یک نفس راحت
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۲
کد خبر: ۶۷۵۴
بیماریهای عمومی،بیماریهای غدد مترشحه داخلی (تیروئید،چاقی و لاغری) و امراض پوستی به ترتیب بخش اول،دوم و سوم از جدول بیماریهای معافیت پزشکی است
مشمولان خدمت سربازی دارای شرایط خاص پس از مراحل اقدام برای معافیت پزشکی با توجه به نوع بیماری می‌توانند کارت معافیت پزشکی دریافت کنند. جدیدترین آیین نامه پزشکی سازمان وظیفه عمومی شامل جدولی 17 گانه مربوط به بیمار‌های مختلف معافیت پزشکی است که مشمولان می‌توانند با استناد به این جدول و آیین نامه نسبت به معافیت پزشکی خود اقدام نمایند. در این مقاله بیماری های مربوط به بخش اول یعنی بیماری‌های عمومی، بخش دوم بیماری‌های مربوط به غدد مترشحه داخلی (تیروئید و چاقی و لاغری) و بخش سوم که شامل بیماری‌های پوستی است آورده شده است.

معافیت پزشکی - معافیت سربازی - نظام وظیفه - کارت معافیت

بخش اول از جدول 17 گانه معافیت پزشکی: بيماری‌های عمومی


ماده 29: مشمولان مبتلاء به بيماری های عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا می باشند از معافيت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند بیماری نوع بیمارینوع معافیت 
بند 1ابتلاء به بيماريهای قابل علاج كه مدت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحی و كسانی كه در دوران نقاهت بيماری می‌باشند با تشخيص شوراهاي پزشكي از 6 ماه تا يكسال معاف موقت
بند 2طول قد مشمولان كمتر از 145 سانتي مترمعاف دائم
بند 3 B<17معاف از رزم
بند 4B>35معاف از رزم

بند5:  مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

چاقی و لاغری مفرط با توجه به عدد B بدین گونه عمل می شود: 
برای بدست آوردن عدد B بایستی اندازه وزن را (بر حسب کیلوگرم) تقسیم بر مجذور قد (بر حسب متر) کنید. 

بخش دوم: بیماری‌های غدد مترشحه داخلی (تیرویید - چاقی و لاغری)


ماده 30: مشمولان مبتلا به بیماری‌های غدد مترشحه داخلی با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلا می‌باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.


 بند بیماری نوع بیماری  نوع معافیت
بند 1
بیماری های غدد هیپوفیز، اكرومگالی، ژیگانتیسم، سندروم كوشینگ، دیابت بی مزه، آدنوم هیپوفیز، هیپوفونكسیون كلی هیپوفیز
معاف دائم


بند 2 


 بیماری‌های غده تیروئید


گواتر توكسیك معاف دائم
هیپرتیروئیدی و هیپوتیروئیدی معاف دائم
گواترهای حجیم معاف دائم
ندولهای گرم و سرد معاف دائم
تیروئیدیتهای حاد شش ماه معاف موقت
گواتر عمل شده خدمات غیر رزمی
بند 3بیماری های غدد پاراتیروئید
هیپر پاتراتیروئیدی و هیپوپاراتیروئیدی معاف دائم
بند 4  بیماریهای غدد فوق كلیوی
پركاری و كم كاری غده فوق كلیوی معاف دائم

بند 5 
 
بیماریهای غدد بیضه
تومورهای بیضه معاف دائم
ژنیكوماستی شدید معاف دائم
سندروم كلاین فلتر معاف دائم
بند 6 سندروم كلاين فلترو سندرم كالمنمعاف دائم

بند 7 

بیماری‌های غدد دیگر

تومورهای هیپوفیز معاف دائم
هرمافرودیسم ها معاف دائم
بند 8
بیماری‌های تغذیه و متابولیک
دیابت قندی معاف دائم
هیپوانسولینیسم معاف دائم
بیماریهای ویلسون معاف دائم

بند 9: مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 10:  ساير بيماري‌ها :
  • ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده 2 آيين نامه می‌باشند : معاف از خدمات رزمي
  • ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2  آيين نامه می‌باشند : شش ماه  معاف موقت
  • ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه می‌باشند : معاف دائم


بخش سوم بیماری‌های معافیت پزشکی: بیماری‌های پوست و بافت های زیر پوست


ماده 31: مشمولان مبتلاء به بیماریهای پوست و بافت های زیر پوست با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلاء می‌باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

 بند بیماری نوع بیماری نوع معافیت
 بند 1
 انواع اگزماهای وسیع و شدید
در صورتی كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
 در سایر موارد خدمات غیررزمی.
 بند 2
 عفونت های قارچی عمیق و وسیع پوست
در صورتی كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
 كچلی 6 ماه معاف موقت.
 بند 3 هیپرئیدروز (عرق كردن كف دست) شدید معاف از خدمات رزمی
 بند 4 لیكن پلان پوستی و مخاطی شدید و گسترده معاف دائم
 بند 5 پسوریازیس كف دست و پا و پسوریا زیس های شدید و گسترده وانور سه معاف دائم
در سایر موارد معاف از رزم
 بند 6 سل های پوستی معاف دائم
 بند 7 لوپوس اریتماتوسیستمیك و لوپوس اریتمانودیسكوئید معاف دائم
 بند 8 

 خال های پیگماته آنژیوم های وسیع و غیرقابل عمل
 توأم با اختلالات عملی و یا در سر و صورت كه كراهت منظر ایجاد كرده باشد معاف دائم.
در سایر موارد خدمات غیررزمی.
 بند 9 میكوزیس فونكوئید و سایر لنفومای پوستی و پاراپسوریازیس با پلاكهای بزرگ  معاف دائم
 بند 10 سیكاتریس های جلدی در صورتی كه وسیع و ضخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشته به طوری كه مانع حمل تجهیزات و تمرینات نظامی بوده با تمایل به زخم شدن داشته باشد یا اختلالات عملی تولید نموده باشد معاف دائم
بند 11سيكاتريسهاي صورت وگردن در صورتيكه كراهت منظر شديد ايجاد كرده باشدمعاف دائم
 بند 12 ویتیلیكو گسترده صورت و یا هر دو دست و یا بیش از 40% كل بدن معاف دائم
 بند 13 عوارض پوستی شدید كه در اثر اختلالات عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت های عمقی و سطحی كه با  ورم مزمن اندام توأم باشد معاف دائم
 بند 14 هیپودرمیتهای ندولر شدید و منتشر و مقاوم و توأم با علایم سیستمیك معاف دائم
 بند 15 درماتیتهای بولوز غیرمیكروبی اكتسابی و درماتیت های بولوز مادرزادی و اكرودرماتیت مزمن هالوپو،  آكرودرماتیس، آنتروپاتیكا معاف دائم
 بند 16 هیپركراتوزكف هر دو دست و یا هر دو پادر مورد شدید معاف دائم.
در موارد خفیف خدمات غیررزمی.
 بند 17 فرونكولوز شدید و وسیع  یک سال معاف موقت
 بند 18 بیماریهای پوستی كه در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حساسیت و یا مسمومیت نسبت به مواد  شیمیایی ( شغلی، دارویی، جنگی) ایجاد شده باشد وبه درمان مقاوم باشد معاف دائم
 بند 19 
 کهیر
همراه با آنژ یوادم معاف دائم.
در سایر موارد خدمات غیررزمی
 بند 20 آلوپسی آرآتا همراه با كراهت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس  معاف دائم
 بند 21

 انواع آكنه 
 آكنه Conglobata و Fulminant توأم :  معاف دائم
آكنه شديد كه صورت و بدن را گرفتار نمايد و مقاوم به درمانهاي معمول باشد :  معاف از خدمات رزمی
 بند 22لیشمانیوز (سالك پوستی)فعال شش ماه معاف موقت.
 بند 23 ساركوئیدوز پوست معاف دائم
در سایر موارد معاف از خدمات رزمی
 بند 24 بیماری ژنودرماتوز مانند توبروز اسكلروزیس، ركلین هوزن، آلبینیسم، اكتیوز مادرزادی، گزرودرماپیگمانتوزا، پوفیزی معاف دائم
 بند 25 ایكتیوز گسترده مادرزادی یا اكتسابیبا گرفتاري بيش از 25درصد سطح بدن : معاف دائم
25درصد و کمتر ازسطح بدن : معاف از خدمات رزمی
بند 26ليكن سيمپلكس مزمن بين 20- 11 درصد سطح بدن : معاف از خدمات رزمی
21 درصد و بالاتر  سطح بدن : معاف دائم
بند 27هيدرآدنيت چرکي عود کنندهمعاف از خدمات رزمی


گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
مدیسه
یک نفس راحت
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.