تعبیر خواب حرف چ

اگر با شخصی که در خواب دیده‌اید رابطۀ کمی دارید یا اصلاً رابطه‌ای ندارید بعید است تعبیر خوابتان به همان شخص برسد. مثلاً وقتی که دوست قدیم خود را که سالیان سال قبل با او آشنایی داشته‌اید و در حال حاضر یا از دنیا رفته یا اصلاً خبری از او ندارید را در خواب خودتان می‌بینید، بعید است تعبیر به او برسد. یا یک بازیگر سینما یا یکی از اشخاص مشهور را در خواب می‌بینید که مسلماً احتمال رسیدن تعبیر به آنها آنقدر کم است که اصلاً فکرش را هم نباید کنید که تعبیر به همان‌ها برسد.

 

تعبیر خواب چرک گوش – تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن – تعبیر خواب چشمه – تعبیر خواب چکیدن آب از سقف

 

تعبیر خواب حرف چ

با تعبیر خواب کلماتی که حرف آغازین آن‌ها حرف چ می‌باشد ما در مجموعه تعبیر خواب ستاره همراهی کنید.

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo