بافت دامن

دامن از لباس‌های زنانه است که برای پوشاندن پایین‌تنه استفاده می‌شود. دامن‌ها به دو دسته کلی “دامن کوتاه” و “دامن بلند” دسته بندی شده و می‌توانند به صورت پارچه‌ای یا بافتنی باشند. بافت دامن پیچیده نبوده و به وسایلی مثل کاموا، میل یا قلاب نیاز دارد. دامن را می‌توان در رنگ‌ها و نقش‌های مختلفی بافت. دامن‌ها انواع مختلفی دارند. دامن پایین گشاد، ماهی، خمره‌ای، تنگ، پیلی‌دار، چین‌دار و… برخی از انواع مختلف دامن هستند. دامن‌های بافتنی را می‌توان به آسانی با استفاده از بافت با میل تهیه کرد.

ستاره
Logo