلفن)

لیست بیمارستان های خصوصی قم (آدرس و تلفن)
فهرست کامل بیمارستان‌های خصوصی قم (بیمارستان‌های ولیعصر (عج)، امام رضا (ع) و...) به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها.
اطلاعات مراکز ترک اعتیاد تهران (رباط کریم، شهریار، شهرری و ...)
لیست مراکز ترک اعتیاد تهران (کمپ‌های ترک اعتیاد) واقع در رباط کریم، شهریار، شهرری و ... به همراه آدرس و شماره تلفن این مراکز را در این مطلب بیابید.
۷ ماه پیش
عمومی > اطلاعات شهری

اطلاعات مراکز ترک اعتیاد قم

اطلاعات مراکز ترک اعتیاد قم
لیست مراکز ترک اعتیاد قم (کمپ‌های ترک اعتیاد) را به همراه آدرس و شماره تلفن این مراکز در این مطلب گردآوری کرده‌ایم. با ما همراه باشید.
اطلاعات مراکز ترک اعتیاد خراسان رضوی (مشهد، سبزوار و ...)
لیست مراکز ترک اعتیاد خراسان رضوی (کمپ‌های ترک اعتیاد) واقع در مشهد، سبزوار، کاشمر، سرخس و ... به همراه آدرس و شماره تلفن این مراکز را در این مطلب بیابید.
اطلاعات مراکز ترک اعتیاد استان فارس (شیراز و ...)
لیست مراکز ترک اعتیاد فارس (کمپ‌های ترک اعتیاد) واقع در شیراز، آباده، اقلید، خرم بید و ... به همراه آدرس و شماره تلفن این مراکز را در این مطلب گردآوری کرده‌ایم.
اطلاعات مراکز ترک اعتیاد خوزستان (اهواز، آبادان و ...)
لیست مراکز ترک اعتیاد خوزستان (کمپ‌های ترک اعتیاد) واقع در اهواز، آبادان، دزفول، شوش و ... به همراه آدرس و شماره تلفن این مراکز را در این مطلب گردآوری کرده‌ایم.
اطلاعات مراکز ترک اعتیاد آذربایجان شرقی (تبریز، میانه و ...)
لیست مراکز ترک اعتیاد آذربایجان شرقی (کمپ‌های ترک اعتیاد) واقع در تبریز، مراغه، میانه و ... به همراه آدرس و شماره تلفن این مراکز را در این مطلب گردآوری کرده‌ایم.
اطلاعات مراکز کاریابی منطقه 21 تهران (آدرس و شماره تلفن)
از مراکز کاریابی منطقه ۲۱ تهران می‌توان به مرکز کاریابی آتی ساز، مرکز کاریابی آژو و مرکز کاریابی غرب تهران اشاره کرد. در این مطلب لیست کاملی از مراکز کاریابی منطقه ۲۱ تهران به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها قرار داده شده است.
اطلاعات مراکز کاریابی منطقه 20 تهران (آدرس و شماره تلفن)
از مراکز کاریابی منطقه ۲۰ تهران می‌توان به مرکز کاریابی آرال، مرکز کاریابی تلاشگران ری، مرکز کاریابی صدیقین و... اشاره کرد. در این مطلب لیست کاملی از مراکز کاریابی منطقه ۲۰ تهران به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها قرار داده شده است.
اطلاعات مراکز کاریابی منطقه 18 تهران (آدرس و شماره تلفن)
از مراکز کاریابی منطقه ۱۸ تهران می‌توان به مرکز کاریابی آبتین اشاره کرد. در این مطلب لیست کاملی از مراکز کاریابی منطقه ۱۸ تهران به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها قرار داده شده است.
اطلاعات مراکز کاریابی منطقه 15 تهران (آدرس و شماره تلفن)
از مراکز کاریابی منطقه ۱۵ تهران می‌توان به مرکز کاریابی اشتغال ایران اشاره کرد. در این مطلب لیست کاملی از مراکز کاریابی منطقه ۱۵ تهران به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها قرار داده شده است.
اطلاعات مراکز کاریابی منطقه 13 تهران (آدرس و شماره تلفن)
از مراکز کاریابی منطقه ۱۳ تهران می‌توان به مرکز کاریابی پیروز اشاره کرد. در این مطلب لیست کاملی از مراکز کاریابی منطقه ۱۳ تهران به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها قرار داده شده است.
اطلاعات مراکز کاریابی منطقه 12 تهران (آدرس و شماره تلفن)
از مراکز کاریابی منطقه ۱۲ تهران می‌توان به مرکز کاریابی ایرانمهر، مرکز کاریابی پاییزان، مرکز کاریابی میهن و... اشاره کرد. در این مطلب لیست کاملی از مراکز کاریابی منطقه ۱۲ تهران به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها قرار داده شده است.
اطلاعات مراکز کاریابی منطقه 11 تهران (آدرس و شماره تلفن)
از مراکز کاریابی منطقه ۱۱ تهران می‌توان به مرکز کاریابی ایرانمهر، مرکز کاریابی بازار کار، مرکز کاریابی کار و تجارت و... اشاره کرد. در این مطلب لیست کاملی از مراکز کاریابی منطقه ۱۱ تهران به همراه آدرس و شماره تلفن آن‌ها قرار داده شده است.
بیشتر