ستاره مادر و کودک

انتخاب اسم

معنی اسم آران چیست؟ (ریشه، فراوانی و نام‌ های مشابه آران)
معنی اسم آران، "جایگاه مقدس" ذکر شده است. از اسم‌های پسرانه مشابه اسم آران می‌توان به آرتان، آرتین، آرسان و از اسم‌های مشابه دخترانه این نام، به آرا، آراسته و آرالیا اشاره داشت.
معنی اسم برسام چیست؟ (ریشه، فراوانی و نام‌ های مشابه برسام)
 برسام در شاهنامه نام پسر بیژن است که سرداری دلیر بوده است. معنی اسم برسام در تمامی زبان‌ها، به معنای آتش بزرگ ترجمه شده و این اسم طرفداران زیادی دارد.
معنی اسم آرشام چیست؟ (ریشه، فراوانی و نام‌ های مشابه آرشام)
آرشام یک اسم اصیل آریایی، خوش آوا و دو هجایی و گونه‌ای دیگر از واژه آرسام است که به عنوان یک اسم پسرانه زیبا و امروزی محسوب می‌شود. معنی اسم آرشام قوی، نیرومند و دارای زور خرس ذکر شده است.
معنی اسم باراد چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه باراد)
معنی اسم باراد جوانمرد، نیرومند و غیور است. این نام، یکی از نام‌های پسرانه جدید و امروزی بوده و نام شخصیتی است که در زمان شاپور یکم می‌زیسته و نام او در کتیبه کعبه زرتشت آمده است.
معنی اسم بنیتا چیست؟ (ریشه، فراوانی و نام‌ های مشابه بنیتا)
بنیتا یک اسم پنج حرفی دخترانه با ریشه فارسی است که به دلیل آوای زیبا و فراوانی کمی که دارد، این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است. معنی اسم بنیتا دختر بی‌ همتای من ترجمه شده است.
معنی اسم آنیتا چیست؟ (ریشه، فراوانی و نام‌ های مشابه آنیتا)
معنی اسم آنیتا، آراستگی، مهربانی و خوشرویی است. از دیگر معانی این اسم می‌توان به از بین برنده ناپاکی و پلیدی، پاک و بی‌گناه و همچنین پری رقصان روی آب اشاره کرد.
معنی اسم آرسام چیست؟ (ریشه، فراوانی و نام‌ های مشابه آرسام)
آرسام گونه‌ای دیگر از نام آرشام بوده و معنی اسم آرسام "قوی، نیرومند و دارای زور خرس" ذکر شده است. این نام، نام پسر آریامنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی بوده است.
معنی اسم برایان چیست؟ (ریشه، فراوانی و نام‌ های مشابه برایان)
معنی اسم برایان "بالا" یا "نجیب" است. از جمله اسم‌های پسرانه مشابه برایان می‌توان به برانوش، براهام، بردان و از اسم‌های مشابه دخترانه این نام به برزآفرید، برشید و برهون اشاره کرد.
معنی اسم آنیسا چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه آنیسا)
معنی اسم آنیسا در زبان فارسی، "همانند عشق" است. از اسم‌های پسرانه مشابه آنیسا می‌توان به آناگ، آنوشه، آنیل و از اسم‌های دخترانه مشابه آن به آندیا، آنوشا و آنیا اشاره داشت.
معنی اسم ادوین چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه ادوین)
معنی اسم ادوین "دوست و رفیق" است. از جمله اسم‌های پسرانه مشابه اسم ادوین می‌توان به ادیان، ادیب، ادریس و از اسم‌های دخترانه مشابه آن به ادرینا، ادلیا و ادنا اشاره داشت.
معنی اسم الناز چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه الناز)
معنی اسم الناز "نازترین و محبوب‌ترین دختر طایفه"، ذکر شده‌است. این نام، ترکیب اِل+ناز است؛ اِل به معنای قوم، خاندان، دودمان و خانواده و ناز به معنای فخر، زیبایی و کرشمه است.
معنی اسم آروین چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه آروین)
معنی اسم آروین "تجربه، آزمایش و آزمون" ذکر شده‌ است. اکثر افراد معتقد هستند که این اسم، دارای ریشه کردی به معنای آتش عشق است و برخی دیگر از افراد، ریشه این اسم را آلمانی می‌دانند.
معنی اسم امیر چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه امیر)
معنی اسم امیر فرمانروا، سردار و ولیعهد است. با ترکیب این اسم با اسم‌های پسرانه دیگر می‌توانید یک نام پسرانه زیبا و امروزی برای فرزند خود انتخاب کنید.
معنی اسم آیدا چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم‌ های مشابه آیدا)
آیدا اسم زیبای دخترانه پرطرفداری محسوب می‌شود. معنی اسم آیدا در زبان‌های مختلف متفاوت است؛ این نام در ترکی به معنای "مثل ماه" و در زبان فارسی "شاد و خوشحال" است.
معنی اسم آرش چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه آرش)
معنی اسم آرش، عاقل، زیرک، درخشان و تابان ذکر شده است. از جمله اسم‌های مشابه با اسم آرش می‌توان به آراد، آراز، آران و از جمله اسم‌های دخترانه مشابه این نام به آرا، آراسته، آرالیا، اشاره داشت.
معنی اسم الهام چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه الهام)
معنی اسم الهام "امری از جانب خداوند در دل انسان" و یا "فکری که به‌طور ناگهانی به ذهن خطور می‌کند"، ذکر شده است؛ این نام یکی از نام‌های زیبای دخترانه برای نامگذاری فرزند شماست.
معنی اسم آریا چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه آریا)
معنی اسم آریا، دوست، اصیل، باوفا و نجیب‌زاده است. از اسم‌های پسرانه مشابه آریا می‌توان به آرمیا، آروشا، آریتما و از اسم‌های دخترانه مشابه آن، به آریاناز، آریسا و آرالیا اشاره داشت.
معنی اسم السا چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه السا)
معنی اسم السا در زبان‌های مختلف متفاوت است؛ این نام در زبان آلمانی به معنی دختر نجیب و پاکدامن، در زبان عبری و یونانی به معنای قسم خدا و در زبان اسپانیایی و سوئدی و امریکایی به معنی حقیقت است.
معنی اسم الینا چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه الینا)
معنی اسم الینا در زبان‌های مختلف، متفاوت است؛ معنای کلی این نام دخترانه "مشعل و نور درخشان" است. از از اسم‌های پسرانه مشابه الینا می‌توان به الیار و الیاس و از اسم‌های دخترانه به الیانا و الیسا اشاره کرد.
معنی اسم ایلیا چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه ایلیا)
معنی اسم ایلیا در زبان عبری به معنای "خدا با من است" ذکر شده‌است و از دیگر معانی آن می‌توان به خدای توانمند، راستگوی بزرگ، سرنوشت روشن و همت والا اشاره کرد.
بیشتر