پای یک خواننده لس آنجلسی دیگر به سریال معمای شاه باز شد

سکانسی از بازی دیگر خواننده لس آنجلسی به عنوان یکی از دوستان دربار و فرح. قبل از آن صدای ابراهیم حامدی ملقب به ابی نیز در این برنامه پخش شده بود

پای یک خواننده لس آنجلسی دیگر به سریال معمای شاه باز شد
در جریان پخش سریال معمای شاه از شبکه یک صدا و سیما، سکانسی از بازی دیگر خواننده لس‌آنجلسی به عنوان یکی از دوستان دربار و فرح پخش شد.او شازده خانم را در فیلم اجرا میکند.
مجله ستاره

ستاره
Logo