ستاره مادر و کودک

انتخاب اسم

معنی اسم تارادیس چیست؟ (ریشه و اسم های مشابه تارادیس)
معنی اسم تارادیس، "مانند ستاره" ذکر شده است. تارادیس یکی از اسامی زیبای دخترانه است که در حال حاضر در فهرست نام‌های مجاز و قابل ثبت سازمان ثبت احوال نیست.
معنی اسم تاتیانا چیست؟ (ریشه و اسم های مشابه تاتیانا)
معنی اسم تاتیانا، به روسی برگرفته از تاتیوس نام پادشاهی باستانی و در فارسی نوعی پرنده شکاری ذکر شده است. این اسم دخترانه در حال حاضر در فهرست نام‌های مجاز سازمان ثبت احوال نیست.
معنی اسم تابان چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه تابان)
معنی اسم تابان، "دارای نور و روشنی، درخشان" ذکر شده است. تابان یکی از اسامی اصیل دخترانه با فراوانی کم است که طرفداران خاص خود را دارد.
معنی اسم پوپک چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه پوپک)
معنی اسم پوپک، "هدهد؛ پرنده‌ای که تاجی از پر بر سر دارد"، ذکر شده است. پوپک به عنوان یکی از اسامی اصیل فارسی و زیبای دخترانه، طرفداران خاص خود را دارد.
معنی اسم برزو چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه برزو)
معنی اسم برزو، "باشکوه، بلندبالا و تنومند" ذکر شده است. برزو یکی از اسامی اصیل پسرانه است که از چندین دهه قبل تاکنون برای نامگذاری فرزند پسر انتخاب می‌شود.
معنی اسم پرنیان چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه پرنیان)
معنی اسم پرنیان، "پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار، نوعی پارچه‌ حریر که برای نوشتن به کار می‌بردند" ذکر شده است. پرنیان یک اسم خوش آوای دخترانه با ریشه فارسی است.
معنی اسم پارمیدا چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه پارمیدا)
معنی اسم پارمیدا به عنوان یک اسم زیبای دخترانه، "بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر" ذکر شده است. پارمیدا (در اعلام) نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی بوده است.
معنی اسم ارکیده چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه ارکیده)
معنی اسم ارکیده، "گلی به شکل‌های غیرعادی و رنگ‌های درخشان که یک گلبرگ آن از دو گلبرگ دیگرش بزرگتر است" ذکر شده است. ارکیده یکی از اسامی زیبای دخترانه است.
معنی اسم آلما چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه آلما)
معنی اسم آلما، "سیب، درخت سیب جنگلی" ذکر شده است. آلما یکی از اسامی زیبای دخترانه با ریشه ترکی است که در چندین سال اخیر طرفداران زیادی داشته است.
معنی اسم بهدیس چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه بهدیس)
معنی اسم بهدیس، "خوش رنگ، همانند خوبی و نیکی، مانند به (میوه ای خوش عطر و بو)" ذکر شده است. بهدیس یکی از نام‌های اصیل فارسی برای نامگذاری دختران است.
۵ روز پیش
مادر و کودک > انتخاب اسم

معنی اسم بوژنه چیست؟ (ریشه و اسم های مشابه بوژنه)

معنی اسم بوژنه چیست؟ (ریشه و اسم های مشابه بوژنه)
معنی اسم بوژنه، "شکوفه، غنچه" ذکر شده است. بوژنه یکی از اسامی دخترانه با ریشه فارسی بوده که در حال حاضر، در فهرست نام‌های مجاز و قابل پذیرش در سازمان ثبت احوال نیست.
معنی اسم برشید چیست ؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه برشید)
معنی اسم برشید به عنوان یک اسم خاص دخترانه، (به مجاز) "زيبا چون آفتاب" ذکر شده است. برشید مرکب از "بر" به معنی قد و بالا و "شید" به معنی خورشید است.
معنی اسم بهرنگ چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه بهرنگ)
معنی اسم بهرنگ،"رنگ خوب، دارای رنگ نیکو" ذکر شده است. در میان اسامی زیبای پسرانه، بهرنگ یکی از اسامی خوش آوا با ریشه فارسی است.
معنی اسم احلام چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه احلام)
معنی اسم احلام، جمع حلم، "بردباری‌ها، وقارها، عقل‌ها" است. احلام یکی از اسامی دلنشین دخترانه با ریشه عربی است که برخی از والدین آن را برای نامگذاری فرزند خود می‌پسندند.
معنی اسم بردیا چست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه بردیا)
معنی اسم بردیا، "بلندمرتبه و والامقام" ذکر شده است. بردیا یکی از اسامی پسرانه اصیل فارسی، نام دومین پسر کورش بزرگ و برادر کمبوجه (سومین پادشاه هخامنشی) بوده است.
معنی اسم اردوان چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه اردوان)
معنی اسم اردوان،"پشتیبان راستی و درستی؛ نگهدارنده خشم" معنا شده است. اردوان به عنوان یکی از اسامی پسرانه اصیل ایرانی از شخصیت‌های شاهنامه و همچنین نام پنج تن از پادشاهان اشکانی بوده است.
معنی اسم بهشید چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه بهشید)
اسم بهشید، مرکب از "به" (بهتر، خوبتر) + "شید" (روشنایی یا خورشید) است. معنی اسم بهشید "تابناک و دارای فروغ و روشنایی"، ذکر شده است. این اسم دخترانه فراوانی بسیار کمی در ثبت احوال دارد.
معنی اسم احسان چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه احسان)
در میان اسامی مذهبی، احسان یکی از اسامی زیبای پسرانه است که هنوز هم، جذابیت و زیبایی خود را دارد. معنی اسم احسان، "خوبی، نیکویی (به مجاز) بخشش، انعام و نیکی کردن در مقابل بدی دیگران" است. 
معنی اسم ارژنگ چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه ارژنگ)
معنی اسم ارژنگ، "نقش و نگار" ذکر شده و همچنین نام پهلوانی تورانی در شاهنامه بوده است. این اسم فراوانی نسبتا کمی در ثبت احوال دارد و جزو اسامی اصیل ایرانی محسوب می‌شود.
معنی اسم بهداد چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه بهداد)
معنی اسم بهداد، "آفریده خوب، در کمال عدل و داد" ذکر شده است. بهداد یکی از اسامی خوش آوای پسرانه با ریشه اصیل فارسی است.
بیشتر