تعبیر خواب دویدن – معنی دویدن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب دویدن و فرار کردن، تعبیر خواب سریع دویدن، تعبیر خواب آهسته دویدن، تعبیر خواب دویدن بدون کفش (پا برهنه)، تعبیر خواب دویدن بچه و تعبیر خواب مسابقه دو همراه ما باشید.
تعبیر خواب دویدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب دویدن می‌تواند نشانه‌های مختلفی در بر داشته باشد که همه این نشانه‌ها بستگی به این داشته که آیا شما دنبال کسی هستید یا از دست کسی در حال دویدن و فرار کردن هستید. جزئیات این گونه خواب‌ها در تعابیر آن بسیار تاثیر گذار است.

کاربران گرامی دقت داشته باشید اگر منظور از دویدن در خواب، فرار کردن و گریختن از دست حیوان، انسان یا هر چیزی دیگری باشد باید به قسمت تعبیر خواب فرار کردن رجوع کرده و اگر دویدن به معنای مسابقه یا دو به صورت معمولی باشد می‌توان از تعابیر زیر استفاده کرد.

 

تعبير خواب دويدن و فرار كردن - تعبیر خواب تند دویدن

تعبیر خواب دویدن

 

تعبیر خواب دویدن

بيتون مى‌گويد:
 • دويدن در خواب، بيانگر پيشرفت در كارها است.
 • اگر خواب ببينيد كه هنگام دويدن زمين مى‌خوريد، بيانگر آن است كه دچار شكست مى‌شويد.
 • اگر در خواب گروهى را در حال دويدن ببينيد، نشانه‌ آن است كه مسئوليت كارى را بر عهده‌ شما مى‌گذارند.
معبرین غربی گویند: دیدن دویدن در خواب نشانه پتانسیل و ظرفیت شما برای ناراحتی و پریشانی است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • دویدن در یک جهت خاص: بر آورده کردن آرزوها
 • دویدن به دنبال یک دشمن: پیروزی
 • بی هدف دویدن: مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید

 

تعبیر خواب سریع دویدن

معبرین غربی: سریع دویدن در خواب نمادی از مسیر زندگی شماست. همه چیز خیلی سریع اتفاق می‌افتد و شما کسی هستید که می خواهید همه کارها را یکباره انجام دهید. بهتر است عجله نکرده و کمی استراحت کنید.

 

تعبیر خواب آهسته دویدن

معبرین غربی: آهسته دویدن در خواب نمادی از کند کردن مسیر حرکت برای درک بهتر اتفاقات اطراف است.

 

تعبیر خواب دویدن و فرار کردن

معبرین غربی گویند:
 • دویدن به سمت کسی نشانه ترس از رد شدن و یا از دست دادن آن فرد است.
 • اگر شما در حال دویدن و فرار کردن از حیوانات باشید چه آن حیوان اهلی و چه وحشی باشد نشانه آن است که شما از شر تهدیداتی که در زندگی بیداری دارید رهایی می‌یابید.
 • دویدن و فرار کردن در خواب به شما می‌گوید بر موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب دویدن بدون کفش

معبرین غربی گویند: اگر شما پا برهنه در خواب می‌دوید نشان دهنده روی دادن حادثه‌ای ناگوار و بدبختی است.
کتاب سرزمین رویاها: برهنگان در حال دویدن: ایده‌هایتان را از دست می‌دهید.
لوک اویتنهاو: دویدن بدون لباس: خیانت
برای آگاهی از تفاسیر کامل در مورد پای بدون کفش می‌توانید به تعبیر خواب پای برهنه رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب دویدن بچه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید کودکان مشغول دویدن و بازی هستند، دلالت بر آن دارد که تمام تعهدات شما در عشق و کار به ثمر خواهد رسید.
لوک اویتنهاو: بچه ای که می‌دود: نیکبختی

 

تعبیر خواب مسابقه دو

لوک اویتنهاو:
 • مسابقه دو: رضایت
 • تماشای دوندگان: بگو مگو
معبرین غربی گویند: دویدن در مسابقه و یا دوی ماراتن نشانه تجربه کردن سختی‌هاست.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo