مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۱
کد خبر: ۹۴۴۲
تعداد نظرات: ۲۴ نظر
با تعبیر خواب سیب، تعبیر خواب سیب قرمز، تعبیر خواب سیب فاسد، تعبیر خواب سیب سالم، تعبیر خواب سیب بر درخت و تعبیر خواب ترش و شیرین آشنا شوید.
تعبیر خواب سیب و سیب قرمز - دیدن سیب در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به تعبیر معبرین غربی سیب سمبل و نماد سه مورد است.
 1. رونق و ثروت
 2. تکامل و زیبای
 3. تحقق یافتن اهداف و آرزوهاست.
تعبیری که برای سیب آورده شده معمولاً بسته به حالتی که سیب را در خواب مشاهده می‌کنید متفاوت است. سیب اگر بر زمین افتاده باشد یا بر درخت و همینطور اگر رسیده و یا کال باشد تعبیرات مختلفی خواهد داشت ولی در کل این میوه دوست داشتنی تعبیری بسیار نیکو به همراه خود دارد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

فهرست موضوعی:

تعبیر خواب سیب

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن سیب در خواب می‌گوید:
 • دیدن اینکه سیب‌هایی روی درخت می‌رویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برای شما در راه است. این گفته‌ی مشهور را د. رنظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث می‌شود که شما مریض نشوید و کارتان به دکتر نیفتد» که ممکن است بیانگر این باشد شما نیاز دارید که بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید شما نیاز دارید به دکتر بروید.
 • خواب دیدن اینکه شما یک سیب می‌خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.
 • دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است.
 • دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است که هرچه که برایش تلاش می‌کنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد (به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد. ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.
ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده
حضرت دانیال گوید: تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت می‌باشد، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی» سیب را در خواب ببیند، تعبیرش حکومت می‌باشد، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او می‌باشد، شغل‌های دیگر نیز به همین صورت است،‌‌‌‌‌ اگر ببینی سیب داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.
 1. فرزند
 2. منفعت
 3. بیماری
 4. کنیزک
 5. مال و خواسته ونعمت
 6. فرمانروایی
 7. همت اهتمام بیننده
 8. خیر غایب و حاضر
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن سیب از خویشان خود شاد شود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده‌اند اما این درست نمی‌تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.
 
برایت می‌گوید: خوردن سیب در خواب، نشانه وقوع اتفاقات خوشایند است.
 

تعبیر خواب سیب ‌قرمز و سیب‌های رنگی

محمدبن سیرین گوید: تعبیر سیب سبز، فرزند می‌باشد. تعبیر سیب سرخ، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، صاحب فرزند دختر می‌شوی. تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، از شریک خودت جدا می‌شوی. تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری می‌باشد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می‌دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می‌دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته‌اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزویی را در دل می‌پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می‌دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سیب قرمز به درختان سبز، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.
 
معبرین غربی: اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت.
 

تعبیر خواب سیب ترش و شیرین

ابراهیم کرمانی گوید:اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، خبر ناخوشایندی می‌شنوی و اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری، خبر خوش میشنوی.
 

تعبیر خواب سیب فاسد و سیب سالم

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می‌خورید، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت. اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می‌زنید، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.
 • اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه آن است که کوشش‌ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.
 
برایت می‌گوید: دیدن سیب كرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه است.
 
معبرین غربی می‌گویند: اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس آن را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در مورد نتیجه آن در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شما دست خودتان است. صبور باشید و قدرت خود را باور داشته باشید همه راه‌ها برای پیشرفت شما باز است.
 

تعبیر خواب سیب بر درخت

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید سیب‌ها بر زمین افتاده‌اند، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می‌دهند
برایت می‌گوید: دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در كارها است.
 
معبرین غربی گویند: اگر شما سیب رسیده ای را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی که در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و به همه آرزوهای خود خواهید رسید پس به این فکر کنید که در زندگی خود چه می‌خواهید.
 
 
منابع:
globe-views.com
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
Mbn
۱۴ روز پیش
اگر شخصی در خواب ببیند که برای مادرش سیب های سرخ خریداری کرده به چه معانی است؟
این خواب، از دیدگاه روانشناسانه به این معنا است که شما نسبت به مادرتان بشدت علاقمند هستید یا خواهید شد. در واقع، این خواب، رابطه‌ی مادر و فرزندی را نشان می‌دهد.
M
۱ ماه پیش
من خواب دیدم بذر سیب گرفتم تو حیاط کاشتم ، صبح ک بیدار شدم دیدم سیب سرخ و سبز تو حیاطم رشد کرده رو‌همون زمین پر از سیب بود ، تعبیرش چیه ؟؟
سیب در خواب نشان این است که در بیداری حوادث مطلوبی برای شما رخ می دهد به نظر می آید شما در دلتان آرزویی را می پرورانید که ان شا الله این آرزویتان تحقق پیدا می کند ونشانی از اتفاقات خوشایند می باشد
نرگسM
۲ ماه پیش
سلام
ببخشید دوست من دیشب خواب دیده ک دوستانه کنار هم نشستیم و در حال خوردن میوه هستیم بعد هرکدام از ما یک دانه سیب سبز در دست داشته و هرکس ک اون سیب هارا میخورد اگر اتش میگرفت یعنی جهنمی هست و اگر ک آتش نمیگرفت یعنی بهشتی است من اولین نفری بودم. ک با خوردن ان سیب آتش گرفتم میشه لطف کنین تعبیرش رو بهم بگین ممنون؟!
سیب سبز در خواب نماد خیر و برکت است. اینکه شما در خواب آتش گرفته اید اشاره به افکار و اهدافی در شما و دوست تان دارد که نتیجه خوبی ندارند. این خواب میخواهد تا با توجه به آگاه نمودن شما از پیام این خواب به شما و کسی که خواب را دیده خیر و منفعت برساند. آتش گرفتن میتواند نتیجه برخی رفتارها و عقایدتان نیز باشد. لازم است تا به آنچه در این خواب بیان شده است توجه کافی داشته باشید.
فاطمه
۳ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر من خوب دیدم دارم با یه اقایی صحبت میکنم بعد یه سیب قرمز بهم میدن و منم ازشون میگیرم یه اقای دیگه هم بود به اون یه سیب سبز کثیف میدن و اون اقا ناراحت میشه به دستای من زل میزنه ممنون میشم تعبیرش رو بگین
با سلام سیب در خواب نشان این است که در بیداری حوادث مطلوبی برای شما رخ می دهد به نظر می آید شما در دلتان آرزویی را می پرورانید که ان شا الله این آرزویتان تحقق پیدا می کند ونشانی از اتفاقات خوشایند می باشد
مرضی
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ی اقایی یک چهارم سیب بهم داد من گرفتم ک سیب رو بخورمش گفتم بازم میخام گفت اونو بخور تا باز بهت سیب بدم تعبیرش چیه لطفا زودتعبیرکنید ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
اسما
۴ ماه پیش
سلام من‌درخاب دیدم با شوهرم به باغ پدرشوهرم رفتیم آنجا یک درخت سیب بود شوهرم از سیب ها چید وقتی من خاستم سیب بچینم یک مرد ریش سفید نورانی به من اجارزه نداد گفت در این باغ و درخت سهمی نداری بمن گفت اگ آنور تر یک باغ هست ک تو در سیب های ان سهم داری مرا از باغ بیرون کرد و من به بیرون رفتم و شوهرم در باغ ماند.لطفا کمکم کنید من این خاب را سه روز پشت سرهم دیدم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
نگین
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یک سیب قرمز بزرگ در خانه هست و انگار جاندار خانمی کنار من و آقایی در خانه که نمیشناسم بعد سیب دهنش باز شد و تعدادی سیب قرمز کوچولو از دهنش اومد بیرون انگار زایمان کرد و خانمه و من اجازه ندادیم آقاهه متوجه بشه من یدونه از سیب کوچولو رو خوردم تعبیرش چی هست با تشکر
این خواب اشاره به پیگیری های تان در زمینه عواطف و احساسات شما دارد. از این مسئله به ممنفعتی خواهید رسید که موجب کشف بیشتر مهارت ها و استعدادهای شما میشود.
سالار
۶ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
بنده در خواب دیدم در یک باغی هستیم چند تا درخت هست که بنظرم سیب بود از میوه های این درخت خون میریخت رو زمین من میدیدم ولی کسایی که اونجا بودن که فکر کنم چندتا از دوستام بودم میخواستن از این میوه ها بخورن و من بهشون میگفتم نخورید اینا مال حرامه چیزی که من دارم میبینم رو اگه شما هم ببینید نمیخورید ولی اونا به حرفم گوش نمیدادن و میخواستن به منم میوه بدن و بدار شدم از خواب
اگه میشه تعبیرش کنید ممنون
این خواب خبر از مال یا ثروتی است که ورود آن به زندگی شما موجب ضرر و خسران است. دوستان شما اشاره به ابعاد مختلف خواهش های نفسانی شما دارد.
فريد
۷ ماه پیش
مادر ام خواب ديده كه در باغ سيب داخل صندوق سيب ها را توته توته كرده و بعد فرسوده شده است. بعد در ميان باغ آمده و نگاه ميكنه كه گوسفند و بز از سيب هاي پاين درخت ميخرن. چي تعبير خواهد داشت؟
ممنون
مال و منفعتی به شما میرسد اما باید برای آن برنامه ریزی کنید تا از آن سود بیشتری ببرید.
فاطمه
۹ ماه پیش
سلام
مادرم خواب دیدن من ۵ تا سیب سرخ و یک شیشه شربت بزرگ داشتم که آنها را به دختر عمم بخشیدم
و مادرم در خواب به من گفته ۵ تا سیبت رو بخشیدی
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب از فرد می خواهد تا با آزادی بیشتری به بیان احساسات و عواطف درونی خود بپردازد.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکی از کودکی آشنا یه سیب به من داد و گفت سیبش دانه دار هست منم یه گاز از اون خوردم بعد کلی دانه سیب از داخل آن بیرون ریخت توری که توی کف دستم جا نشد بعد یه کرم سفید خیلی کوچک از داخل اون بیرون اومد افتاد زمین راهش رو گرفت رفت همونطور میرفت من با چشم دنبالش میکردم رفت روی یه بچه عقرب کژدم عقرب نیشش زد و دوتاشون کمی بزرگ شدند و بعدش کرم مرد عقرب ولش کرد در حال رفتن داشت بزرگتر میشد که من له‌اش کردم
بعد وارد مرحله دیگه‌ای از خواب شدم دیدم روستای محل زادگاههم خیلی پیشرفت کرده خونه‌های کاهگلی همه شدند برجها و ساختمانهای پیشرفته تعدادی از فامیل و آشناها و همسایه های دوران کودکیم رو دیدم بعد زمین بشدت لرزید من یه نقطه ای امنی وایساده بودم نگاه میکردم سعی میکردم اونهایی رو که میدیدم رو به نقطه امنی هدایت کنم ولی اصلا ترسی یا وحشتی تو وجودم نبود
با اینکه شدت لرزش خیلی بالا بود حتی یک آجر هم نیافتاد و هیچ کس وحشت نکرد
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
lavin
۱ سال پیش
نازی
۱ سال پیش
سلام من چهار ماهمه ولی هنوز نرفتم سونو من خواب دیدم که از کنار سیب قرمز رد شدم با ماشین لطفا یکی برام تعبیر کن ممنون میشم
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدمیکی رفته بالای درخت سیب خونه برادرم یه سیب انداخت که بعد پایین اومدن بر داره اما من انداختم گوشه حیات
ارزو
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی عالمه انار دارم دون میکنم انگاری دارم مثلا برا زمستون جمع میکتم که همراه این انار دو سه تا قاچ سیب هم بود که پوست نداشت .ممنون میشم که تعبیر کنین:-)ن
ارزو
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی عالمه انار دارم دون میکنم انگاری دارم مثلا برا زمستون جمع میکتم که همراه این انار دو سه تا قاچ سیب هم بود که پوست نداشت .ممنون میشم که تعبیر کنین:-)ن
هادی
۹ ماه پیش
عجب
صدیقه
۱ سال پیش
سلام من رد خواب دیدم که یکی از دوستانم در خانه ما مهمان بود و برایم یک مقدار سیب های سبز سالم داد این چی تعبیری دارد؟
بدون نام
۱ سال پیش
سلام. من حامله ام. مادر شوهرم خواب دیده که مقداری سیب قرمز برام آوردن من ازش نخوردم ولی مادرشوهرم ازش خورده. لطفا تعبیرشو بگین
ناشناس
۱ سال پیش
بچه شما دختره
مهسا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یه مرد سه تا سیب بهم داد دوتا سیب سفید یه سیب سرخ گفت این حضرت فاطمه داده مرد من می شناسمش یه بار دیگه خواب دیدم همون مرد اومده خونمون بعد بابام نمیزاشته من برم پیسش من تو اتاق زندانی کرده در بسته بعد گفته ۲ سال دیگه این در باز می کنم برو پیشش این خواب تقریبان ده ماه پیش دیدم خواب سیب تقریبان یه ماه پیش دیدم بابام فوت شده لطفا تعبیر خواب بگید مرسی
ریحانه
۲ سال پیش
باسلام من دیشب خواب دیدم یکی از اقوام ظرف سیبی جلوی من گذاشت ولی من همینکه ظرف رانگاه کردم سیب ها تبدیل به انگورشدند
ناشناس
۸ ماه پیش
برا عید پیشنهاد شعبده بازی ب شما میشه
ناشناس
۱ سال پیش
تا1400 خشکسالی ادامه داره ولی بعد اون به همت مردم خشکسالی و قحطی پایان میابد.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
Mbn
۱۴ روز پیش
اگر شخصی در خواب ببیند که برای مادرش سیب های سرخ خریداری کرده به چه معانی است؟
این خواب، از دیدگاه روانشناسانه به این معنا است که شما نسبت به مادرتان بشدت علاقمند هستید یا خواهید شد. در واقع، این خواب، رابطه‌ی مادر و فرزندی را نشان می‌دهد.
M
۱ ماه پیش
من خواب دیدم بذر سیب گرفتم تو حیاط کاشتم ، صبح ک بیدار شدم دیدم سیب سرخ و سبز تو حیاطم رشد کرده رو‌همون زمین پر از سیب بود ، تعبیرش چیه ؟؟
سیب در خواب نشان این است که در بیداری حوادث مطلوبی برای شما رخ می دهد به نظر می آید شما در دلتان آرزویی را می پرورانید که ان شا الله این آرزویتان تحقق پیدا می کند ونشانی از اتفاقات خوشایند می باشد
نرگسM
۲ ماه پیش
سلام
ببخشید دوست من دیشب خواب دیده ک دوستانه کنار هم نشستیم و در حال خوردن میوه هستیم بعد هرکدام از ما یک دانه سیب سبز در دست داشته و هرکس ک اون سیب هارا میخورد اگر اتش میگرفت یعنی جهنمی هست و اگر ک آتش نمیگرفت یعنی بهشتی است من اولین نفری بودم. ک با خوردن ان سیب آتش گرفتم میشه لطف کنین تعبیرش رو بهم بگین ممنون؟!
سیب سبز در خواب نماد خیر و برکت است. اینکه شما در خواب آتش گرفته اید اشاره به افکار و اهدافی در شما و دوست تان دارد که نتیجه خوبی ندارند. این خواب میخواهد تا با توجه به آگاه نمودن شما از پیام این خواب به شما و کسی که خواب را دیده خیر و منفعت برساند. آتش گرفتن میتواند نتیجه برخی رفتارها و عقایدتان نیز باشد. لازم است تا به آنچه در این خواب بیان شده است توجه کافی داشته باشید.
فاطمه
۳ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر من خوب دیدم دارم با یه اقایی صحبت میکنم بعد یه سیب قرمز بهم میدن و منم ازشون میگیرم یه اقای دیگه هم بود به اون یه سیب سبز کثیف میدن و اون اقا ناراحت میشه به دستای من زل میزنه ممنون میشم تعبیرش رو بگین
با سلام سیب در خواب نشان این است که در بیداری حوادث مطلوبی برای شما رخ می دهد به نظر می آید شما در دلتان آرزویی را می پرورانید که ان شا الله این آرزویتان تحقق پیدا می کند ونشانی از اتفاقات خوشایند می باشد
مرضی
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ی اقایی یک چهارم سیب بهم داد من گرفتم ک سیب رو بخورمش گفتم بازم میخام گفت اونو بخور تا باز بهت سیب بدم تعبیرش چیه لطفا زودتعبیرکنید ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
اسما
۴ ماه پیش
سلام من‌درخاب دیدم با شوهرم به باغ پدرشوهرم رفتیم آنجا یک درخت سیب بود شوهرم از سیب ها چید وقتی من خاستم سیب بچینم یک مرد ریش سفید نورانی به من اجارزه نداد گفت در این باغ و درخت سهمی نداری بمن گفت اگ آنور تر یک باغ هست ک تو در سیب های ان سهم داری مرا از باغ بیرون کرد و من به بیرون رفتم و شوهرم در باغ ماند.لطفا کمکم کنید من این خاب را سه روز پشت سرهم دیدم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
نگین
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یک سیب قرمز بزرگ در خانه هست و انگار جاندار خانمی کنار من و آقایی در خانه که نمیشناسم بعد سیب دهنش باز شد و تعدادی سیب قرمز کوچولو از دهنش اومد بیرون انگار زایمان کرد و خانمه و من اجازه ندادیم آقاهه متوجه بشه من یدونه از سیب کوچولو رو خوردم تعبیرش چی هست با تشکر
این خواب اشاره به پیگیری های تان در زمینه عواطف و احساسات شما دارد. از این مسئله به ممنفعتی خواهید رسید که موجب کشف بیشتر مهارت ها و استعدادهای شما میشود.
سالار
۶ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
بنده در خواب دیدم در یک باغی هستیم چند تا درخت هست که بنظرم سیب بود از میوه های این درخت خون میریخت رو زمین من میدیدم ولی کسایی که اونجا بودن که فکر کنم چندتا از دوستام بودم میخواستن از این میوه ها بخورن و من بهشون میگفتم نخورید اینا مال حرامه چیزی که من دارم میبینم رو اگه شما هم ببینید نمیخورید ولی اونا به حرفم گوش نمیدادن و میخواستن به منم میوه بدن و بدار شدم از خواب
اگه میشه تعبیرش کنید ممنون
این خواب خبر از مال یا ثروتی است که ورود آن به زندگی شما موجب ضرر و خسران است. دوستان شما اشاره به ابعاد مختلف خواهش های نفسانی شما دارد.
فريد
۷ ماه پیش
مادر ام خواب ديده كه در باغ سيب داخل صندوق سيب ها را توته توته كرده و بعد فرسوده شده است. بعد در ميان باغ آمده و نگاه ميكنه كه گوسفند و بز از سيب هاي پاين درخت ميخرن. چي تعبير خواهد داشت؟
ممنون
مال و منفعتی به شما میرسد اما باید برای آن برنامه ریزی کنید تا از آن سود بیشتری ببرید.
فاطمه
۹ ماه پیش
سلام
مادرم خواب دیدن من ۵ تا سیب سرخ و یک شیشه شربت بزرگ داشتم که آنها را به دختر عمم بخشیدم
و مادرم در خواب به من گفته ۵ تا سیبت رو بخشیدی
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب از فرد می خواهد تا با آزادی بیشتری به بیان احساسات و عواطف درونی خود بپردازد.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یکی از کودکی آشنا یه سیب به من داد و گفت سیبش دانه دار هست منم یه گاز از اون خوردم بعد کلی دانه سیب از داخل آن بیرون ریخت توری که توی کف دستم جا نشد بعد یه کرم سفید خیلی کوچک از داخل اون بیرون اومد افتاد زمین راهش رو گرفت رفت همونطور میرفت من با چشم دنبالش میکردم رفت روی یه بچه عقرب کژدم عقرب نیشش زد و دوتاشون کمی بزرگ شدند و بعدش کرم مرد عقرب ولش کرد در حال رفتن داشت بزرگتر میشد که من له‌اش کردم
بعد وارد مرحله دیگه‌ای از خواب شدم دیدم روستای محل زادگاههم خیلی پیشرفت کرده خونه‌های کاهگلی همه شدند برجها و ساختمانهای پیشرفته تعدادی از فامیل و آشناها و همسایه های دوران کودکیم رو دیدم بعد زمین بشدت لرزید من یه نقطه ای امنی وایساده بودم نگاه میکردم سعی میکردم اونهایی رو که میدیدم رو به نقطه امنی هدایت کنم ولی اصلا ترسی یا وحشتی تو وجودم نبود
با اینکه شدت لرزش خیلی بالا بود حتی یک آجر هم نیافتاد و هیچ کس وحشت نکرد
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
lavin
۱ سال پیش
نازی
۱ سال پیش
سلام من چهار ماهمه ولی هنوز نرفتم سونو من خواب دیدم که از کنار سیب قرمز رد شدم با ماشین لطفا یکی برام تعبیر کن ممنون میشم
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدمیکی رفته بالای درخت سیب خونه برادرم یه سیب انداخت که بعد پایین اومدن بر داره اما من انداختم گوشه حیات
ارزو
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی عالمه انار دارم دون میکنم انگاری دارم مثلا برا زمستون جمع میکتم که همراه این انار دو سه تا قاچ سیب هم بود که پوست نداشت .ممنون میشم که تعبیر کنین:-)ن
ارزو
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی عالمه انار دارم دون میکنم انگاری دارم مثلا برا زمستون جمع میکتم که همراه این انار دو سه تا قاچ سیب هم بود که پوست نداشت .ممنون میشم که تعبیر کنین:-)ن
هادی
۹ ماه پیش
عجب
صدیقه
۱ سال پیش
سلام من رد خواب دیدم که یکی از دوستانم در خانه ما مهمان بود و برایم یک مقدار سیب های سبز سالم داد این چی تعبیری دارد؟
بدون نام
۱ سال پیش
سلام. من حامله ام. مادر شوهرم خواب دیده که مقداری سیب قرمز برام آوردن من ازش نخوردم ولی مادرشوهرم ازش خورده. لطفا تعبیرشو بگین
ناشناس
۱ سال پیش
بچه شما دختره
مهسا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یه مرد سه تا سیب بهم داد دوتا سیب سفید یه سیب سرخ گفت این حضرت فاطمه داده مرد من می شناسمش یه بار دیگه خواب دیدم همون مرد اومده خونمون بعد بابام نمیزاشته من برم پیسش من تو اتاق زندانی کرده در بسته بعد گفته ۲ سال دیگه این در باز می کنم برو پیشش این خواب تقریبان ده ماه پیش دیدم خواب سیب تقریبان یه ماه پیش دیدم بابام فوت شده لطفا تعبیر خواب بگید مرسی
ریحانه
۲ سال پیش
باسلام من دیشب خواب دیدم یکی از اقوام ظرف سیبی جلوی من گذاشت ولی من همینکه ظرف رانگاه کردم سیب ها تبدیل به انگورشدند
ناشناس
۸ ماه پیش
برا عید پیشنهاد شعبده بازی ب شما میشه
ناشناس
۱ سال پیش
تا1400 خشکسالی ادامه داره ولی بعد اون به همت مردم خشکسالی و قحطی پایان میابد.