پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی کجا به خاک سپرده می‌شود؟

طبق آخرین اخبار و به گفته حسین مرعشی پیکر آیت الله رفسنجانی در مرقد امام دفن خواهد شد

پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی کجا به خاک سپرده می‌شود؟

طبق آخرین اخبار واصله از خانواده هاشمی رفسنجانی و طبق گفته حسین مرعشی در وصیت نامه ایشان موضوعی درباره محل دفن قید نشده و با تصمیم خانواده،مرقد امام به عنوان محل دفن انتخاب شد.

مجله ستاره

ستاره
Logo