ستاره سرگرمی

تعبیر خواب

۱۵ ساعت پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم
با تعبیر خواب ارتباط با نامحرم، تعبیر خواب ارتباط با محرم، تعبیر خواب ارتباط با زن مرده، دیدن خواب ارتباط با نامحرم در زمان پریودی و دیدن رابطه دیگران در خواب آشنا شوید.
۳ روز پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب اذان گفتن و اقامه نماز

تعبیر خواب اذان گفتن و اقامه نماز
با تعبیر خواب اذان گفتن، تعبیر خواب بانگ نماز، تعبیر خواب اقامه نماز، تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب ادویه - دیدن و خوردن ادویه در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ادویه‌ جات، تعبیر خواب ادویه خوردن، تعبیر خواب ادویه همراه با غذا و تعبیر خواب زردچوبه توسط معبرین شرقی و غربی همراه ما باشید.
تعبیر خواب ادرار - ادرار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ادرار بچه،تعبیر خواب پاشیدن ادرار،تعبیر خواب ادرار زیاد،تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران و تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد آشنا شوید
تعبیر خواب اخراج شدن - اخراج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب اخراج شدن از محل کار، تعبیر خواب عزل و یا برکنار شدن از مقام، تعبیر خواب اخراج کردن دیگران توسط معبران غربی و شرقی آشنا شوید.
تعبیر خواب احضار روح - دیدن روح والدین در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب احضار روح، تعبیر خواب دیدن روح دیگری در خود، تعبیر خواب دیدن روح پدر و مادر، تعبیر خواب دیدن روح خود و صحبت با ارواح آشنا شوید
تعبیر خواب اجاق - دیدن اجاق گاز در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب اجاق (تون) همراه با آتش، تعبیر دیدن اجاق گاز در خواب، تعبیر خواب پختن روی اجاق گاز و تعبیر اجاق گاز در آشپزخانه همراه ما باشید
تعبیر خواب اجاره خانه - پرداخت اجاره در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب اجاره کردن منزل، تعبیر خواب اجاره دادن خانه، تعبیر خواب پرداخت اجاره و تعبیر خواب اجاره نامه در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب اتوبوس - دیدن اتوبوس در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب اتوبوس سوار شدن، تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس، تعبیر خواب اتوبوس با سقف کوتاه یا بلند و تعبیر خواب ایستادن در اتوبوس آشنا شوید.
تعبیر خواب اتو کردن - سوختن لباس با اتو در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب اتو کردن، تعبیر خواب اتو کشیدن لباس، تعبیر خواب سوختن قسمتی از لباس با اتو و تعبیر خواب اتو کردن انواع لباس‌ها همراه ما باشید.
تعبیر خواب اتاق خواب - دیدن اتاق خواب در رویا چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اتاق خواب به تفسیر معبران خارجی روابط جنسی و زناشویی بیان شده است. با تفسیر و تعبیر خواب اتاق خواب همراه ما باشید.
تعبیر خواب ابریشم - دیدن لباس ابریشمی در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ابریشم، تعبیر خواب لباس ابریشمی، تعبیر خواب بافتن ابریشم، تعبیر خواب ابریشم مصنوعی در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب ابرو - ریختن و برداشتن ابرو در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ابرو برداشتن پسر، تعبیر خواب ابرو پرپشت، تعبیر خواب ریزش ابرو، تعبیر خواب تیع زدن ابرو و تعبیر خواب ابروی نازک همراه ما باشید.
۱۲ روز پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب ابراز علاقه و اظهار عشق کردن

تعبیر خواب ابراز علاقه و اظهار عشق کردن
با تعبیر خواب ابراز علاقه یک پسر به دختر، تعبیر خواب اظهار عشق زن به مرد و تعبیر خواب ابراز علاقه دیگران به یکدیگر همراه ما باشید.
تعبیر خواب ابر - دیدن ابر سیاه بارانی در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ابر، تعبیر خواب ابر سیاه باران زا، تعبیر خواب هوای بارانی، تعبیر خواب خوردن ابر، تعبیر خواب ابر زرد و ابر قرمز همراه ما باشید.
تعبیر خواب الماس - دیدن الماس در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب الماس، تعبیر خواب هدیه گرفتن الماس، تعبیر خواب خرید و فروش الماس، تعبیر خواب گم کردن الماس و تعبیر خواب دزدیدن الماس آشنا شوید
تعبیر خواب مار - دیدن مار در خواب نشانه چیست؟
در تفاسیر سنتی، تعبیر خواب مار همواره به عنوان یک خطر، تهدید یا دشمنی شناخته شده است و دیدن این حیوان در رویا، نوعی نگرانی و ترس را در شخصیت رویابین ایجاد کرده است.
تعبیر خواب لب - دیدن لب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لب از نظر روانشناسی چالش‌هایی است که در زمینه روابط عمومی با آن‌ها رو به رو می‌شوید. امام صادق (ع) تعبیر لب بالا را پسر و لب پایین را دختر دانسته‌اند.
تعبیر خواب فرودگاه - دیدن فرودگاه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فرودگاه اشاره به تغییراتی دارد که بیننده خواب تمایل به ایجاد آن در زندگی دارد. موضوعاتی همچون کسب و کار و یا وضعیت تحصیلی از جمله این تغییرات هستند.
تعبیر خواب پرده - دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پرده از دیدگاه روانشناسی اشاره به فاصله یا موضوعی دارد که جلوی حقیقت را گرفته است. در تعابیر اسلامی دیدن پرده در خواب چندان خوب نیست.
بیشتر