روانشناسی خانواده

در مبحث روانشناسی خانواده آنچه که مورد بررسی قرار می‌گیرد، مسائل و مشکلات همه افراد خانواده‌ای است که با یکدیگر در ارتباط موثر و مستمری هستند. آنچه که در فرایند مشاوره و روانشناسی خانوداه اتفاق می‌افتد آن است که اعضای خانواده در ابتدا درباره مشکلات پیش آمده با یکدیگر به گفتگو می‌پردازند و هر گاه احساس کردند در زمینه‌هایی، صحبت‌هایشان نتیجه بخش نیست به سراغ کارشنان خانواده می‌روند. گاهی نیز ممکن است ترجیح اعضای خانواده این باشد که مشکلات را با حضور یک مشاور بررسی و برطرف کنند.

آنچه که ما قصد داریم درباره روانشناسی خانواده به آن بپردازیم، موضوعات پایه‌ای و اساسی است که بسیاری از افراد اطلاع کافی درباره آن ندارند؛ چه بسا با اطلاعات هرچند کم و محدود نیز بتوان از برخی مشکلات جلوگیری کرد.

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo