داستان

 

داستان یکی از گونه های مهم ادبیات است که در آن روایتی خیالی یا واقعی به سبک نثر روایت می شود. داستان ها گونه های مختلفی دارند. از جمله داستان کوتاه، داستان بلند، رمان و داستانک.

هر کدام از این انواع داستان ویژگی های خاص خود را دارند. بطور مثال داستان کوتاه نسبت به داستان بلند و رمان حجم کوچک تری دارد و نویسنده آن قسمتی از یک روایت را نقل می کند. از طرف دیگر پرداختن به حاشیه در داستان کوتاه مرسوم نیست. اما داستان بلند گونه ای از انواع داستان ها است که ویژگی های رمان و داستان کوتاه را با یکدیگر بهمراه دارد.

 
ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور