دکتر مریم ضابطی - 5
ستاره فرهنگ و هنر

حکایت و داستان

۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

۸ داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه (از مبتدی تا سطح بالا)

۸ داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه (از مبتدی تا سطح بالا)
مجموعه داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی برای زبان آموزان مبتدی و سطح بالاتر، داستان‌های انگلیسی کوتاه اما جذاب و آموزنده که شامل داستان‌هایی برای کودکان و بزرگسالان است.
۲۰ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

حکایات سعدی؛ ۱۰ مورد از شیرین‌ترین حکایات بوستان

حکایات سعدی؛ ۱۰ مورد از شیرین‌ترین حکایات بوستان
حکایت‌های سعدی شیرین و مشحون از پند و حکمت است. سعدی شاعر پرآوازه ایرانی دو کتاب بوستان و گلستان را با مضمون پند و حکمت در قالب حکایت نوشته است. گزیده حکایت از همه باب‌های بوستان سعدی را در ستاره بخوانید.
۵ داستان کوتاه از شاهنامه (خواندنی‌ ترین داستان‌ های شاهنامه)
داستان کوتاه از شاهنامه زیباترین برگردان‌های شعر به نثر هستند و در آنها با پهلوان‌های شاهنامه مثل رستم، سهراب، گردآفرید، سیاوش، اشکبوس و... و سرگذشت آنها آشنا می‌شوید. این داستان‌ها با زبانی ساده نوشته شده و برای نوجوانان و کودکان نیز مناسبند. در مطلب حاضر پنج نمونه از زیباترین داستان‌های کوتاه شاهنامه گردآوری شده است.
۳ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

۵ داستان کوتاه تخیلی

۵ داستان کوتاه تخیلی
داستان کوتاه تخیلی گونه‌ای فانتزی از ادبیات داستانی است. در این سبک از داستان، نویسنده از جادو و شکل‌های فراطبیعی به عنوان درون‌مایه داستان استفاده می‌کند. داستان تخیلی می‌تواند داستان تخیلی فضایی، تخیلی ترسناک و... باشد. در مطلبی که پیش روی شماست سه داستان کوتاه تخیلی جدید و دو داستان کوتاه تخیلی قدیمی آورده شده است.
۳ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

مجموعه بی نظیر داستان عاشقانه

مجموعه بی نظیر داستان عاشقانه
داستان عاشقانه با مضامین متفاوت نوشته شده و از عشق بین دو نفر سخن می گوید. چندین داستان عاشقانه کوتاه و زیبا شامل داستان عاشقانه شاد با پایان خوش، داستان عاشقانه غمگین، داستان پستچی چیستا یثربی و یک داستان عاشقانه زیبای دیگر، داستان عاشقانه طنز و چهار داستان عاشقانه خیلی کوتاه را در ادامه بخوانید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ی به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ی به همراه معنی
یک آشی برات بپزم که یک وجب روش روغن باشه، یک روده راست تو شکمش نیست، یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به مردم و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ی شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ه به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ه به همراه معنی
هر که بامش بیش برفش بیشتر، هنوز دو قورت و نیمش باقی است، هیچ بقالی نمی‌گه ماستم ترشه و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ه شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف و به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف و به همراه معنی
وسط دعوا نرخ تعیین می‌کنه، وقت سر خاراندن نداشتن، وعده سر خرمن، وصله ناهمرنگ و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف و شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ن به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ن به همراه معنی
نازکش داری ناز کن، نداری پاتو رو به قبله دراز کن، نشسته لب گود می‌گه لنگش کن، نمک به زخم پاشیدن و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ن شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف م به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف م به همراه معنی
مرغی که انجیر می‌خوره نوکش کجه، مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد، مال یک جا می‌رود ایمان هزار جا و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف م شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ل به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ل به همراه معنی
لقمه را باید به اندازه دهان برداشت، لی‌لی به لالای کسی گذاشتن، لفت و لعاب دادن، لب چشمه می‌روم خشکه می‌شه و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ل شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف گ به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف گ به همراه معنی
گذر پوست به دباغخانه می‌افتد، گربه را باید دم حجله کشت،گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی، گل بود به سبزه نیز آراسته شد و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ر شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ک به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ک به همراه معنی
کاچی به از هیچی، کلاغه آمد راه رفتن کبک را یاد بگیره، راه رفتن خودش هم یادش رفت، کلاه خود را قاضی کردن و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ک شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ق به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ق به همراه معنی
قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را؟، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ق شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ف به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ف به همراه معنی
فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره، فکر نان باش که خربزه آب است، فیل هوا کردن، فیلش یاد هندوستان کرده و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ف شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف غ به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف غ به همراه معنی
و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف غ شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ع به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ع به همراه معنی
عجله کار شیطان است، عروس نمی‌تونست برقصه، می گفت اتاق کجه، عزرائیل را جواب کردن، عشوه شتری، غمزه خرکی و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ع شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ظ به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ظ به همراه معنی
شیرین‌ترین و پرکاربردترین ضرب المثل‌های فارسی و ایرانی (حرف ظ) به همراه معنی ضرب المثل، داستان و طرز استفاده، و کاربرد آن در زندگی روزمره
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ط به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ط به همراه معنی
طاقچه بالا گذاشتن، طلا که پاکه، چه منتش به خاکه، طوطی‌وار و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ط شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۴ ماه پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ض به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ض به همراه معنی
شیرین‌ترین و پرکاربردترین ضرب المثل‌های فارسی و ایرانی (حرف ض) به همراه معنی ضرب المثل، داستان و طرز استفاده، و کاربرد آن در زندگی روزمره
بیشتر