تعبیر خواب ته دیگ

دیدن خواب‌هایی نظیر خواب ته دیگ نان، خواب ته دیگ ماکارونی و... که همگی از جنس ته دیگ هستند غم و اندوهی را برای بیننده خواب بیان می‌کنند.
تعبیر خواب ته دیگ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره  | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب ته دیگ بیانگر غم و اندوه است. این ته دیگ‌ها می‌توانند شامل ته دیگ همه غذاها مانند ماکارونی، برنج و… گردد. البته بایستی بدانید به گفته منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر دیدن ته دیگ با تعبیر خواب ته چین متفاوت است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ته دیگ

 

تعبیر خواب ته دیگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ته دیگ ابتلا و غم پایان کارها است. اگر کار مهمی در دست انجام داشته باشید و به خواب ببینید که ظرفی پر از ته دیگ مقابل شما نهاده‌اند خواب شما خبر می‌دهد که در پایان آن کار گرفتار ملال و غم می‌شوید.

 

تعبیر خواب خوردن ته دیگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:ته دیگ غم مالی است نه عاطفی و احساسی و به زبان دیگر (کاسه کوزه ای) است که بر سر بیننده خواب شکسته و در پایان کار همه گناهان شکست و ناکامی را به گردن خورنده ته دیگ می‌افکند. چنانچه در خواب ببینیم ته دیگ از دیگ می‌کنیم و می‌خوریم با غم و غصه ای که اتفاق و دنباله‌اش به ما رسیده دست و پنجه نرم می‌کنیم.

 

تعبیر خواب ته دیگ برنج

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر در خواب ببینیم که پلو پخته و بخشی بزرگ از آن ته دیگ شده خبر ازشکست و ناکامی در کاری است که به آن امید زیاد داشتیم و داریم. چنانچه خانمی درخواب ببیند پلوی او ته دیگ شده به شوهرش زیان مالی وارد می‌آید و اگر خودش فعالیت مالی داشته باشد زیان متوجه بیننده خواب خواهد شد.

  • ته دیگ در خواب ما هر چه سیاه تر و کلفت تر باشد بدتر است.

  • اگر در خواب چلو را سفید و بدون ته دیگ ببینید خوب است.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo