پنه

پنه (Penne) نوعی پاستای ایتالیایی است که شبیه به یک استوانه توخالی با لبه‌های اریب‌شده است. این ماده غذایی از ترکیب آرد گندم و در مواردی آرد سمولینا و تخم مرغ تهیه می‌شود. از آنجاییکه در تهیه پنه از غلات و پنیر استغاده می‌شود مصرف این ماده غذایی می‌تواند باعث ترشح سروتونین در بدن شود. بر همین اساس می‌توان آن را یک خوراکی شادی‌آور به حساب آورد.

به طور کلی پنه به دو صورت صاف (بدون شیار) و شیاردار تهیه می‌شود. به پنه بدون شیار “پنه لیشه” و به پنه شیاردار “پنه ریگاته” گفته می‌شود.

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo