تعبیر خواب طناب و دیدن آن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب طناب، تعبیر خواب طناب رخت (بند رخت)، تعبیر خواب به دار آویختن، تعبیر خواب بست با طناب و تعبیر خواب گره زدن طناب همراه ما باشید
تعبیر خواب طناب
ستاره | سرویس سرگرمی – طناب یا ریسمان وسیله‌ای است باعث اتصال اجزا به یکدیگر می‌شود. این رؤیا می‌تواند نشانه ای از پیوند افراد با یکدیگر و با جامعه خود باشد. هر چند که بیشتر رویاهایی که در مورد طناب دیده مس‌شود مربوط به طناب رخت و طناب دار است. با تعبیر خواب طناب و ریسمان همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب طناب

تعبیر خواب طناب

 

تعبیر خواب طناب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • طناب در خواب کاری است که می‌کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد جامعه ارتباط می‌دهد.
 • اگر دیدید طنابی به گردن شما بسته‌اند و سر طرف دیگر طناب افتاده به زمین یا دیده نمی‌شود دینی به گردن شما هست که ادا نکرده‌اید.
 • اگر دیدید طناب بلندی هست و شما آن را گسیخته و پاره کردید عهد شکنی می‌کنید و اگر طناب متعلق به کسی باشد رابطه خود را با او می‌برید و قطع می‌نمایید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: طناب: تمایلاتی که به تحقق رساندنشان مشکل است، خطر.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن طناب در خواب، نشانه آن است که امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و پیچیدگی‌هایی خواهد کرد.

 

تعبیر خواب بند رخت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که مثلاً به خواهش همسرتان طنابی در حیاط خانه می‌بندید که رخت‌های شسته را روی آن بگسترانند بین شما و همسرتان و سایر افراد خانواده پیوندی استوار می‌شود که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول آن طناب طولانی. البته این طول و استحکام نسبی است نه میزانی که با وجب اندازه گیری شود.

 

تعبیر خواب به دار آویختن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید طنابی هست و شما را به آن آویخته‌اند و از زمین پای شما بلند می‌شودشان و مقام و مرتبه شما بالا می‌رود و ارتقا می‌یابید، محبوب می‌شوید. غالباً کسانی که طناب در خواب می‌بینند در همین دو زمینه است. یا گستردن لباس یا دار زدن که اغلب متوحش می‌گردند ولی دار زدن جای تشویش ندارد. حال اگر در همان حال دیدید که طناب دار پاره شد و شما افتادید و سقوط کردید خوب نیست چون نشانه تنزلشان است و سقوط اجتماعی.
 
مسئله مرگ با دار در این نوع خواب‌ها مطرح نمی‌شود بلکه برخاستن و فرود آمدن محور قرار می‌گیرد چه روح ما برای نشان دادن فراز و فرود وسیله ای می‌جوید و دار را برمی گزیند. اگر از طناب پایین بیایید باز تنزلشان است.

 

تعبیر خواب بستن با طناب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که دست‌های شما را با طناب بسته‌اند کاری پیش می‌آید که نمی‌توانید انجام دهید و در واقع وا می‌مانید و اگر طناب به پای شما بسته بود به جایی باید بروید که نمی‌توانید.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید دست و پای شما را با طناب بسته‌اند، نشانه آن است که برخلاف اراده خود تسلیم عشق خواهید شد.
 
کتاب سرزمین رویاها:
 • شما را با طناب بسته‌اند: موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار می‌شود.
 • دیگران را با طناب بسته‌اند: دردسرها شما را کلافه خواهند کرد.
 • اشخاصی شما را با طناب می‌بندند: دریک دام می افتید.
 • شما دیگران را با طناب می‌بندید: پریشانی و ضرر مالی.

 

تعبیر خواب گره زدن طناب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید طناب می‌بافید پیمان می‌بندید یا نذر می‌کنید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: گره زدن طناب: شما به کسی آزار خواهید رساند.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: گره یک طناب را باز می‌کنید: یک راز فاش خواهد شد.

 

تعبیر خواب بالا و پایین رفتن از طناب

لوک اویتنهاو می‌گوید: بالا رفتن از یک طناب: به بیراهه می‌روید
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید از طنابی بالا می‌روید، نشانه آن است که از گزند دشمنان جان سالم به در می‌برید.
 • اگر خواب ببینید از طنابی پایین می‌آیید، نشانه آن است که در امیدبخش‌ترین لحظات زندگی با نومیدی روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب راه رفتن روی طناب

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می‌روید، نشانه آن است که دست به کاری پرمخاطره خواهید زد، اما با کمال تعجب در این کار توفیق می‌یابید.
 • اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می‌روند، نشانه آن است که از کارها و اقدامات دیگران سود خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید با بچه‌ها از روی طناب می‌پرید، نشانه آن است که با خودخواهی فکر می‌کنید وظایف بچه‌ها مطابق وظایفی است که بزرگ‌ترها دارند.
 • اگر خواب ببینید طنابی را با پای خود می‌گیرید، نشانه آن است که تحت تأثیر واقعه ای شادی آفرین به فردی خیرخواه مبدل می‌شوید.
 12 نظر
 1. سلام و عرض ادب و احترام

  من دیشب خواب دیدم طناب بازی میکردم و حدود دویست تا طناب زدم و خوشحال بودم.

  در حالیکه تو خونه ای که قبلاً داشتیم بودم .

  امیدوارم خوابم را تا همین حد کامل گفته باشم.
  محبت میکنید تعبیر را بفرمایید.

  سپاس از مِهرتان🦋🦋🦋

  • سلام بر شما! خوابتان گویای ارتباط و اتصال تان به دیگران است. علامت از چیزیست که رابطه تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: حاکی از اسارت و محدودیت است. به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قانون های قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده ای را می نمایانید. تعبیر دیگر: یعنی همه اش کار می کنید و اصلا بازی نمی کنید (تفریح نمی کنید). لازمست استراحت کنید و زندگی را کمی راحت بگیرید. همچنین یعنی، چیزها را به حد کافی جدی نمی گیرید. لازمست با واقعیت روبرو شوید.

 2. سلام خسته نباشید ،من یک ماه پیش خواب دیدم یه پلاستیک که داخلش یه چیز نامشخصی بود محکم گره زده شده بود وداخل اتاق نزدیک سقف ثابت ایستاده بود که یهو گره پلاستیک باز خودبه خود باز شد منم خیلی متعجب بود بعد مثل اینکه کسی بهم گفت جن ها این گره راباز کردند.این خوابم تعبیری داره؟؟خیلی ممنون.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از بارها و مسئولیت های موقتی اند که به دوش می کشید. لازمست تمرین کنید و بر منطقه های خاص زندگی تان، کنترل بهتری داشته باشید! تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید. گویای جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نشانگر تحول است. نشان دهنده ی نگرانی در مورد مسأله های کوچک و جزئی است. ممکنست بکوشید راه حل واضح موقعیتی را بیابید. بیانگر محدودیت های فکری، احساسی و عملکردی شماست.

 3. سلام ببخشید ما با دوستمون مشکل پیدا کردیم،من دیشب این تواب رو دیدم ازش،

  خاب دیدم من و دو تا از دوستام که پسر هستن روی پشتبوم یه دختره رو طناب بستیم از موهاش که شبیه سیاه پوستها موهاش رو بافته بود شده بود شبیه کار آکروباتی دختره رو از پشتبوم فرستادیم پایین با طنابی که به موهاش وصل کرده بودیم،اون طناب یکدفعه از دستمون در رفت که مقصرش این دوستم بود که مشکل داریم باهاش ولش کرد دختره پرت شد وسط پیاده رو،صدای جیغش رو شنیدیم گفتیم دختره مرده حتمن که از خواب بیدار شدم

  • سلام! خواب‌تان نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. بیانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با دوست‌پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: نشانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیت‌تان می‌باشد. گویای ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. نماد از چیزیست که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: نمایانگر اسارت و محدودیت است. گویای دوست یا عضو خانواده است که به کمک‌تان نیاز دارد.

 4. خواب دیدم از پنجره بیرون رو نگاه می کنم و می بینم که بند رخت های زیادی از خانه ها به خانه های دیگری در بلندی وصل است در بعضی بندها هم لباس پهن است ومن با تعجب نگاه می کنم که این لباس ها رو چه طوری روی این بند های به این بلندی پهن کرده اند.

  • خواب‌تان یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. بیانگر ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. نماد از چیزیست که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: بیانگر اسارت و محدودیت است. نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است.

 5. سلام خسته نباشید، من خواب دیدم که از توی دهنم یک طناب بیرون میارم و بعد از سوراخ های بینیم این بخشی از خواب بود که عجیب بود بقیه اش مثل اتفاقات عادی زندگی بود تعبیر این خیلی برام مهمه لطفا کمکم کنید

 6. یه پسری هست ک منو اذیت میکنه من توی خوابم دیدم با ی طناب و شیشه بنزین دنبالم میکرد.. تعبیرش چیه؟؟؟

  • این پسر در خواب شما نماد ترس هایی است که در زندگی واقعی با آنها روبه رو هستید. یکی از این ترس ها میتواند خود آن شخص باشد. اما بیشتر نماد ترس های بزرگتری است که احتمالا در وجودتان باشد. مانند ترس از آینده یا ترس از نتایج برخی کارهای تان. این خواب از شما میخواهد تا قبل از آنکه نسبت به این موضوعات ضعیف شوید، به طوری که نتوانید دیگر با آنها مقابله کنید، دنبال راه چاره ای باشید. فرار کردن چیزی را درست نمیکند. شاید لازم باشد با شخصی آگاه و دلسوز در این زمینه صحبتی داشته باشید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور