ستاره مادر و کودک

انتخاب اسم

معنی اسم فریان چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فریان)
فریان از اسامی اصیل پسرانه با ریشه فارسی است که فراوانی کمی دارد. معنی اسم فریان "آزاده، آزادگی، از شخصیت‌های شاهنامه و نیز اسم فرمانروای اندلس در زمان مقدونی" ذکر شده است.
معنی اسم فاران چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فاران)
معنی اسم پسرانه فاران با ریشه عبری، "موضع مغاره‌ها [جای غارها]؛ نام دشتی که بنی اسرائیل در آنجا گردش کردند" است. فاران یک اسم خاص پسرانه است که اخیرا برای نامگذاری فرزند انتخاب می‌شود.
معنی اسم فروهر چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فروهر)
معنی اسم فروهر، در آیین زردتشت "نیروی اهورایی درون انسان که از آفریدگان نگهداری می‌کند؛ نگهداری کردن؛ پناه بخشیدن" ذکر شده است. فروهر یکی از اسامی اصیل ایرانی است که طرفداران خاص خود را دارد.
معنی اسم فرهام چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فرهام)
معنی اسم فرهام، "نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت" است. فرهام یکی از اسامی زیبا و اصیل پسرانه است و می‌تواند گزینه مناسبی برای نامگذاری فرزند شما باشد.
معنی اسم صوفیا چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه صوفیا)
یکی از اسامی خاص دخترانه که طرفداران خاص خود را دارد، صوفیا است. معنی اسم صوفیا، متشکل از (صوفی + ا (پسوند نسبت)، "منسوب به صوفی، نوایی در موسیقی"، ذکر شده است.
معنی اسم فرزان چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فرزان)
معنی اسم پسرانه فرزان، "خردمند، عاقل، حکیم" ذکر شده است. فرزان یکی از اسامی خاص پسرانه با ریشه فارسی است که فراوانی نسبتا کمی دارد.
معنی اسم فربین چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فربین)
معنی اسم فربین "بیننده‌ی شکوه و جلال؛ (به مجاز) طالب شکوه و جلال" معنا شده است. فربین یک اسم پسرانه زیبا با ریشه اصیل فارسی است که برای نامگذاری فرزند گزینه مناسبی است.
معنی اسم فرسام چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فرسام)
معنی اسم فرسام، "دارای شکوه و عظمتی چون سام" ذکر شده است.  فرسام یک اسم پسرانه ایرانی خاص، با فراوانی کم در سازمان ثبت احوال است.
معنی اسم کامبوزیا چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه کامبوزیا)
اسم کامبوزیا تلفظ یونانی کمبوجیه نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی است. این اسم پسرانه به دلیل کمیاب بودن و خاص بودن مورد پسند بسیاری از والدین است.
معنی اسم فردین چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فردین)
اسم پسرانه فردین، مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نگهبان پارسایی در دین زرتشت، و به معنی یگانه و تنها است.
معنی اسم فرتاش چیست؟‌ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه فرتاش)
فرتاش یکی از اسامی پسرانه اصیل فارسی با فراوانی بسیار کم است. معنی اسم فرتاش، "وجودی که در برابر عدم است" ذکر شده است.
معنی اسم فرجود  چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه فرجود)
معنی اسم فرجود، "معجزه، اعجاز" ذکر شده است. فرجود یک اسم پسرانه فارسی با فراوانی بسیار کم است که در سازمان ثبت احوال قابل ثبت نیست.
معنی اسم فهیمه چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه فهیمه)
فهیمه یکی از اسامی زیبا و دلنشین دخترانه با ریشه عربی است. معنی اسم فهیمه، "باهوش، دانا، فرزانه و دانشمند" است.  
معنی اسم فریمان چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه فریمان)
معنی اسم پسرانه فریمان، "دارای اندیشه‌ی خجسته، مبارک و با شکوه و همچنین نام شهری در خراسان" است.  این اسم خاص اصیل فارسی فراوانی کمی دارد.
معنی اسم کامبیز چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه کامبیز)
اسم کامبیز، "گویش امروزی کمبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی" است که در زبان فرانسوی تغییر شکل داده و دوباره به فارسی راه یافته است.
معنی اسم کامراد چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه کامراد)
کامراد یک اسم زیبا و خوش آوای پسرانه با فراوانی کم و معنای نیکو و پسندیده است. معنی اسم کامراد،" جوانمرد قدرتمند و توانا" ذکر شده است.
معنی اسم فتانه چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فتانه)
فتانه یکی از اسامی دخترانه با ریشه عربی است. معنی اسم فتانه، "فتنه انگیز، آشوبگر؛ بسیار زیبا و دلفریب" ذکر شده است.
معنی اسم عارف چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه عارف)
معنی اسم پسرانه عارف، "دانا، آگاه، دانشمند، شناسنده، آن که از راه ریاضت و تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می‌یابد" ذکر شده است.
معنی اسم فلامک چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فلامک)
فلامک یکی از اسامی زیبای دخترانه با ریشه هلندی است. معنی اسم فلامک، "نوعی الماس" ذکر شده است. فلامک در حال حاضر در فهرست نام‌های مجاز و قابل ثبت سازمان ثبت احوال نیست.
معنی اسم فریناز چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه فریناز)
فریناز یکی از اسامی اصیل دخترانه با معنای زیبا است. معنی اسم فریناز، "دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه" ذکر شده است.
بیشتر